FAQ101-001 iSTEE Technology คืออะไร?

แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Concept) แบ่งเป็นสองส่วนสำคัญคือ โลกของคลาส (Class World)  เป็นเรื่องราวของนามธรรม เรื่องราวพันธุกรรมต้นแบบ หรือเรื่องจิตวิญญาณ โลกของวัตถุ (Object World) เป็นเรื่องของรูปธรรม เป็นเรื่องของการใช้ชีวิต การดำรงอยู่ร่วมกันของวัตถุ     iSTEE ย่อมาจาก Intelligent System Task Event Entity  ...

read more

พลังขับเคลื่อน StartUp พลังขับเคลื่อน Thailand Digital Economy

ผมได้มีโอกาสฟังคลิปเปิดงาน "Digital Intelligent Nation 2018" ที่จัดโดย AIS  ตามแนบ  โดยเฉพาะช่วงการปาฐกถาเปิดงานโดยท่านรองนายกฯ  สมคิด จาตุรศรีพิทักษ์  ที่ถือว่าเป็นผู้กุมทิศทางหางเสือเศรษฐกิจยุคดิจิตัล  ที่กำกับ  ขับเคลื่อนดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิตัล ให้เกิด "Exponential GDP" ให้ได้ กล่าวคือ  ผลสัมฤทธิ์ของการใช้ ดิจิตัลเทคโนโลยีเข้าสู่กระบวนการผลิต  กระบวนการธุรกิจ  กระบวนการบริหารราชการ กระบวนการการศึกษา  จะทำให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วกว่า  "Analog...

read more

ทำไมถึงต้องเทคโนโลยี Samong

ลองจินตนาการสมองคือกลุ่มเครือข่ายที่เชื่อมโยงเอาเส้นสายประสาท  ต่อม ปุ่ม วัดความร้อนเย็น ความรู้สึกต่าง   ที่มีอยู่จำนวนมาก ๆ สมองของเรามีการจัดการอย่างไร  ที่จะต้องมีทั้งความรวดเร็ว  แยกแยะและแม่นยำ หากจะต้องทำการพัฒนาระบบที่มีความสลับซับซ้อนเช่นนี้  ที่แต่ละระบบจะต้องทำงานแบบ Realtime  ไม่ต้องรอให้อีกภาระกิจหนึ่งทำงานสำเร็จไปก่อน  ก็จำเป็นจะต้องมีทั้งการสื่อสาร  การประมวลผล  การจดจำ  ทำงานรวมกันอย่างรวดเร็ว เปรียบดังการสื่อสารด้วย 5G เพื่อตอบการสื่อสารที่รวดเร็ว    และการทำงานของอุปกรณ์จำพวกมือถือ  ที่ต้องทำงานอย่างรวดเร็ว  อุปกรณ์มือถือจึงต้องทำงานด้วย Native Code การออกแบบระบบการจัดการ...

read more

อธิบายการทำงานของ Samong กับ JavaVM

เขียนคำสั่งครั้งเดียว นำไปใช้งานได้ทุกที่ (Write Once Run Anywhere)     จากความต้องการลดปัญหาการพัฒนาระบบที่ต้องนำไปใช้งานบนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน จำนวนทีมงานที่ต้องมาร่วมกันทำงานจำนวนมาก จำนวนคำสั่งที่จะต้องเขียนซ้ำซ้อนกันโดยมีความแตกต่างกันในเรื่องภาษาที่ต้องแยกไปตามแพลตฟอร์ม นี่คือความต้องการส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิด JavaVM  และภาษา Java ที่ถูกพัฒนาขึ้นมากเพื่อแก้ไขปัญหาและได้รับความนิยมมากในปัจจุบันอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้งานได้ฟรี เพราะเป็นแบบ Open Sources     ตัวของ JavaVM เปรียบเสมือนเป็นมิดเดิลแวร์ หรือตัวห่อหุ้มความหลากหลายไว้ภายใน ทำให้นักพัฒนาไม่ต้องกังวลใจในเรื่องความแตกต่างของแพลตฟอร์มต่างๆ กลายเป็นมาตรฐานการพัฒนาระบบที่ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว...

read more

ความก้าวหน้าตอกย้ำแนวคิด การพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ยั่งยืน

นับจากวันที่ได้ทำการก่อตั้ง "สมองไทยแลนด์"  คือวันที่ 12 เมษายน 2560  จนถึงบัดนี้รวมเวลากว่า 7 เดือน มีลำดับเหตุการณ์ที่อยากจะบันทึกไว้อย่างคร่าว ๆ กันลืม (มากมาย) 12 เมษายน 2560 การก่อตั้ง  "สมองไทยแลนด์"  โดยเกิดขึ้นภายหลังการได้นำเสนอแนวคิดให้กับนักธุรกิจบางกลุ่มได้รับฟัง  และได้ผลลัพธ์จากการสนทนาคือ  "ผลการตอบสนองที่ดีมาก"  เป็นการยืนยันความคิดของเราว่า  ยังมีคนฟังเราได้เข้าใจ  ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องที่ยากจะอธิบายและยังมองอะไรไม่เห็นเลย 13-17...

read more

Virtual Banking

Virtual Banking  หรือ  ธนาคารแบบเสมือน เป็นช่องทางรูปแบบใหม่สำหรับการเข้าถึงและใช้บริการของธนาคาร  โดยไม่จำเป็นต้องเดินไปถึงที่ทำการจริงๆ ของธนาคาร ซึ่งก็เป็นไปได้ในทุกวันนี้ก็ด้วยความสามารถของเทคโนโลยี แหละจึงเป็นที่มาของ Virtual Banking สถาบันการเงินใดๆ ก็ตามที่ให้บริการของธนาคารในแบบออนไลน์ได้  ก็เรียกได้ว่าเป็น Virtual banking ทั้งนั้น  ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้สามารถทำธุรกรรมต่างๆ ได้แบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการชำระบิลค่าไฟฟ้า การตรวจสอบสถานะบัญชี  การชำระเงินกู้  การถอน  การฝากเงินได้ตลอดเวลาได้อย่างสะดวกสบาย. ตัวอย่างรูปแบบของ Virtual Banking ก็เช่น...

read more

คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก คิดดี วิธีการถูก ไปรอดแน่ไทยแลนด์

18/8/2018 ดึกมากทีเดียว  สำหรับการแคะแกะบทความนี้  เป็นการถอดบทสนทนาของทีมงาน  ว่าด้วยการเดินทางไกลมาถึงจุดสำคัญของ  พวกเราทีมงาน  สมองไทยแลนด์ เริ่มต้นอย่างนี้ว่า  ...

read more