ในฐานะเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา

Digital Multiverse Ecosystem

ในฐานะความเป็นเครื่องมือ

[headline style=”medium” use_underline=”yes”]ความท้าทายสำหรับเรา[/headline]

การพัฒนาแพลตฟอร์มเอง  จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือที่จัดการได้ดีทั้ง  front end และ  back end  ที่จะต้องมีความแม่นยำ  ฉลาด  รวดเร็ว  สร้างงานหลายแพลตฟอร์ม  ตามแนวคิด low code  ทั้งจะต้องมีความเร็วในการทำงาน  ใช้พลังงานไม่สูง  และกินทรัพยากรหน่วยความจำน้อย  เหล่านี้นี่เองคือที่มาในการเลือกใช้เครื่องมือพื้นฐานขึ้นมา  และพัฒนาต่อยอดเป็น middleware ของเราเอง

  • องค์ประกอบที่มีคือ  middleware ในการสนับสนุนการเชียนโปรแกรมเชิง OOPs  และ แพลตฟอร์มในรูปแบบ  IDE Integrated Development Environment  ที่ช่วยให้นักพัฒนาจัดการกับฐานข้อมูลได้อย่างง่ายดาย  สามารถติดตามการทำงาน การใช้งานของทรัพยากรเหมือน  Task Manager ของค่ายไมโครซอฟต์

  • พร้อมด้วยความสามารถขั้นเทพของเครื่องมือที่เราเลือกใช้งาน  คือ  Delphi  หรือ  Object Pascal  ที่มีความสามารถในระดับแนวหน้าหากพิจารณาในเรื่องการใช้พลังงาน  ความเร็ว  และการใช้หน่วยความจำ   การทำงานพื้นฐานในรูปแบบ Drag & Drop ตามแบบของ framework ยุคใหม่  และการเขียนโค้ด  ตามแนวคิด  middleware ของเรา
  • มันคือ  การผสมผสานที่ลงตัวจากการวิจัยพัฒนามากว่า 20 ปี
    ผ่านการทดสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่า  จนมั่นใจในเสถียรภาพ  และมีความแตกต่างที่เหนือกว่า Model MVC  ความแตกต่างที่นักพัฒนาต่างชาติจะไม่เปิดสอนเป็นสาธารณะ  เพราะมันคือ  กลยุทธ์สุดยอดของธุรกิจ  และเรามีสิ่งนั้น  สำหรับนักพัฒนา
[headline style=”medium” use_underline=”yes”]และนี่คือ คำตอบ[/headline]

iSTEE Middleware : แนวคิดหลักการพัฒนางานและเครื่องมือชั้น middleware  บนพื้นฐานจากธรรมชาติ  Intelligent System Task Event Entity ที่มากไปกว่า Model View Control (MVC)  iSTEE คือ  บทพิสูจน์จากธรรมะกว่า 2500 ปี และหลักความจริงธรรมชาติที่มีมานับล้านปี  หลักสมดุล หลักเหตุและผล  มีหลักการเขียนแบบ OOPs  การถ่ายทอดพันธุกรรม  Class และ Library ที่พัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกมากมาย   รวมเป็นการถ่ายทอดเป็นโครงสร้างที่ระบบพึงมี  เพื่อให้มีเสถียรภาพ   ระบบไม่ค้าง  ไม่มีหน่วยความจำรั่วไหล  และมีชั้นความปลอดภัยมากพอ   ในขณะที่ยังคงรักษาสมรรถนะด้านความเร็ว

Samong Framework : คือ  framework  อีกขั้นหนึ่ง  ที่ช่วยนักพัฒนาในการจัดการกับระบบหลังบ้าน  การสร้างฐานข้อมูล  การสร้าง Table  การสร้าง field ข้อมูล  การนำเข้าข้อมูล  โดยที่นักพัฒนาแทบไม่ต้องจดจำเรื่องคำสั่ง   SQL

RAD Delphi  :  คือ  Rapid Application Development Tools จาก Embacadero ที่เป็น  IDE Kit ในแบบ Multiple Platform  ที่มี components  มีเครือช่ายนักพัฒนารองรับการเติบโตไปสู่ทุกระดับเทคโนโลยี  ทั้งเรื่อง  AI  Blockchain  face recoqnition  IOT  และ Machine learning

การทำงานร่วมกันระหว่าง  RAD Delphi และ  iSTEE Middleware & Samong Framework   ในลักษณะการ Encapsulation  การเชือมโยงผ่าน API  จึงทำให้ผลงานของนักพัฒนามีความทันสมัย  ใช้งานได้ยาวนาน  บำรุงรักษาง่าย  ต้นทุนที่แข่งขันได้

[headline style=”medium” use_underline=”yes”]สิ่งที่จะเกิดขึ้น[/headline]

การพัฒนางานร่วมกัน  ผ่านเครือข่ายนักพัฒนาจากกลุ่มย่อย  ไปสู่กลุ่มขนาดกลาง  และพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมชิ้นส่วนซอฟต์แวร์  กล่าวคือ  การใช้ components  คุณภาพของนักพัฒนาคนหนึ่งไปสู่อีกหลายๆ คน

  • ความรวดเร็วในการพัฒนางานให้สำเร็จ
  • ความง่ายในการดูแลรักษาและพัฒนาต่อยอด
  • หมายถึงต้นทุนที่แข่งขันได้
  • หมายถึงปริมาณงานที่จะไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
  • มันคือ  รายได้ของผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

เครื่องมือที่ดี  ที่เติบโตแข็งแรงแล้ว  ย่อมที่จะนำไปผลิตเป็นงานชนิดใดก็ได้  หากแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างทีม  สร้างการเรียนรู้  และเงินทุนสนับสนุนในระยะเริ่มแรก    เหมาะสำหรับนักพัฒนา  StartUp ที่มีความตั้งใจจริง  และต้องการลดความเสี่ยงในการพัฒนาซอฟต์แวร์

1105total visits,1visits today