Business Timeline

Digital Multiverse Ecosystem

บนแนวทางที่ชัดเจน  ด้วยเทคโนโลยีที่ทรงพลัง เราจะเดินหน้าขับเคลื่อน. จากการวิจัย  พัฒนา  ทดสอบ เปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์ประเภท Framework และ Middleware เราพบว่า iSTEE & Samong Framework มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ในตัว  ทั้งการเป็น Database Engine , Code Processing และ Compiler  จึงมั่นใจในการมุ่งสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจต่อไป

[timeline type=”solid”][timeline_item position=”left” dp_animation=”” title=”จดทะเบียนจัดตั้ง สมอง (ไทยแลนด์)” date=”2017″]จดทะเบียนก่อตั้ง สมอง (ไทยแลนด์) พร้อมทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์  ด้านการปฏิบัติการมนอุตสาหกรรมพลังงานและกาซอุตสาหกรรม  ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์  และด้านการเงินการบัญชี.[/timeline_item][timeline_item position=”right” dp_animation=”” title=”ขับเคลื่อน Samong.ME เรือธงแรก พร้อมพัฒนาทีมงานรองรับ” date=”2017″]

 • จำนวนผู้ใช้งาน Samong.ME รวม 50,000 บัญชี
 • พัฒนาและให้บริการ Mobile Samong.ME V1.0
  (สมดุลชีวิต และ วางแผนการเงินส่วนบุคคล)
 • พัฒนาและให้บริการ Samong Thailand V1.0
 • เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการสมองไทยแลนด์
 • เริ่มการระดมเงินขยายงานโครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนซอฟต์แวร์
 • การจัดหาฝึกอบรมพัฒนาทีมงานนักพัฒนา

[/timeline_item][timeline_item position=”left” dp_animation=”” title=”พัฒนาสู่รุ่นที่ 2″ date=”2018″]

 • จำนวนผู้ใช้งาน Samong.ME รวม 200,000 บัญชี
 • พัฒนาและให้บริการ Samong Thailand V2.0
 • พัฒนาและให้บริการ Mobile Samong.ME V2.0
 • ขยายงานโครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนซอฟต์แวร์
 • การจัดหาฝึกอบรมพัฒนาทีมงานนักพัฒนา

[/timeline_item][timeline_item position=”right” dp_animation=”” title=”เป้าหมาย 500,000 บัญชี” date=”2019″]

 • จำนวนผู้ใช้งาน Samong.ME รวม 500,000 บัญชี
 • พัฒนาและให้บริการ Samong Thailand V3.0
 • พัฒนาและให้บริการ Mobile Samong.ME V3.0
 • ขยายงานโครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนซอฟต์แวร์
 • การจัดหาฝึกอบรมพัฒนาทีมงานนักพัฒนา

[/timeline_item][timeline_item position=”left” dp_animation=”” title=”ก้าวสู่ 1,000,000 บัญชี” date=”2020″ node_color=”#86af49″ date_color=”#86af49″]

 • จำนวนผู้ใช้งาน Samong.ME รวม 1,000,000 บัญชี
 • พัฒนาและให้บริการ Samong Thailand V4.0
 • พัฒนาและให้บริการ Mobile Samong.ME V4.0
 • เริ่มการระดมเงินขยายงานโครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนซอฟต์แวร์
 • การจัดหาฝึกอบรมพัฒนาทีมงานนักพัฒนา

[/timeline_item][/timeline]

2081total visits,1visits today