+66-91-698-2616
131 M 11 Bangrakpattana Nonthaburi

Samong.Personal

Samong-OnlineSamong.Personal

Short Description

“ความสำเร็จในชีวิต…ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ” ก่อนเริ่มการเดินทางต้องวางแผนการเดินทางฉันใด การใช้ชีวิตย่อมต้องมีการวางแผนการใช้ชีวิตด้วยฉันนั้น เพื่อการเดินทางและการใช้ชีวิตอย่างราบรื่นที่สุด ไม่สะดุดหลงหรือออกนอกเส้นทางไป และถึงแม้จะพบกับปัญหาหรืออุปสรรคก็สามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้โดยไม่ยากลำบากมากนัก

การใช้ชีวิตมีหลากหลายมิติเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมมากมายหลายด้าน ในแต่ละด้านก็มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไปที่จะต้องบริหารจัดการ จะเน้นเอียงไปด้านหนึ่งมากเกินไปไม่ได้ เพราะทำให้ไม่สมดุลก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้ท่านต้องมีภาระในการบริหารจัดการอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้.

791total visits,1visits today

 • Date : 2016
 • Categories : ATOM.S001, Samong.ME
 • Client : XYZ Bank

Challence

สมดุลแห่งชีวิต  ครอบคลุมประเด็นการพิจารณาหลายด้าน  อาทิ   สุขภาพ  ครอบครัว  ความสัมพันธ์  การงาน การเงิน  ที่ในแต่ละด้านจะมีหัวข้อการประเมินในทางลึก  มีการจัดเก็บผลการประเมิน  และการแสดงผล  จึงทำให้เครื่องมือการประเมินแบบเต็มรูปแบบนั้นมีขนาดใหญ่โต  มีขั้นตอนพอสมควร   เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยแก่ผู้ใช้  ที่มักจะชอบความง่ายดายรวดเร็ว  จึงเป็นที่มาของการแบ่งย่อยในการออกผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดเล็ก  โดยยังคงไว้ซึ่งขั้นตอนหลัก ๆ ที่ใกล้เคียงกับ  แอพพลิเคชั่นแบบเต็มแพ็คเกจ  พร้อมกันนี้ยังมีความท้าทายในประเด็น :

 • แนวความคิดการประเมิน สมดุลชีวิต
  ที่จะต้องมีผลงานการวิจัยทางวิชาการสนับสนุนแนวคิด  ที่ผ่านการทดสอบใช้งานได้จริง  สามารถสร้างความสำเร็จในชีวิตของผู้คนได้จริง.
 • ด้านเทคนิคการพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหา.
  ที่จะต้องอาศัยการออกแบบฐานข้อมูลที่มีขนาดเหมาะสมรองรับการประเมินเป็นรายงวดมีความถี่ไม่จำกัด  ทำงานได้รวดเร็ว  มีการแสดงผลลัพธ์เป็นกราฟที่จะสื่อความหมายได้  มีความสวยงามเหมาะสมกับอุปกรณ์ประเภทมือถือ  มีการใช้งานง่ายดาย.
 • การทดสอบการใช้งาน กับแพลตฟอร์มและอุปกรณ์ต่างๆ 
  ทั้งอุปกรณ์สำหรับ Android, iOS , Windows Desktop ที่จะต้องแสดงผลได้แปรไปตามขนาดสเปคของอุปกรณ์  มีความสวยงามและทำงานได้ถูกต้องในทุกแพลตฟอร์ม.

Solutions

ทางด้านเทคนิค  จึงเป็นการใช้ความสามารถของ Samong Framework  และทำการโปรแกรมปะติดปะต่อ Object , Library , class ต่างๆ  และทำการทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าบนอุปกรณ์มือถือชนิดต่าง ๆ.

ในด้านแนวคิดสมดุลแห่งชีวิต   เป็นการผสมผสานระหว่าง ประสบการณ์ของผู้เขียนหนังสือ Brilliant Life   และหนังสือการจัดการ  การวางแผนชีวิตหลากหลายเล่ม  และประสบการณ์ภาคสนามที่ได้พบปะกับผู้คนหลากหลายสังคม หลากหลายอาชีพและประยุกต์ให้เข้ากันกับวิถีของคนไทย และร่วมทำการทดสอบด้วยอาสาสมัครทีมงาน.

Results

การมีสติตื่นรู้สถานการณ์ข้อมูลขณะปัจจุบันได้อย่างชัดเจนมีความสำคัญอย่างมาก ที่ทำให้ท่านสามารถตัดสินใจเลือกกระบวนการวิธีควบคุมจัดการได้อย่างเหมาะสมได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง ง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดความยุ่งยาก จึงเป็นที่มาของ ATOM.S001 เครื่องมือช่วยบริหารสมดุลชีวิต  ที่มีความสามารถ.

 • มีความสามารถ  หน้าที่  เฉพาะด้าน
 • ทำงานได้เหมือนแอพพลิเคชั่นหลัก
 • สร้างความคุ้นเคยให้กับผู้ใช้งาน
 • มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานในแต่ละประเภทของ ATOM
 • ให้บริการดาวน์โหลดฟรีผ่าน Google Play Store

.

791total visits,1visits today