+66-91-698-2616
131 M 11 Bangrakpattana Nonthaburi

Business Timeline

Samong-OnlineOur ServicesBusiness Timeline

บนแนวทางที่ชัดเจน  ด้วยเทคโนโลยีที่ทรงพลัง เราจะเดินหน้าขับเคลื่อน. จากการวิจัย  พัฒนา  ทดสอบ เปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์ประเภท Framework และ Middleware เราพบว่า iSTEE & Samong Framework มีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ในตัว  ทั้งการเป็น Database Engine , Code Processing และ Compiler  จึงมั่นใจในการมุ่งสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจต่อไป

2017

จดทะเบียนจัดตั้ง สมอง (ไทยแลนด์)

จดทะเบียนก่อตั้ง สมอง (ไทยแลนด์) พร้อมทีมงานคุณภาพมากประสบการณ์  ด้านการปฏิบัติการมนอุตสาหกรรมพลังงานและกาซอุตสาหกรรม  ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์  และด้านการเงินการบัญชี.

2017

ขับเคลื่อน Samong.ME เรือธงแรก พร้อมพัฒนาทีมงานรองรับ

 • จำนวนผู้ใช้งาน Samong.ME รวม 50,000 บัญชี
 • พัฒนาและให้บริการ Mobile Samong.ME V1.0
  (สมดุลชีวิต และ วางแผนการเงินส่วนบุคคล)
 • พัฒนาและให้บริการ Samong Thailand V1.0
 • เริ่มประชาสัมพันธ์โครงการสมองไทยแลนด์
 • เริ่มการระดมเงินขยายงานโครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนซอฟต์แวร์
 • การจัดหาฝึกอบรมพัฒนาทีมงานนักพัฒนา
2018

พัฒนาสู่รุ่นที่ 2

 • จำนวนผู้ใช้งาน Samong.ME รวม 200,000 บัญชี
 • พัฒนาและให้บริการ Samong Thailand V2.0
 • พัฒนาและให้บริการ Mobile Samong.ME V2.0
 • ขยายงานโครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนซอฟต์แวร์
 • การจัดหาฝึกอบรมพัฒนาทีมงานนักพัฒนา
2019

เป้าหมาย 500,000 บัญชี

 • จำนวนผู้ใช้งาน Samong.ME รวม 500,000 บัญชี
 • พัฒนาและให้บริการ Samong Thailand V3.0
 • พัฒนาและให้บริการ Mobile Samong.ME V3.0
 • ขยายงานโครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนซอฟต์แวร์
 • การจัดหาฝึกอบรมพัฒนาทีมงานนักพัฒนา
2020

ก้าวสู่ 1,000,000 บัญชี

 • จำนวนผู้ใช้งาน Samong.ME รวม 1,000,000 บัญชี
 • พัฒนาและให้บริการ Samong Thailand V4.0
 • พัฒนาและให้บริการ Mobile Samong.ME V4.0
 • เริ่มการระดมเงินขยายงานโครงการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมชิ้นส่วนซอฟต์แวร์
 • การจัดหาฝึกอบรมพัฒนาทีมงานนักพัฒนา

948total visits,1visits today