Samong.Thailand สนับสนุน Thailand 4.0 ?

Samong ต่อยอดจากการเกริ่นถึงนโยบายไทยแลนด์แดนดิจิตอล ยุคที่ 4 ที่ท่านรองนายกฯ ได้กล่าวไว้ว่าได้ชำระชะล้างมาเป็นรอบที่สามและได้นำเสนอต่อท่านนายกไปแล้ว ก็แน่ละครับ ไม่ง่ายที่ใครจะดีดนิ้วป๊อกเดียว เห็นแสงสว่าง ให้ได้แผนพัฒนาชาติไทยแบบไม้เดียวจบ หากทำได้อย่างนี้ก็ให้ท่านอยู่ต่อไปอีก 5 สมัยเลยมั้ย ในภาพอินโฟกราฟฟิกตอนหนึ่ง ท่านรองนายกได้ไฮไลท์จากที่ท่านนายกกล่าวไว้ว่า “การสร้างนวัตกรรม ให้เป็นเครือข่าย สร้างงานได้ สร้างผลผลิตได้ นี่ซิ ถึงจะเรียกว่าเป็นคนไทยยุคไทยแลนด์ 4.0” นี่แหละแกนของมันส์ ประมาณว่าเท่ห์แล้วก็ต้องกินได้ ต้องทำให้เป็นงานอาชีพให้ได้ ให้มีกินให้ได้ ให้ถ้วนหน้า อย่าร่ำรวยคนเดียว การจะไปสู่ Smart...

read more

ไทยแลนด์ 4.0 จะเดินหน้าอย่างไร ?

……ผมอ่านเอกสาร Thailand 4.0 ที่นำเสนอในโอกาสการบรรยายของท่าน สุวิทย์ รองนายก ฯ ในคราวเยี่ยมเยือน มอ. ตามคำเชิญ ในวาระที่จะให้ มอ. และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันไปสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 ….ในเอกสารนี้ มีคำหลักๆ คำซ้ำ หลาย ๆ คำ อาทิ เช่น … -Digital -สังคมสมดุล -แข็งแรงจากภายใน -นวัตกรรม -อัจฉริยะ … ************************** พร้อมกันนี้ผมได้ตัดตอนแผนภาพที่เป็นสไลด์ออกมาเพื่อให้เห็นแนวคิด ของท่านรัฐบาล และนำเสนอในไว้ในโพสต์ก่อนหน้า *************************** ผมพยายามมองหา...

read more