+66-91-698-2616
131 M 11 Bangrakpattana Nonthaburi

E-Government

Samong-OnlineE-Government

องค์กรรัฐ ยุคดิจิทัล

แผนแม่บท  ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  กับการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดิจิทัล

การรวมพลังกันของหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้าง Thailand 4.0

ราชการไร้รอยต่อ  เป้าหมายการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล  กระบวนการทำงาน  บ่งบอกถึงความต้องการ  ระบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ

คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลด  thailand4.0

  • DEPA
  • DGA
  • NIA
  • สวท

372total visits,1visits today