ตัวอย่างการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
บน Samong Framework

บริการ SaaS สมองออนไลน์

 • Samong ConsultCenter
 • แสดงกรอบแนวคิด  ขั้นตอนการพัฒนาแอพพลิเคชั่น

Samong Airport – 1

 • แนวคิดการพัฒนา
 • โครงสร้างฐานข้อมูล
 • รูปแบบการบันทึก

Samong Airport – 2

 • แนวคิดการพัฒนา
 • โครงสร้างฐานข้อมูล
 • รูปแบบการบันทึก

Samong Airport – 3

 • แนวคิดการพัฒนา
 • โครงสร้างฐานข้อมูล
 • รูปแบบการบันทึก

1261total visits,1visits today