Home

Digital Multiverse Ecosystem

ถ้าคุณต้องการทีมงานที่ยอดเยี่ยม องค์กรที่ยอดเยี่ยม แพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยม ในรูปแบบการพึ่งพาตนเองได้ พร้อมด้วยศักยภาพการพัฒนาการเรียนรู้สูง เพื่อการปรับตัวได้รวดเร็วให้พร้อมแข่งขัน  ก้าวสู่โลกอนาคต โลกสังคมแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับไว

คุณได้เดินทางมาถึงเป้าหมายแล้ว!  ที่ๆ คุณจะได้พบกับ ชุดความคิดสุดล้ำ (Mindsets )  ชุดเครื่องมืออันทรงพลัง (Toolsets) ชุดทักษะอันยอดเยี่ยม (Skillsets) ที่พร้อมตอบสนองให้คุณอย่างเต็มพลังเพื่อการสร้างสรรค์จักรวาลแห่งการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มอัจฉริยะในแบบฉบับของคุณ

คุณจะได้เปิดโลกแห่งจินตนาการอย่างแท้จริง เพื่อการผสานพลังแห่งโลกจิตวิญญาณของคุณ ไปพร้อมกับโลกความจริง และโลกธุรกิจ ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างทรงพลังอานุภาพ

เราไม่ได้บอกให้คุณเชื่อ! ความเชื่อและศรัทธา เป็นหน้าที่ของคุณ มันไม่มีทางเป็นจริง หากคุณแค่มองหาเครื่องมือในแบบที่คุณคิด จงยุติศึกษาค้นคว้าต่อไป เพราะมันจะทำให้คุณเสียเวลา!

จินตนาการเป็นโลกส่วนบุคคล ที่มีความแตกต่างกัน สร้างอัตตาตัวตนได้หลากหลาย บ้างก็ยึดติดจนแน่น บ้างก็ไม่รู้ว่าตัวตนของตนเองคือใคร ต้องศึกษาเรียนรู้ไขว่คว้าหากันตลอด วนไปแม้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ อย่างต่อเนื่องก็ยังค้นหาไม่พบว่า คุณค่าการใช้ชีวิตแท้จริงปรารถนาสิ่งใด!

ในโลกธุรกิจยุคใหม่บนเส้นทางวิถีการบริหารจัดการกระบวนการ เพื่อประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ จำเป็นต้องอาศัยดิจิทัลแพลตฟอร์มอัจฉริยะ ช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจมุ่งไปข้างหน้าได้อย่างมีศักยภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง คุณมาถูกที่แล้ว! เรามีคำตอบให้!

istee Framework จะช่วยแปลงความคิดและจินตนาการของคุณ ให้กลายเป็นชิ้นส่วนซอฟต์แวร์ในรูปแบบของ ระบบ (System) งาน (Task) เหตุ (Event) และ ปัจจัย (Entity) ได้อย่างรวดเร็วไร้ขีดจำกัด จากการผสานแนวคิดธรรมชาติ (Natural Concepts) ร่วมกับแนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ (Object Oriented) นำไปประกอบทำงานร่วมกันในดิจิทัลแพลตฟอร์มเรียกว่า สมองแพลตฟอร์ม (Samong Platform) ที่มีระบบประมวลผล ระบบจัดเก็บข้อมูล และระบบสื่อสาร คล้ายกับระบบประสาทของมนุษย์ จึงทำให้เกิดความอัตโนมัติ ฉลาด และอัจฉริยะ (Intelligent) ของดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อนำไปใช้ตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ

การทำงานของส่วนประกอบชิ้นส่วนซอฟต์แวร์ ที่ได้รับการออกแบบมาตรฐานพันธุ์กรรมอันยอดเยี่ยมของ istee Framework ทำให้เกิดกระบวนการผลิตดิจิทัลแพลตฟอร์มแบบไร้รอยต่อ ช่วยประหยัดเวลา การสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ ออกแบบ ทดสอบ ติดตั้ง นำไปใช้งาน รวมถึงการบำรุงรักษาระบบ ทำได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีช่วยคุณสร้างมาตรฐานการผลิต มาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพสูง อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลาการศึกษาเรียนรู้ แก้ไขปัญหาของบุคลากรนักพัฒนา ที่มีเปลี่ยนแปลงเข้าออกบ่อย รวมถึงการส่งมอบงานพัฒนาต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น ช่วยลดความเสี่ยงธุรกิจและระบบล้าสมัย

ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ได้รับการพัฒนาโดยมีมาตรฐานสูง จึงทำให้สามารถใช้งานได้ทนทานยาวนานหลายสิบปี เติบโต ฉลาด แข็งแรง คู่ไปกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กร เพื่อให้พร้อมก้าวสู่โลกอนาคตสังคมแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีได้อย่างมั่นใจ

[teaser2 layout=”vertical” img=”4771″ useoverlay=”true” icon=”Default-external-link” dp_animation=”” title=”ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบดิจิตัลแพลตฟอร์ม” subtitle=”Digital Platform expertise”]การทำงานของดิจิตัลแพลตฟอร์มขนาดใหญ่  มีการแบ่งการทำงานของเป็นชั้นๆ (Layers)  เช่นชั้นของ Database  ชั้นของ ฺ Business Flow,  ชั้น Presentation  ชั้น Transportation  ที่จะต้องได้รับการออกแบบให้มีการประสานการทำงานกันเป็นอย่างดี  เพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพ  มีความมั่นคงปลอดภัย  สร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้งาน และมั่นใจในปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

รวบไปถึง  เรื่อง  การบำรุงรักษาในระยะยาว  ที่จะต้องไม่เป็นภาระของผู้เป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม[/teaser2]

[teaser2 layout=”vertical” img=”4296″ useoverlay=”true” icon=”Default-external-link” dp_animation=”” title=”ด้วยเทคโนโลยี Middleware ประสิทธิภาพสูง” subtitle=”In non arcu et metus egestas”]เราออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์ม  ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า  iSTEE Middleware ประสานกับเครื่องมือ Samong Platform ซึ่งเป็นเครื่องมือ Iการบริหารจัดการระบบหลังบ้าน  ทำงานด้วยสิ่งแวดล้อม (Ecosystem)  ในลักษณะของ  “Studio”  ช่วยให้การจัดการฐานข้อมูลเป็นเรื่องง่ายดาย

iSTEE Middleware เป็นผลงานการค้นคว้าวิจัยของเราเอง  เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนางานดิจิตัลแพลตฟอร์มและแอพลิเคชั่นขนาดใหญ่  ผ่านการทดสอบการสร้างงานขนาดใหญ่[/teaser2]

[headline style=”medium” use_underline=”yes” options=”useunderline” customcolor=”#25bff7″]ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา[/headline]
[featuredbox type=”top-left” style=”no-border” title=”ปรึกษาและร่วมพัฒนาดิจิตัลแพลตฟอร์ม” button_style=”bigreadmore” dp_animation=”” icon=”Default-uniBA” button_text=”Read” button_text_accented=”more”]หากท่านต้องการเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม  รวมไปถึงการออกแบบระบบงานบริหารองค์กรในลักษณะ ERP  และท่านมีทีมงานด้านไอที  เราสามารถให้การอบรมและร่วมออกแบบพัฒฯาระบบ  เพราะเราเชื่อว่าทีมงานของท่านจะเข้าใจปัญหาและความต้องการขององค์กรมากกว่า  และเราจะให้การสนับสนุนด้านการใช้เครื่องมือ  ท่านจะได้รับผลงานที่ดีเลิศ  และมีทีมงานเดิมของท่านเป็นทีมดูแลรักษา  ภายใต้การให้คำปรึกษา  ท่านจะปลอดภัยจากภาระความเสี่ยงความล้มเหลวของงาน  การทิ้งงาน  การขาดการดูแล  และการอัพเกรดระบบในอนาคต

ให้บริการโดยทีมงานคุณภาพ และยึดมั่นในคำว่าคุณภาพทุกขั้นตอน[/featuredbox]

[featuredbox type=”top-left” style=”no-border” title=”ที่ปรึกษาการทำ Digital Transformation องค์กร” button_style=”bigreadmore” dp_animation=”” icon=”Default-uniE165″ button_text=”Read” button_text_accented=”more”]ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  ธุรกิจบริการและการบริหารอุตสาหกรรม  ไปจนถึงการบริหารฟาร์มเกษตรขนาดใหญ่  ย่อมมีความต้องการ  การพัฒนาองค์กรไปสู่ดิจิตัล  ที่ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้งาน  แต่จำเป็นจะต้องสร้างความพร้อมของบุคลากร  และการพัฒนากระบวนการไปสู่การบริหารด้วยระบบแพลตฟอร์มองค์กร  ที่ยังสามารถออกแบบให้มีความสอดคล้องกับระบบการบริหารคุณภาพ ISO และระบบต่างๆ ขององค์กร  เราจึงมั่นใจว่า  จะสามารถตอบโจทย์ท่านได้มากกว่าการใช้ ERP ทั่วไป

นอกจากนี้เรายังสามารถเตรียมความพร้อมของทีมงาน ด้วยการห้การอบรมการใช้เครื่องมือ  ซอฟต์แวร์การทำงานพื้นฐานต่างๆ[/featuredbox]

[featuredbox type=”top-left” style=”no-border” title=”บริการผลิตแพลตฟอร์มและบริการดูแลรักษา” button_style=”bigreadmore” dp_animation=”” icon=”Default-uniE057″ button_text=”Read” button_text_accented=”More”]หากคุณเป็นนักลงทุน  ที่ไม่อยากรับภาระการสร้างและการดูแลทีมนักพัฒนา  แต่มีความสนใจที่จะลงทุนเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์  ขอเพียงท่านมีไอเดียทางธุรกิจ  มี  Business Model อยู่ในใจแล้วบ้าง  การสนทนากันเพื่อรับฟังความคิด  การบริหารผลิตภัณฑ์หรือบริการ  การจัดการการตลาด  และการสร้างรายได้  เราก็พร้อมที่จะออกแบบแพลตฟอร์มให้คุณได้ตามที่ต้องการ

และปล่อยให้ภาระหน้าที่การดูแลรักษระบบเป็นงานของเรา  ให้คุณสนุกกับการสร้างรายได้  จากการบริหารธุรกิจบนแพลตฟอร์มของคุณ.[/featuredbox]

[featuredbox type=”top-left” style=”no-border” title=”ให้บริการแพลตฟอร์มอัจฉริยะ” button_style=”bigreadmore” dp_animation=”” icon=”Default-uniE042″ button_text=”Read” button_text_accented=”more”]นอกจากนี้  เรายังให้บริการแพลตฟอร์มของเราเองในนาม Samong.ME อัจฉริยะส่วนบุคคล   Samong.Biz  สำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง  ฆฟ Samong.Farm  แพลตฟอร์มสำหรับการบริหารกิจการฟาร์มการเกษตร  การประมง  แพลตฟอร์มที่ให้คุณเข้าใช้งานได้ทันที  ในราคาที่ประหยัดยุติธรรม  ไม่เป็นภาระการบำรุงรักษาและอัพเกรด

และเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาเครื่องมือของเรา  คือ  การสร้างดิจิตัลแพลตฟอร์มสำหรับเมืองอัจฉริยะ เพราะกลไกของเมืองมีความซับซ้อนมากกว่าจะทำงานเป็นแค่เวบไซต์ธรรมดา ๆ[/featuredbox]

[headline style=”heading-line” pretext=”05. ” use_underline=”no” options=”useunderline”]NEED HELP?[/headline]
[headline style=”big” subtitle=”หากมีข้อสงสัย หรือสนใจพัฒนาระบบงาน” hedaline_alignment=”headline-align-left” hedaline_subtitle_size=”subtitle-size-small” hedaline_subtitle_position=”above” use_underline=”no” customcolor=”#ffffff” customcolor_sub=”#ffffff”]เรายินดีรับฟังความต้องการและแนวคิดแพลตฟอร์ม[/headline]

หากท่านสนใจ  หรือต้องการทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เครื่อง  ผลิตภัณฑ์  และบริการของเรา  ท่านสามารถติดต่อเราได้ทั้งช่องทาง  email,  Mobile (+66 91 6982616) Inbox facebook,  และ ฝากข้อความผ่านกล่องรับฝากข้อความนี้  และเราจะติดต่อกลับโดยด่วน

[headline style=”heading-line” use_underline=”no” customcolor=”#ffffff”]อยากจะติดต่อสอบถาม ผ่านแบบฟอร์ม[/headline][contact-form-7 id=”344″]

18847total visits,1visits today