digital platform

Digital Multiverse Ecosystem

Digittal Platforms  คือ ศูนย์รวม  การทำงาน  การประสานงาน  การซื้อขายธุรกิจในยุคดิจิทัล  ที่เทคโนโลยีและความเร็วในการสื่อสาร  เอื้อประโยชน์ให้ทำงานได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ

Digital Platforms on Cloud จะเป็นตลาดของผู้คนนับล้านๆ คน   ของทุก ๆ ธุรกิจ  แม้นแตกภาครัฐ ภาคเอกชน

ERP ก็ยังสามารถโลดลแล่นบนระบบ Cloud

Digital Platforms จึงเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่มีความสดใสแก่การลงทุน

ผู้ที่มีเทคโนโลยีที่แข่งขันได้  ย่อมสร้างแพบตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ  แลละประสพความสำเร็จ

216total visits,1visits today