+66-91-698-2616
131 M 11 Bangrakpattana Nonthaburi

Company Overview

       บริษัท สมอง (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัท จำกัด  ในวันที่ 12 เมษายน 2560   ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่  0125560010501 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท   เป็นความร่วมมือ  ระหว่าง  บริษัท บางรักไฮเทค จำกัด  และ  ทีมงานสมองซอฟต์แวร์  โดยได้พัฒนาความร่วมมือมาตั้งแต่ปี 2559

       บางรักไฮเทค  เป็น  ผู้ประกอบการ  ให้บริการด้านอินเทอร์เนต (Internet Hosting Infrastructure Service) บริการให้เช่าพื้นที่  การเช่าเซิร์ฟเวอร์  และการพัฒนาซอฟต์แวร์เวบแอพพลิเคชั่น  สำหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ชและบริการอุตสาหกรรม  จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่  9 กุมภาพันธ์  2559  มีศูนย์บริการ Data Center  ณ อาคาร  CAT Tower  อาคาร CW Tower  อาคาร CS Lox info เกษตรนวมินทร์  และ CAT สาขาเชียงใหม่   เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ  http://www.bangrakhightech.co.th  

     สมองซอฟต์แวร์   มีประสบการณ์ในการจัดจำหน่ายฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์  การฝึกอบรมนักพัฒนาซอฟต์แวร์มากว่า 15 ปี  และได้หันมามุ่งเน้นในการวิจัย  พัฒนา  iSTEE & Samong Framework  เป็นหลัก  โดยใช้เวลาพัฒนาควบคู่มากับการทำกิจการจำหน่ายฮาร์ดแวร์  การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ  หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน  มากว่า 20 ปี  มีการจัดเก็บสะสมองค์ความรู้ในทุกขั้นตอนและอุปสรรคที่พบระหว่างการพัฒนาไว้ใน บล็อกส่วนตัวกับ Google Site  และมีเว็บไซต์  http://www.samong.net  สำหรับการเผยแพร่ผลงานที่ให้บริการต่อสังคม  และประสพความสำเร็จในการพัฒนา iSTEE & Samong Framework มากทวีขึ้นตามลำดับ  กระทั่งสามารถพัฒนาต่อเป็นแอพพลิเคชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

01วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์

มุ่งมั่นงานวิจัย พัฒนาซอฟต์แวร์ระดับ Middleware เพื่อสร้างฐานความรู้ สร้างเครื่องและสร้างนักพัฒนาของไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และนำพาไปสู่การสร้างสิ่งอำนวยประโยชน์ด้านเทคโนโลยี่ เพื่อสังคมคุุณภาพและชีวิตวิถีสมดุลที่ดีกว่า ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า และสร้างผลประโยชน์เพื่อส่วนรวม ที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง.

มุ่งมั่นงานวิจัย พัฒนาซอฟต์แวร์ระดับ Middleware เพื่อสร้างฐานความรู้ สร้างเครื่องและสร้างนักพัฒนาของไทย ให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และนำพาไปสู่การสร้างสิ่งอำนวยประโยชน์ด้านเทคโนโลยี่ เพื่อสังคมคุุณภาพและชีวิตวิถีสมดุลที่ดีกว่า ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า และสร้างผลประโยชน์เพื่อส่วนรวม ที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง.

วิจัยและ พัฒนาเครื่องมือด้วยภูมิปัญญาของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อลิขสิทธิ์ทางปัญญาของไทย สร้างศูนย์การเรียนรู้เพื่อทีมนักพัฒนา สู่การสร้างทีมงานผลิต ด้วยความร่วมมือจากแหล่งทุมร่วมอุดมการณ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในทุกส่วนสังคม และคืนกำไรสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.

02คุณค่าองค์กร

สมองไทยแลนด์(Samong.Thailand), มีความมุ่งมั่นในการมอบคุณค่าองค์กรแก่สังคมไทย ส่งผ่านภารกิจหลัก  โดยการพิสูจน์ให้เป็นที่ประจักษ์ว่า.

 • เราเป็นนักนวัตกรรมตัวจริง
  ที่เราไม่เพียงแต่พัฒนาซอฟท์แวร์ตามหลังแนวคิดตะวันตก  แต่เป็นศึกษา  วิจียพัฒนา  เจาะลึก  เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่แท้จริงที่จะสามารถถ่ายทอดส่งต่อภูมิปัญญาให้กับรุ่นหลัง  กว่า 20 ปี คือบทพิสูจน์ว่าเราได้ดำเนินการอย่างจริงจัง และสร้างผลงานระดับนวัตกรรมได้จริง.
 • เราเป็นผู้สร้างอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์สำคัญระดับประเทศและภูมิภาค
  ปี 2560-2563  ขับเคลื่อนสมองไทยแลนด์  เป็นผู้นำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์อย่างจริงจัง  ภายใต้การสนับสนุนจากภาครัฐ  และผู้ร่วมทุนภายใต้อุดมการณ์เดียวกัน.
 • เราส่งเสริมการพัฒนา  ความเท่าเทียมบนวิถีสมดุล
  บนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ที่ผ่านมา  ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำเป็นผลพลอยได้เสมอ  ความด้อยโอกาสของกลุ่มชนอีกชั้น  ความมั่งคั่งที่ไม่มีสิ้นสุดของอีกกลุ่มหนึ่ง  แม้นเราจะขจัดมันไม่ได้  แต่เราจะไม่เป็นผู้ซ้ำเติม  และเราจะส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมในโอกาสและการได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างทั่วถึง.

03Infrastructure

สมองไทยแลนด์(Samong.Thailand), เตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตของสมองไทยแลนด์ด้วยการลงทุนพัฒนาเครือข่ายระบบ Cloud Database โดยมีศูนย์บริการในทุกภูมิภาคของประเทศ.

 • ศูนย์  Data Center ภายในอาการ CAT Tower  เขตบางรัก  กทม.
  ที่ปัจจุบันเปิดให้บริการระบบลูกค้า Dedicated Server, Colocation, Virtual Private Server และ Hosting และพร้อมด้วยซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ มีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รองรับการจัดการอัตโนมัติ  แบบรีโมท  พร้อมทีมงานแอดมินให้การดูแล 24 ชม.
 • ศูนย์  Data Center ภายในอาคาร CW Tower  รัชาดาภิเษก  กทม.
  ที่ปัจจุบันมีการให้บริการในรูปแบบ Cloud ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows และ VMware , Direct-Admin,Plesk CP, Installatron พร้อมการรองรับลิขสิทธิ์ครบถ้วน  จึงมั่นใจในการให้บริการที่เต็มรูปแบบ.
 • ศูนย์ Data Center CAT Tower  เชียงใหม่
  เป็นการทดสอบวางระบบเพื่อทดสอบความเร็วของระบบเครือข่าย  ที่ให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าพึงพอใจ  จึงกำหนดให้  Data Center เป็นอีกศูนย์หนึ่งสำหรับการบริการรองรับกิจการ และสมองไทยแลนด์.
 • ศูนย์ Data Center CAT Tower  ภูเก็ต
  เป็นการทดสอบวางระบบเพื่อทดสอบความเร็วของระบบเครือข่าย  ที่ให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าพึงพอใจ  จึงกำหนดให้  Data Center เป็นอีกศูนย์หนึ่งสำหรับการบริการรองรับกิจการ และสมองไทยแลนด์  ในภาคใต้ที่มีการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและด้านไอทีดิจิตัล

 

2428total visits,1visits today