Our History

Digital Multiverse Ecosystem

การเดินทางไกลของ “สมองซอฟต์แวร์” และ “บางรักไฮเทค”  สู่บ้านหลังใหม่แห่งตำนาน “สมอง (ไทยแลนด์). เป็นการเดินทางไกลเยี่ยงตำนานไซอิ๋ว  ที่ทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์มีเจตนาแนวแน่ในการที่จะจารึกสร้าง  วิวัฒน์กรรม  แห่งประวัติศาสตร์ให้จารึกไว้และเป็นที่ประจักษ์และคงประโยชน์แก่สังคม .

[timeline type=”solid”][timeline_item position=”left” dp_animation=”” title=”การก่อตั้งสมองคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์” date=”1991″]ให้บริการด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์  การพัฒนาโปรแกรมสำหรับหน่วยงานราชการและเอกชนและการฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์.[/timeline_item][timeline_item position=”right” dp_animation=”” title=”พัฒนาการของ iSTEE & Samong Framework” date=”1992 – 2007″]ควบคู่กับการดำเนินงานได้ฮาร์ดแวร์   แนวคิดเรื่องการพัฒนา Middleware ได้ก่อตัวขึ้น  โดยเริ่มจากแนวคิดการพึ่งพาตนเองและยั่งยืน  การพร่ำพัฒนาที่ต้องแก้ไขครั้งแล้วครั้งเล่า.[/timeline_item][timeline_item position=”left” dp_animation=”” title=”พัฒนาการใหม่บนเส้นทางสายธรรม” date=”2007 – 2016″]ค้นพบว่าแนวทางที่ยั่งยืนในการพัฒนาซอฟต์แวร์  จะต้องก่อเกิดภายใต้จิตที่สงบงดงาม  ขับเคลื่อนด้วยหลักธรรมชาติ  ที่มีกระบวนการ  ภาระกิจ  การมีสติตื่นรู้  การมีปัญญามองเห็น  จนเป็นที่มาของหลัก  iSTEE หรือ สติ  จนเกิดเป็นการพัฒนาที่สมบูรณ์ตามเจตนา.[/timeline_item][timeline_item position=”right” dp_animation=”” title=”อีกด้านหนึ่งที่ บางรักไฮเทค ก่อตั้งการให้บริการ Infrastructure ” date=”9 กพ 2016″]บางรักไฮเทค  เดิมที่ก่อตั้งในนาม  ไอทีโฮมโฮสติ้งในปี 2015  และมาเปลี่ยนชื่อและจดทะเบียนกิจการเพิ่มในนาม  บางรักไฮเทค  ที่ให้บริการด้านอินเทอร์เนต  การให้เช่าพื้นที่ในการวางเซิร์ฟเวอร์  ในการทำโฮสติ้งและการพัฒนาเวบไซต์สำหรับอีคอมเมิร์ช[/timeline_item][timeline_item position=”left” dp_animation=”” title=”ก่อเกิดความร่วมมือ วางกรอบแนวคิดการขับเคลื่อน” date=”สิงหาคม 2016″ node_color=”#86af49″ date_color=”#86af49″]เกิดเป็นความร่วมมือ  วิเคราะห์โครงสร้าง  ปรัชญาแนวทางในการเดินหน้าผลักดัน สมองสู่สังคม  การก่อตั้งกิจการที่เกี่ยวข้อง [/timeline_item][timeline_item position=”right” dp_animation=”” date=”12 เมษายน 2017″ title=”ก่อกำเนิด สมอง (ไทยแลนด์) จำกัด”]บริษัท สมอง (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัด  ในวันที่ 12 เมษายน 2560   ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่  0125560010501 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท   เป็นความร่วมมือ  ระหว่าง  บริษัท บางรักไฮเทค จำกัด  และทีมงานสมองซอฟต์แวร์[/timeline_item][timeline_item position=”left” dp_animation=”” title=”เริ่มทดสอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์” date=”2018″]

  • ร่วมก่อตั้งและศึกษาโครงการพัฒนาระบบชำระเงิน  Payment Gateway กับ  บ รอยัลเพาเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • พัฒนาระบบ  Marketing Platform  App 10
  • พัฒนาผิลตภัณฑ์  Atom Pro ระบบสมดุลชีวิต
  • จัดโครงการอบรมนักพัฒนาจำนวน 2 รุ่น  รวม 30 คนให้กับ กรมท่าอากาศยาน (DOA)

[/timeline_item][timeline_item position=”right” dp_animation=”” title=”2019 ประกาศโครงการม้าศึก 12 ราศี” date=”2019″]

[/timeline_item][/timeline]

2881total visits,1visits today