+66-91-698-2616
131 M 11 Bangrakpattana Nonthaburi

Our History

การเดินทางไกลของ “สมองซอฟต์แวร์” และ “บางรักไฮเทค”  สู่บ้านหลังใหม่แห่งตำนาน “สมอง (ไทยแลนด์). เป็นการเดินทางไกลเยี่ยงตำนานไซอิ๋ว  ที่ทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์มีเจตนาแนวแน่ในการที่จะจารึกสร้าง  วิวัฒน์กรรม  แห่งประวัติศาสตร์ให้จารึกไว้และเป็นที่ประจักษ์และคงประโยชน์แก่สังคม .

1991

การก่อตั้งสมองคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์

ให้บริการด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์  การพัฒนาโปรแกรมสำหรับหน่วยงานราชการและเอกชนและการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์.

1992 - 2007

พัฒนาการของ iSTEE & Samong Framework

ควบคู่กับการดำเนินงานได้ฮาร์ดแวร์   แนวคิดเรื่องการพัฒนา Middleware ได้ก่อตัวขึ้น  โดยเริ่มจากแนวคิดการพึ่งพาตนเองและยั่งยืน  การพร่ำพัฒนาที่ต้องแก้ไขครั้งแล้วครั้งเล่า.

2007 - 2016

พัฒนาการใหม่บนเส้นทางสายธรรม

ค้นพบว่าแนวทางที่ยั่งยืนในการพัฒนาซอฟต์แวร์  จะต้องก่อเกิดภายใต้จิตที่สงบงดงาม  ขับเคลื่อนด้วยหลักธรรมชาติ  ที่มีกระบวนการ  ภาระกิจ  การมีสติตื่นรู้  การมีปัญญามองเห็น  จนเป็นที่มาของหลัก  iSTEE หรือ สติ  จนเกิดเป็นการพัฒนาที่สมบูรณ์ตามเจตนา.

9 กพ 2016

อีกด้านหนึ่งที่ บางรักไฮเทค ก่อตั้งการให้บริการ Infrastructure

บางรักไฮเทค  เดิมที่ก่อตั้งในนาม  ไอทีโฮมโฮสติ้งในปี 2015  และมาเปลี่ยนชื่อและจดทะเบียนกิจการเพิ่มในนาม  บางรักไฮเทค  ที่ให้บริการด้านอินเทอร์เนต  การให้เช่าพื้นที่ในการวางเซิร์ฟเวอร์  ในการทำโฮสติ้งและการพัฒนาเวบไซต์สำหรับอีคอมเมิร์ช

สิงหาคม 2016

ก่อเกิดความร่วมมือ วางกรอบแนวคิดการขับเคลื่อน

เกิดเป็นความร่วมมือ  วิเคราะห์โครงสร้าง  ปรัชญาแนวทางในการเดินหน้าผลักดัน สมองสู่สังคม  การก่อตั้งกิจการที่เกี่ยวข้อง 

12 เมษายน 2017

ก่อกำเนิด สมอง (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท สมอง (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัด  ในวันที่ 12 เมษายน 2560   ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่  0125560010501 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท   เป็นความร่วมมือ  ระหว่าง  บริษัท บางรักไฮเทค จำกัด  และทีมงานสมองซอฟต์แวร์

2018

เริ่มทดสอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์

  • ร่วมก่อตั้งและศึกษาโครงการพัฒนาระบบชำระเงิน  Payment Gateway กับ  บ รอยัลเพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • พัฒนาระบบ  Marketing Platform  App 10
  • พัฒนาผิลตภัณฑ์  Atom Pro ระบบสมดุลชีวิต
  • จัดโครงการอบรมนักพัฒนาจำนวน 2 รุ่น  รวม 30 คนให้กับ กรมท่าอากาศยาน (DOA)

2186total visits,1visits today