Samong Digital Multiverse
Ecosystems & 
Marvel The Super Hero

วีรบุรุษแห่งจักรวาลดิจิทัล

10,000 Pain-Points

10,000 ปัญหา ของประเทศ
10,000 กองทุน Super-App
1,000 Solutions
บริการทั่วไทย 127 จังหวัด/เขต

10,000 Super Hero

เรามั่นใจ ในพลัง ของคนรุ่นใหม่
แนวคิด ยิ่งใหญ่กว่า ก้าวล้ำกว่า
ด้วยอาวุธ เครื่องมือพิเศษ
เพื่อพัฒนาการที่ยั่งยืน

Multiple Ecosystem

> 79 Ecosystem
บริการทั่วไทย 127 จังหวัด/เขต
สร้างงาน  สร้างรายได้
เงินสะพัด 100,000 ล้านบาท

by Samong-Thailand

Samong Digital Multiverse Ecosystem

เครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ประเทศไทยแห่งอนาคต

Multiverse Ecosystem

Samong City Ecosystem 

เครือข่ายศูนย์ข้อมูล รองรับภาระกิจ  ทุกจังหวัดทั่วไทย ทุกเขตทั่ว กทม.  Big Data  big income  ของประชาชน  โดยประชาชน แหล่งรายได้ใหม่  ปัจจัยหนุนประเทศยุค AI ครองโลก 

Smart City Ecosystem

สร้างฝัน  Smart City  ให้เป็นจริง  ด้วยกลไกสมองฯ  เป็นเบื้องหลังวาทกรรมทั้ง 7 ด้าน  เนรมิตเมืองอัจฉริยะ  ตามฝันคนรุ่นใหม่  รองรับ IOT , AI  และประดิษฐกรรมใหม่

Samong Academy Ecosystem

ศูนย์กลางการศึกษา  คลังข้อมูล  คลังแนวคิด เครื่องมือ การทำงาน การออกแบบ การสร้างสรร การบริหาร การประกอบการ  เติบโตทุกวัน สำคัญทุกชิ้น  ให้ทุกคนร่วมสะสม

Samong Agriculture Ecosystem

ปลดความเจ็บปวด  ลดการเกษตรขาดทุน  สร้างฟาร์มประสิทธิภาพสูง เป็นแหล่งอาหารของโลก ครอบคลุมทุกพืช ทุกภาค ทุกพื้นที่ บ้านโซเชียลหลังใหม่ของเกษตรกร  

Samong SME Business Ecosystem

ตำราประจำร้าน อาหารประจำองค์กร  เครื่องมือการบริหาร ทดแทน ERP รุ่นเก่า  SME เข้าถึงพึ่งได้  เติบโตยั่งยืน  มาช้าแต่ก็มา  ครอบคลุมทุกฟังก์ชั่นงาน งบไม่บานปลาย

Samong Economy Ecosystem

ระบบเศรษฐกิจใหม่  เศรษฐกิจดิจิทัลของจริง เชื่อมโยงทุกโครงข่าย  มีรายได้ทั่วถึง  ตัดภาษีที่สูญเสีย กอบกู้เอกราชร้านค้าย่อย หมดเวลาถอย ทะยอยรุกทุกหนแห่ง

Samong Enlighten Ecosystem

เครือข่ายสร้างสติตื่นรู้  แก้ปัญหาให้ตาสว่าง วิเคราะห์ประเด็นด้วยเครื่องมือสติปัญญา บันทึกทุกร่องรอย Collaboration  เหมาะสำหรับการศึกษา  งานวิจัยทั้งครูอาจารย์ คนทำงาน  ราชการ และวัยเกษียณ

Samong TDTI Ecosystem

TDTI : Thailand DigiTal Industry ซ เครือข่ายอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  ผลิตซอฟต์แวร์สำหรับทุกกิจการ ทุกกิจกรรม สร้างเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)

Samong OCOP Ecosystem

เคริอข่าย One Country One Platform ศูนย์บริการครบวงจร One Stop Services Center  รัฐบาลภาคประชาชน  บริการทั่วประเทศ รับร้องเรียน ติดตามการแก้ไขปัญหาได้ทันที

Samong Food Ecosystem

เครือข่าย Super-App อาหาร ครบวงจร การผลิตวัตถุดิบ การแปรรูป การจัดจำหน่าย การขนส่ง  การบริโภค  การเงิน ทดแทนบริการของต่างชาติ  ลดการผูกขาดประเทศไทย

More Ecosystem …

และอื่นๆ อีกมากมาย  ที่จะเป็นผลงานของเหล่า Super Hero รุ่นหลาน การเดินทางสำรวจวิสัยทัศน์ที่บอกได้ว่าประเทศนี้สิ้นหวังจากคนรุ่นเก่า

Join us! มาร่วมเดินทางกับเหล่า Hero