Dev&StartUp

Samong-OnlineDev&StartUp

ทำความเข้าใจเครื่องมือ

งานการพัฒนาแอพพลิเคชั่น  ด้วย iSTEE & Samong Framework  มีความจำเป็นที่นักพัฒนาจะต้องเรียนรู้กระบวนการและเครื่องมือต่าง ๆ  

ในส่วนนี้จะรวบรวมรายการเครื่องมือสำหรับการพัฒนา  ที่นักพัฒนาจะสามารถทำการศึกษาด้วยตนเองได้ก่อน  และเครื่องมือพิเศษที่จะได้รับคำแนะนในขั้นตอนการอบรม

รวมเวบไซต์สำหรับอ้างอิง

Project Definition Links

 • ATOM.S001      : อะตอม  รุ่นบางเบาของ Samong.ME
 • Samong.ME      :  เพื่อนคู่คิด  ดูแล ชีวิตล้ำสมัย  ฉบับเต็ม
 • Samong.Biz      : เพื่อนคู่คิด  ดูแล  ธุรกิจยุคดิจิตัล
 • Samong.B001   :  Building Automation System ( BAS )
 • Samong.T001   : AndamansmartCity
 • Samong.C001   :
 • Samong.I001     : Samong Internet Of Thing

  เป็นโลโก้สำหรับ Delphi  ที่ปัจจุบัน ( May 2017 ) ได้พัฒนามาถึงรุ่น   10.2 Tokyo  

Delphi เป็น ภาษการโปรแกรมในค่ายของ Embarcadero   ที่ซื้อกิจการมาจาก Borland ผู้พัฒนา Pascal C, C+, C++ ที่ต่อมาได้ถูกพัฒนาต่อไปเป็นซอฟต์แวร์ต่าง ๆ มากมาย

 

 

แผนภาพด้านล่างนี้เป็นการอธิบายถึงสายสัมพันธ์การพัฒนาโปรแกรมภาษาต่าง ๆ   โดยในทัศนะของเรา  RAD Delphi คือเครื่องมือการพัฒนาที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด สำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบข้าวมแพลตฟอร์ม (Cross platform)

นอกเหนือจาก Delphi ที่เป็นเครื่องมือหลักแล้ว  นักพัฒนายังจำเป็นจะต้องเรียนรู้เครื่องมือองค์ประกอบที่ได้มีนักพัฒนา Delphi ได้พัฒนาต่อยอดกันออกมา  และได้รับความเชื่อถือ  นิยมใช้ในการพัฒนางานแอพพลิเคชั่นจำนวนมาก

เครื่องมือที่สำคัญประกอบด้วย

ในด้านมาตรฐานการผลิตของเรา   นอกเหนือจากการพัฒนาโปรแกรมตามแบบสากลแล้ว  เรายังได้ค้นคว้าแนวทางการพัฒนา  การประกอบ  การทดสอบ  ทั้งด้านประสิทธิภาพ (ความเร็ว  ความแม่นยำ) และความทันสมัย  ด้วยตนเอง  มีการควบคุมรุ่นของผลิตภัณฑ์  ด้วยซอฟท์แวร์สำหรับการพัฒนาโครงการเป็นทีมงาน  ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ กัน อาทิ  การควบคุมรุ่นของโปรแกรม ด้วยโปรแกรมของ  Git  และการควบคุมความก้าวหน้าของโครงการ  การติดตามการแก้ไข bug ของงาน  ด้วยแออพลิเคชั่น เวบแอพพลิเคชั่น  จึงช่วยงานนักพัฒนาสามารถทำงานในส่วนของตนได้จากระยะทางไกล  และสามารถสื่อสารความก้าวหน้าของโครงการได้เป็นอย่างดี

จึงเป็นการบ่งบอกถึงมาตรฐานการผลิต  Middleware และ Applications จากสมอง(ไทยแลนด์) 

แอพพลิเคชั่นทั้งหมด จะถูกพัฒนาออกมาให้สามารถรองรับการทำงานมนทุกแพลตฟอร์ม  ทั้งแบบ Desktop และ Mobile  ดังนั้นนอกเหนือจากการพัฒนางานในส่วนแกนหลัก  ทีมงานของเราจะได้ทำการผลิตในส่วนของ User Interface สำหรับทุกแพลตฟอร์ม  ประกอบด้วย

 • Windows
 • Mac OS
 • iOS / iPhone
 • Android
 • Linux

สำหรับโครงการพัฒนาของ สมอง(ไทยแลนด์) จะใช้ Git  เป็นเครื่องมือในการควบคุม version การพัฒนาของทีมงาน   โดยทีมงานจะต้องทำการศึกษา  การใช้เครื่องมือตามขั้นตอน  โดยติดตามอ่านได้จาก Githelp

482total visits,2visits today