Home

Digital Multiverse Ecosystem

[space size=”20″][headline style=”medium” use_underline=”yes”]เลือกหมวดบทความ[/headline]
[teaser2 layout=”horizontal” img=”3504″ useanimation=”true” usebutton=”true” button_style=”bigreadmore” dp_animation=”” title=”THE WORLD CLASS FRAMEWORK” button_text=”see WHY ” link=”https://www.samongthailand.com/why-samong/” button_text_accented=”Framework ?”]Framework  ที่พัฒนามาจาก Middleware ในนาม iSTEE & Samong  ที่ผ่านการค้นคิด  วิจัยและทดสอบมาอย่างยาวนาน  มีมาตรฐานควบคุมการผลิต  สำหรับการถ่ายทอดรหัส  DNA ในแบบอย่างของการถ่ายทอดพันธุกรรม   ที่จะคงแบบแผน  ประสิทธิภาพ  เสถียรภาพ  เพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับทุกกลุ่มผู้ใช้งาน  Windows desktop, iOS และ Android  ที่จะตอบสนองความต้องการแอพพลิเคชั่นในทุกแวดวง ทั้งภาครัฐ  เอกชน  และระดับการใช้งานแอพพลิเคชั่นส่วนบุคคล  เพื่อตอบโจทย์  วิถีสังคมแห่งสมดุล[/teaser2][space size=”50″][teaser2 layout=”horizontal1″ img=”3505″ useanimation=”true” usebutton=”true” button_style=”bigreadmore” dp_animation=”” title=”STRONG BUSINESS PLANNING & STRATEGY” button_text=”see Our” link=”https://www.samongthailand.com/pages/business-plan/” button_text_accented=”Business Plan”]ความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำด้าน Middleware  ด้วยสิทธิบัตรที่ไร้คู่แข่งขัน  ด้วยภาระความเสี่ยงในการพัฒนาที่ถูกจัดการแล้ว  การพัฒนาจึงมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองของกลุ่มผู้ใช้งาน  ทุกกลุ่ม  ตรงเป้า  รวดเร็ว  เพื่อผลประโยชน์ร่วม  เพื่อการเติบโตของทั้งผู้ใช้  ผู้พัฒนาและย่อมจะเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่จะเสริมกำลังให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น “สมองไทยแลนด์”  จึงจะสามารถเดินทางเจาะตลาดของไทยลดภาระการนำเข้าซอฟต์แวร์  และเป็นผู้นำในตลาดต่างประเทศในระยะอันสั้น   [/teaser2][space size=”50″][teaser2 layout=”horizontal” img=”3581″ useanimation=”true” usebutton=”true” button_style=”” title=”Samong Digital Brain to AI & Robotics” button_text=”Read More” link=”https://www.samongthailand.com/news/samong-%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93/”]Samong งานวิจัย DNA ซอฟต์แวร์  เปรียบเหมือน DNA ของร่างกาย   ขณะที่ DNA ซอฟต์แวร์คือต้นทางในการสืบต่อ พัฒนา โมดูล ฟังก์ชั่นการควบคุมระบบ ในส่วนอื่น  ต่อยอดไปสู่ชั้นแอพพลิเคชั่น   ด้วยความเข้าใจและพร้อมจะปกป้องดูแลคุณ  ด้วยผลิตภัณฑ์แอพพลิเคชั่นพื้นฐานคู่กายคุณ  และงานอาชีพ   ที่พร้อมให้บริการด้วย SaaS [/teaser2]
[headline style=”medium” use_underline=”yes” options=”useunderline”]Our Key Deliverables[/headline]
[featuredbox type=”left-big” style=”rounded” title=”เพื่อนคู่คิด ดูแลชีวิตล้ำสมัย” button_style=”bigreadmore” dp_animation=”” icon=”Default-balance-scale” button_link=”#” button_text=”Read” button_text_accented=”more”]

คือ หนึ่งในเป้าหมายสำคัญสูงสุด  คือการสร้าง เครื่องมือสำหรับให้ความช่วยเหลือ  เป็นเพื่อนคู่คิด  เป็นแอพพลิเคชั่นและฐานข้อมูลอัจฉริยะในระดับบุคคล  ที่จะเป็นสมองช่วยคุณคิด  วางแผนชีวิตท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจชีวิตที่นับวันจะยุ่งยากมากขึ้นและเป็นไปได้อย่างรอบด้าน  เกินกว่าจินตนาการแรก  และไปจนถึงการเป็นเพื่อนทางธุรกิจ  ในการจัดการ  การบริหารงานในทุกด้าน

[/featuredbox]

[featuredbox type=”left-big” style=”rounded” title=”เครือข่ายซอฟต์แวร์อัจฉริยะ” button_style=”bigreadmore” dp_animation=”” icon=”Default-uniE700″ button_link=”#” button_text=”Read” button_text_accented=”more”]การพัฒนาการเรียนรู้ของระบบด้วย Samong Platform เชื่อมโยงระหว่าง สมองของมนุษย์  สู่การเชื่อมต่อฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์และกระจายศูนย์  และพัฒนาไปสู่การเชื่อมต่อของฮาร์ดแวร์ด้วยจิตวิญญาณซอฟท์แวร์  โดยการทำงานเชื่อมโยงของนักพัฒนาบนกรอบมาตรฐานการผลิตเดียวกัน  คือโมเดลเครือข่ายอัจฉริยะ  คำตอบสำหรับระบบอัจฉริยะ  คำถามที่ทุกคนกล่าวถึง[/featuredbox]
[featuredbox type=”left-big” style=”rounded” title=”อุตสาหกรรมชิ้นส่วนซอฟต์แวร์” button_style=”bigreadmore” dp_animation=”” icon=”Default-uniF30E” button_link=”#” button_text=”Read” button_text_accented=”More”]Samong Framework คือ ต้นน้ำ  ด้วยพันธมิตรและองค์กรของเรา  จะมุ่งไปสู่การพัฒนาการผลิตซอฟต์แวร์ในระดับ  กลางน้ำ  และแอพพลิเคชั่นปลายน้ำที่หลากหลายกลุ่มผู้ใช้  สู่การสร้างอุตสาหกรรมชิ้นส่วนซอฟต์แวร์ครั้งแรกของเมืองไทย  เกิดการจ้างงานมหาศาล  สู่การผลิตเพื่อส่งออก  สนับสนุน  การเข้มแข็งจากภายในประเทศ ตามโจทย์ไทยแลนด์ 4.0[/featuredbox]
[featuredbox type=”left-big” style=”rounded” title=”สำหรับ ผู้ประกอบการ / StartUp” button_style=”bigreadmore” dp_animation=”” icon=”Default-uniE108″ button_link=”#” button_text=”Read” button_text_accented=”more”]เป็นที่ทราบกันว่า   เป็นความยากลำบากในการสรรหา โปรแกรมเมอร์คุณภาพและมีความรับผิดชอบที่จะประสานงานกับท่านอย่างรู้ใจ  หรือไม่สามารถสร้างานได้ตามความคาดหมาย  แต่ด้วยเทคโนโลยีของเรา  เราพร้อมจะให้การสนับสนุน  ทั้งการร่วมพัฒนางานแปรเปลี่ยนไอเดียของท่านให้เป็น Solutions ที่ท่านต้องการ  หรือการสร้างทีมนักพัฒนาไว้กับทีมงานของท่านเอง   เราพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่องานของคุณ  โปรดติดต่อเรา[/featuredbox]
  • คุณภาพชีวิตที่ดี

  • ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

  • ร่วมลงทุนก้าวไปกับเรา

  • Samong.Ventures

[headline style=”medium” use_underline=”yes” options=”useunderline”]เราส่งมอบโอกาสสำหรับ …[/headline]
[teaser2 layout=”vertical” img=”3497″ useoverlay=”true” icon=”Default-external-link” dp_animation=”” title=”สำหรับผู้ใช้งานแอพพลิเคชั่นประจำตัวบุคคล”]สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป  เป็นที่ทราบว่า  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิตัลสื่อสารที่รวดเร็ว  ชีวิตประจำวันที่วุ่นวาย  และการรุกคืบของแอพพลิเคชั่นนานาชนิด  ทำห้ท่านต้องสูญเสียเวลาและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล  เราจะร่วมปกป้องและให้คุณได้รับประโยชน์จากสิทธิ์เหล่านั้น  และเรากำลังส่งมอบประสบการณ์การใช้งานแอพพลิเคชั่น SaaS  ด้วยแอพพลิเคชั่นอัจฉริยะ  เป็นเพื่อนคู่คิดดูแลชีวิตล้ำสมัย [/teaser2]
[teaser2 layout=”vertical” img=”3496″ useoverlay=”true” icon=”Default-external-link” dp_animation=”” title=”สำหรับนักลงทุน Angle, VC “]สำหรับนักลงทุน  นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดที่ท่านต้องไม่พลาด  ที่ท่านจะได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนผลงานวิจัยของคนไทย  กับผลงานแอพพลิเคชั่นเครือข่ายอัจฉริยะ  กับทั้งความสามารถในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นอันหลากหลายและมีประสิทธิภาพ   พร้อมกับการก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างแข็งแกร่งและรับผลประกอบการที่น่าสนใจยิ่ง  [/teaser2]
[teaser2 layout=”vertical” img=”3497″ useoverlay=”true” icon=”Default-external-link” dp_animation=”” title=”สำหรับนักพัฒนา”]สำหรับนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นในทุก ๆ สาขา  นี่คือ  โอกาสดีที่สุด  ที่ท่านจะได้เรียนรู้แนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย Framework ของคนไทย  ที่จะช่วยให้การพัฒนางานของท่านเดินหน้าไปอย่างถูกต้อง  มีความก้าวหน้าของผลงาน  มีความยืดหยุ่น  ให้ท่านได้ปลดปล่อยตัวเองเป็นอิสระจากภาระการเป็นโปรแกรมเมอร์แบบเดิม ๆ  สู่ความเป็นนักพัฒนาที่เต็มไปด้วยคุณภาพชีวิต แห่งยุคดิจิตัล  พร้อมการมี Passive Income  อย่ารอช้า  โปรดติดต่อเรา[/teaser2]
[teaser2 layout=”vertical” img=”3495″ useoverlay=”true” icon=”Default-external-link” dp_animation=”” title=”กับ Position ที่ชัดเจนมุ่งหน้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์”]สำหรับท่านที่สนใจ  โปรดแจ้งความประสงค์  เข้าร่วมฟังการนำเสนอแผนธุรกิจสมอง (ไทยแลนด์)

ติดต่อ 091-6982616

Email : paipat.s@samongthailand.com[/teaser2]

[headline style=”medium” use_underline=”no” options=”useunderline”]NEED HELP for Project ?[/headline]
[headline style=”big” subtitle=”ANY QUESTIONS?” hedaline_alignment=”headline-align-left” hedaline_subtitle_size=”subtitle-size-small” hedaline_subtitle_position=”above” use_underline=”no” customcolor=”#ffffff” customcolor_sub=”#ffffff”]Request a assessment[/headline]

สำหรับท่านที่สนใจ  เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการมีระบบการจัดการที่ชาญฉลาด การผลิตและบำรุงรักษาต้นทุนต่ำ  การสนับสนุนที่ต่อเนื่อง  เพื่อการสร้างแอพพลิเคชั่นเฉพาะด้านสำหรับองค์กรของท่าน  เพียงแต่ท่านแจ้งความจำนงค์ผ่านช่องทางแบบฟอร์มนี้  เจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับหาท่านโดยเร็ว.

[headline style=”heading-line” use_underline=”no” customcolor=”#ffffff”]ต้องการที่จะปรึกษา พัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับองค์กร :[/headline][contact-form-7 id=”344″]