Monthly Archives: พฤศจิกายน 2017

ความก้าวหน้าตอกย้ำแนวคิด การพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ยั่งยืน

นับจากวันที่ได้ทำการก่อตั้ง “สมองไทยแลนด์”  คือวันที่ 12 เมษายน 2560  จนถึงบัดนี้รวมเวลากว่า 7 เดือน

มีลำดับเหตุการณ์ที่อยากจะบันทึกไว้อย่างคร่าว ๆ กันลืม (มากมาย)

  • 12 เมษายน 2560 การก่อตั้ง  “สมองไทยแลนด์”  โดยเกิดขึ้นภายหลังการได้นำเสนอแนวคิดให้กับนักธุรกิจบางกลุ่มได้รับฟัง  และได้ผลลัพธ์จากการสนทนาคือ  “ผลการตอบสนองที่ดีมาก”  เป็นการยืนยันความคิดของเราว่า  ยังมีคนฟังเราได้เข้าใจ  ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องที่ยากจะอธิบายและยังมองอะไรไม่เห็นเลย
  • 13-17 มิถุนายน 2560   เป็นช่วงเวลาในการเดินเข้าออกสำนักงานวัตกรรม  เพื่อการนำเสนอไอเดีย  ภายใต้โครงการนวัตกรรมฟรี  ไม่มีดอกเบี้ยที่จัดโดย NIA  เราได้รับการประเมินว่า  รับฟังได้  และให้เตรียมการเรื่องการพบกับแหล่งทุน  และผู้ประเมินโครงการทางเทคนิคให้เรา (เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนอกเหนือขอบข่ายของ NIA)   แต่โชคร้ายที่สถาบันสำคัญ  ไม่มีบุคคลากรที่จะประเมินงานของเราได้  และสำคัญกว่านั้น  คือเราต้องการไขายไอเดียมากกว่าการไปเดิน