Dev&StartUp

Digital Multiverse Ecosystem

[space]

ต้องการทางเลือกบนเส้นทางนักพัฒนา

เราทราบว่า  นักพัฒนาจะต้องเรียนรู้หลากหลายภาษา Programming  และต้องเจอปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภาษาที่รวดเร็ว  ตามไม่ทัน  ไม่มีเวลาเจาะลึก  มีปัญหาการอัพเกรดรุ่น

เราเห็นปัญหานี้มานานกว่า  20 ปีและได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้ว  บนข้อแม้ว่าต้องเรียนรู้เครื่องมือของเรา

โดยความรู้เก่าของคุณก็สามารถต่อยอดได้  ใช้ประโญชน์ได้  เพราะเราไม่จำกัด  ไม่่โ๖้เถียงเรื่องวิธีการ เรืองภาษา  แต่เราเน้นการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ถูกต้อง

คุณสามารถเข้าร่วมโครงการกับเราได้ใน 3 ลักษณะ  คือ

  1. แบบ Start Up  คุณกับทีมงานของคุณ  มาร่วมเป็นคณะในลักษณะของ Start Up  และเอาไอเดียชองคุณมาพัฒนาต่อยอด  เราให้คำแนะนำด้านสถาปัตยกรรม  และฝึกอบรมการพัฒนางานด้วยเครื่องมือของเรา
  2. แบบ Fulltime Employee  เป็นทีมงานในสังกัดของเรา  ด้วยเงินเดือนและสวัสดิการที่เหมาะสม  การมีหุ้นส่วนที่เหมาะสม
  3. การส่งเสริม  สนับสนุนโดยต้นสังกัดของคุณ  เช่น  จากองค์กร  บริษัท  อุตสาหกรรม  หรือแม้นแต่การอุดหนุนโดยรัฐบาล  หรือองค์กรของรัฐ

คุณจะได้อะไร   : ความรู้ แบบแผนที่ชัดเจนในการพัฒนางาน  มีรายได้ต่อเนืองจากลิขสิทธิ์   ที่เราจะรับซื้อขึ้นทะเบียนชิ้นส่วน

เราจะได้อะไร : เราได้ชิ้นส่วนจากคุณ  เราได้ขยายเครือข่ายของเรา

ประเทศจะได้อะไร :  ได้ทีมนักพัฒนาที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาชาติ  ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ลดการสูญเสียในการซื้อซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ  ได้แพลตฟอร์มสำหรับการลริหารองค์กรของรัฐเอง

เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้อง ที่คุณจะได้เรียนรู้

  เป็นโลโก้สำหรับ Delphi  ที่ปัจจุบัน ( May 2017 ) ได้พัฒนามาถึงรุ่น   10.2 Tokyo  

Delphi เป็น ภาษการโปรแกรมในค่ายของ Embarcadero   ที่ซื้อกิจการมาจาก Borland ผู้พัฒนา Pascal C, C+, C++ ที่ต่อมาได้ถูกพัฒนาต่อไปเป็นซอฟต์แวร์ต่าง ๆ มากมาย

อ่านเพิ่มเติมจาก  Delphi Website   และการใช้เครื่องมือตามโครงการ Delphi Community

 

แผนภาพด้านล่างนี้เป็นการอธิบายถึงสายสัมพันธ์การพัฒนาโปรแกรมภาษาต่าง ๆ   โดยในทัศนะของเรา  RAD Delphi คือเครื่องมือการพัฒนาที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สุด สำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบข้าวมแพลตฟอร์ม (Cross platform)

นอกเหนือจาก Delphi ที่เป็นเครื่องมือหลักแล้ว  นักพัฒนายังจำเป็นจะต้องเรียนรู้เครื่องมือองค์ประกอบที่ได้มีนักพัฒนา Delphi ได้พัฒนาต่อยอดกันออกมา  และได้รับความเชื่อถือ  นิยมใช้ในการพัฒนางานแอพพลิเคชั่นจำนวนมาก

อ่านเพิ่มเติมจาก  Delphi Website   และการใช้เครื่องมือตามโครงการ Delphi Community

ในด้านมาตรฐานการผลิตของเรา   นอกเหนือจากการพัฒนาโปรแกรมตามแบบสากลแล้ว  เรายังได้ค้นคว้าแนวทางการพัฒนา  การประกอบ  การทดสอบ  ทั้งด้านประสิทธิภาพ (ความเร็ว  ความแม่นยำ) และความทันสมัย  ด้วยตนเอง  มีการควบคุมรุ่นของผลิตภัณฑ์  ด้วยซอฟท์แวร์สำหรับการพัฒนาโครงการเป็นทีมงาน  ด้วยเครื่องมือต่าง ๆ กัน อาทิ  การควบคุมรุ่นของโปรแกรม ด้วยโปรแกรมของ  Git  และการควบคุมความก้าวหน้าของโครงการ  การติดตามการแก้ไข bug ของงาน  ด้วยแออพลิเคชั่น เวบแอพพลิเคชั่น  จึงช่วยงานนักพัฒนาสามารถทำงานในส่วนของตนได้จากระยะทางไกล  และสามารถสื่อสารความก้าวหน้าของโครงการได้เป็นอย่างดี

จึงเป็นการบ่งบอกถึงมาตรฐานการผลิต  Middleware และ Applications จากสมอง(ไทยแลนด์) 

แอพพลิเคชั่นทั้งหมด จะถูกพัฒนาออกมาให้สามารถรองรับการทำงานมนทุกแพลตฟอร์ม  ทั้งแบบ Desktop และ Mobile  ดังนั้นนอกเหนือจากการพัฒนางานในส่วนแกนหลัก  ทีมงานของเราจะได้ทำการผลิตในส่วนของ User Interface สำหรับทุกแพลตฟอร์ม  ประกอบด้วย

  • Windows
  • Mac OS
  • iOS / iPhone
  • Android
  • Linux

สำหรับโครงการพัฒนาของ สมอง(ไทยแลนด์) จะใช้ Git  เป็นเครื่องมือในการควบคุม version การพัฒนาของทีมงาน   โดยทีมงานจะต้องทำการศึกษา  การใช้เครื่องมือตามขั้นตอน 

1888total visits,1visits today