Digital Platform Services Provider

ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม

SaaS Development

ให้บริการ การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม  ด้วยทีมงานนักพัฒนามืออาชีพ  ด้วยเครื่องมือ  เทคโนโลยีช่วยให้คุณมั่นใจในความสำเร็จ ลดความเสี่ยงของโครงการ

Middleware R&D

พร้อมๆ ไปกับการพัฒนา middleware และเทคโนโลยีที่จะช่วยในการพัฒนางานซอฟต์แวร์ให้ตอบโจทย์ความต้องการในยุคหน้า  รองรับ  AI  Blockchain Big Data

Enterprise Architecture

การออกแบบระบบงานด้วยสถาปัตยกรรมขั้นสูง  เพื่อให้งานของคุณสามารถสเกลได้ เหมาะสำหรับธูรกิจขนาดใหญ่  ที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายจากการใช้  ERP นำเข้า  

Samong-Thailand

Digital  Platform is our key specialist

Key projects on Hand

ตัวอย่างโครงการระหว่างการพัฒนา

Smart Agriculture Platform

โครงการฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ   ครอบคลุมการพัฒนาระบบบริหารงานธุรกิจฟาร์มเกษตร  ฟาร์มประมง ฟาร์มสัตว์เลี้ยง  พร้อมระบบ IOT  ช่วยให้การบริหารด้วยต้นทุนต่ำ  สร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกรร

Smart Factory

เป็นความร่วมมือในการสร้างทีมนักพัฒนา  ให้เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ  Middleware  iSTEE  เพื่อสร้างงาน  ERP สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  ครอบคลุมไปถึงระบบวัดและควบคุมในกระบวนการผลิต ไปจนถึงระบบบริหารธุรกิจ

Smart City Platform

เป็นความร่วมมือในชุมชน  เมืองอัจฉริยะ  เพื่อสร้างสรรเมืองอัจฉริยะภาคประชาชน  ครอบคลุมการร่วมออกแบบ  การฝึกอบรม  การแบ่งปัน  การเข้าถึง  การสร้างงานให้ชุมชน นักพัฒนา  เกษตรกร และนักธุรกิจ  บนพื้นฐาน ดูแล ปกป้อง เข้าใจคุณ และเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

Smart Developer Online Camp

โครงการฝึกอบรมนักพัฒนาในระบบเปิดออนไลน์  ด้วยเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ Delphi และ เครื่องมือ  iSTEE Middleware  พร้อมสื่อออนไลน์นับ 500 รายการให้ผู็สนใจได้ศึกษา สร้างพื้นฐานการเรียนรู้ และหลักสูตรติวเข้มเพื่อพัฒนางานจริง

Join us! มาร่วมเดินทางกับเรา

บทความน่าสนใจ

ติดตามข่าวสารบทความด้านไอทีและดิจิทัลแพลตฟอร์มได้ที่นี่

Samong TDTI

อัพเดทข่าวสาร การเปิดตัวโครงกา[…]

Read more

Back to the future of : Digital Transformation

ที่มาของการเขียนบทความนี้มาจาก[…]

Read more

3709355total visits,61visits today