Products & Services

เมื่อ Samong และ iSTEE ก้าวสู่เวทีอาเชียน

วันนี้  17 สิงหาคม  2562  เวบไซต์  DIA  ได้ครบกำหนดประกาศผลการคัดเลือกการแข่งขัน หาตัวแทนภาคนักศึกษาและผู้ประกอบการ  ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐ

หนึ่งใน  10 ทีม (รายการ DIA)  และ หนึ่งใน 20 ทีม (รายการ  AODC)  นั้น  มีชื่อ  โครงการ  G-SAMONG  สติดิจิทัล  ที่ส่งเข้าประกวดโดย  ทีมงานสมองไทยแลนด์  ในนาม  สมองซอฟต์แวร์   ที่รอฟังผลการประกาศ

เป็นขณะเวลาที่น่าตื่นเต้น  และภาคภูมิใจว่า  แนวคิด  ความลึกล้ำ  สิ่งที่เราเฝ้าพัฒนามาอย่างยาวนานและหาคนเข้าใจยากนั้น  ได้ผลิดอกออกผลระดับหนึ่งแล้ว  ขอบคุณที่กรรมการชุดนี้มองงานของเราได้ทะลุและเข้าใจแนวทางทั้งหมด  และให้ได้รับการคัดเลือกไปแข่งขันในประเภทในกำกับของ  Microsoft  โดยมีคู่แข่งคือ  ทีมจากต่างชาติอีก  3 ทีมที่ประกวดในประเภทนี้  และมีจำนวนทีมโดยรวมเพียง 10 ทีม  โดยการแข่งขันจะจบสิ้นลงประมาณปลายเดือน  กันยายน 2562  (ที่จะต้องรอความคืบหน้ากันต่อไป)

โดยในข้อเสนอ  นอกจากจะเป็นการอธิบายแนวคิด  และยกตัวอย่างงานที่เราพัฒนาไปแล้วนั้น  เรายังยกตัวอย่างและให้คำมั่นว่าเราจะทำการสร้างระบบที่เชื่อมต่อกับระบบ Opendata  ของรัฐได้เป็นจำนวน 10 ระบบในระยะเวลาอันสั้น  และจะเป็นสิ่งที่เราทำได้จริง  และจะมีขั้นตอนการประกวดใน DIA อีกครั้งหนึ่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iSTEE Middleware & Samong Platform  ที่คราวนี้เราหยิบเอาเครื่องมือมาพัฒนาแพลตฟอร์มกลาง  ที่จะช่วยในการเชื่อมต่อกับ  Opendata เป็นเรื่องที่ง่ายดายขึ้น  จะช่วยให้รัฐลดภาระการพัฒนางาน  และประชาชนจะเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น

โครงการ  DIA, DGA  หรือ  สพร  นั้น  คือ  หนึ่งฟันเฟืองตัวใหญ่ในโครงการ  ยุทธศาตร์ชาติ  20  ปี

และนี่คือ  สิ่งที่เราเรียกว่า  ความภาคภูมิใจที่จะได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้รู้จักประเทศไทยว่า  เรามีการพัฒนา  Middleware  ที่มีมาตรฐานระดับสากลได้เอง  หนทางที่ผ่านมากได้พิสูจน์ความอดทนของเราต่อเสียงรอบด้าน  ว่าทำไมคุณไม่ผลิตแอพขายซะที  ทำอะไรมานานเกินไปแล้วหรือยัง

และเวลาได้หล่อหลอมให้เราแข็งแรง  ให้คนรอบข้างแข็งแกร่ง  และวันนี้เราจะเป็นแสงสว่างน้อยๆ ที่จุดนำทางการพัฒนาประเทศ  ด้วยดิจิทัล  เพื่อนำพาและเป็นกำลังใจ  ให้นักพัฒนาที่จะมาร่วมเครือข่ายงาน  พัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นส่วนกับเรา

ขอขอบคุณเพื่อนๆ ที่ร่วมโครงการ  ขอบคุณผู้อุปถัมภ์   ขอบคุณ  สำนักงานทรงลักษณ์  ผู้สนับสนุนรายใหญ่  และผู้ที่อยู่เบื้องหลังอีกจำนวนหนึ่ง

ชัยชนะหรือไม่ในเวทีอาเชียน  ไม่ได้เป็นสาระมากนัก  แต่สำคัญที่สุด  คือการพิสูจน์แล้วว่า  ม้าศึก  มีชีวิตจริงๆ  ซอฟต์แวร์มีชีวิตจริง ๆ

ขอคารวะ ….

16/8/2562

 

 

 

เกษตรดิจิทัล ดูแล ปกป้อง เข้าใจเกษตรกร

ขอขอบคุณภาพจาก  https://www.challenge.org/resources/agriculture-trends-in-2019/

บทความที่แล้วเราได้นำเสนอการแปลบทความภาษาอังกฤษ  ที่ได้อธิบายถึงรูปแบบของอุตสาหกรรมอัจฉริยะ  ว่ามีองค์ประกอบเช่นไร  มีพัฒนาการอย่างไร  และจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเกิดการรวมกันของเทคโนโลยี  IIOT,  AI, Robot, Machine learning  ที่มีตัวขับเคลื่อนสำคัญคือ  การสื่อสารความเร็วสูง  และขนาดของอุปกรณ์ IOT ประสิทธิภาพสูงในการประมวลผล  ในระดับราคาที่ผู้ประกอบการเป็นเป็นเจ้าของได้  จนทำให้เกิด  Digital Twin ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตมาแล้ว

วันนี้  และด้วยหลักการเดียวกัน เราจะนำเสนอ  Digital Twin ในภาคเกษตรกรรม  โดยที่มาของเรื่อง  คือ  การที่เราจะแสดงให้เห็นว่า   เรา  ดูแล  ปกป้อง  เข้าใจเกษตรกร  เกษตรกรรมได้ในรูปแบบไหน

พร้อมๆ กันนี้อยากให้ได้ชมสไลด์อันหนึ่ง  ที่โพสต์ออกมาในระยะ  2 – 3 ปีนี้  ว่าด้วยแนวคิด  Digital Twin  ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ  หรือว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันในการที่เราจะสร้าง  Digital Twin ในภาคการเกษตรกรรม

แรงขับเคลื่อนที่ทำให้เกษตรกรต้องเดินทางไปถึงจุดนั้น  คือ  การแข่งขันด้านราคาและคุณภาพผลิตภัณฑ์เกษตร  ที่จะต้องทำให้ผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมมีคุณภาพดี  สม่ำเสมอมีต้นทุนการต่ำลงให้สามารถแข่งขันได้   เทคโนโลยีจึงเป็นคำตอบสำหรับภาคเกษตรกรรมเช่นกัน

ตัวอย่างเทคโนโลยีที่ก็จะเป็น  Enablers ให้กับการเกษตรอัจฉริยะ

 • การตรวจวัดสถานะสิ่งแวดล้อมของฟาร์ม  การติดตามการเติบโตของพืชผลด้วยไอโอที
 • การสื่อสาร  เก็บข้อมูล  และทำการวิเคราะห์เงื่อนไขการเจริญเติบโตของพืช
 • และการให้การบำรุงให้ปุ๋ยด้วย  โดรน  การขนส่งลำเลียงสินค้าด้วยระบบโลจิสติกส์  เหล่านี้คือ  Enablers  ของภาคเกษตรกรรม
 • เครื่องทุ่นแรงในการไถนา  ด้วยรถไร้คนขับ  เป็นต้น

Digital Twin  คือ  Virtual System  คือแพลตฟอร์มที่เกิดจากการพัฒนาสร้างเป็นระบบขนาน  ระบบจำลองของระบบเกษตรทางกายภาพ   มีตัวเซนเซอร์ไอโอที  ช่วยวัดและสร้างข้อมูล  ส่งผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารไปเก็บยังระบบศูนย์ข้อมูล  ที่จะสามารถประมวลผล   จำลองเป็นฟาร์มคู่ขนาน  และมีการประมวลผลว่าจะให้ฟาร์มทางกายภาพดำเนินการอย่างไร  เช่น  เพิ่มอัตราการป้อนสารบำรุงใบ ดอก ผล  หรือเพิ่มระดับความชื้นในดิน  เพิ่มระดับความชื้อนในอากาศโดยรอบ

การเกษตรกรรม  ไม่สามารถตั้งอยู่เกิดขึ้นตามลำพัง  แต่จำเป็นที่จะต้องประสาน  ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับตลาด  ในระดับราคาที่พึงพอใจ  ผ่านการขนส่ง  ไปถึงผู้บริโภคปลายทางสร้างรายได้ที่เป็นธรรมต่อเกษตรกรผู้ผลิต   แพลตฟอร์มเกษตรกรรมจึงจะต้องสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอกฟาร์มได้

Digital Twin ของสวนทุเรียน  คือ  ฟาร์มสวนทุเรียนดิจิทัล  ที่ทราบความเป็นไปของต้นทุเรียนต้นจริง ๆ ได้ตลอดเวลา  ทราบระดับความชื้นโดยรอบ  ทราบปริมาณน้ำในลำต้น  ทราบระดับความสุกของเนื้อทุเรียน  และร้องขอบอกเกษตรกรเจ้าของฟาร์มว่าต้นทุเรียนจริงมีอาการป่วยไข้จากโรครบกวน

Digital Twin ของสวนมังคุดก็ลักษณะเดียวกัน

คราวนี้  ต้นมังคุดก็จะคุยกันได้กับสวนทุเรียน  คุยกันได้กับเจ้าของสวน

เกษตรกรจึงเหมือนกับมี  บุคคลเสมือนของเกษตรกรเอง  ที่รับรู็สถานะของสวนเกษตรของตัวเองอยู่ตลอดเวลา  ลดภาระการดูแล  แต่กลับได้ประสิทธิภาพของการทำสวนที่สูงขึ้น  ได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม    มีรายได้  มีเงินออม  มีเศรษฐกิจครอบครัวดี  มีความสุขกาย  สบายใจ

ระบบ  Digital Twin ยังสามารถพัฒนารวมไปถึงระบบบัญชีครอบครัวเกษตรกรรม

Digital Twin ในทางดิจิทัล เกิดขึ้นได้อย่างไร

 • hardware ของอุปกรณ์เซนเซอร์
 • Software ประมวลผลการวัดผลของเซนเซอร์
 • Software  ระบบบริหารจัดการ การจัดเก็บข้อมูล  การประมวลผล  และการแจ้งเตือนสถานะต่าง ๆ

เหล่านี้จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือระดับ  Middleware  ที่จะประสานให้การพัฒฯาเป็นไปได้จริง   ให้สามารถติดต่อเชื่อมโยงกับระบบอื่น  ๆที่ได้รับอนุญาต

เกษตรกร สุขภาพดี ไร้หนี้ มีเงินออม ….. แรงงาน สุขภาพดี ไร้หนี้ มีเงินออม ….. พนักงาน สุขภาพดี ไร้หนี้ มีเงินออม …..
เหล่านี้เป็นผลลัพธ์ ของ การดูแล ปกป้อง เข้าใจ
ต้นยาง สุขภาพดี ดิน สุขภาพดี
น้ำยาง คุณภาพดี ลูกมะพร้าว คุณภาพดี คือ ช่วยเพิ่มผลิตอย่างไร
ไร้หนี้ คือ Supply Chain สหกรณ์ ไม่เอาเปรียบเกษตร เกษตรกรมีส่วนร่วม
สมองไทยแลนด์   ในฐานะ  Middleware Enabler  จะร่วมขับเคลื่อน  Digital Twin ให้เกิดขึ้นได้จริง

Digital Twin สวนมีชีวิต สานเศรษฐกิจเกษตรกรมั่งคั่ง

สวัสดีครับ  เจอกันอีกครั้งครับ

วันนี้ต้องปรบมือให้กับความก้าวหน้าของทาง  DEPA มากๆ เลยครับ  ที่ผ่านมาในรอบใกล้จะ  2 ปี  ที่  DEPA  ได้มีการปูพื้นทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลไว้ดีทีเดียว และในหลาย ๆ ด้านไปพร้อม ๆ กัน  แต่วันนี้ขอชมกันแค่ด้านเดียวก่อน  นั่นคือ  เรื่อง  การจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญๆ  ที่จำเป็นสำหรับเป็นเครื่องกำหนดทิศทางของเหล่านักเดินทาง  StartUp และผู้ประกอบการอีกจำนวนมาก

ใช่ครับ  การตัดสินใจเพื่อเดินหน้าการทำธุรกิจ  หรือการพัฒนางานใหญ่ ๆ ซักงานหนึ่ง  จำเป็นต้องตัดสินใจจากการคิดวิเคราะห์จากข้อมูลที่สำคัญให้รอบด้าน

ผมยกตัวอย่างเลย  ว่าจากตารางข้อมูลนี้  ซึ่งมีที่มาจากฐานข้อมูลเศรษฐกิจดิจิทัลนั้น  บอกได้ชัดเจนมากๆ ว่า  กำลังเกิดอะไรขึ้น  และประเทศนี้ต้องการอะไร ?

ตารางแรกนี้  เป็นการบอกว่า  บริษัท ฯ กิจการ  ซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก  และขนาดกลางกำลังจะตายในไม่ช้านี้ (สาเหตุก็เรื่องต้นทุน  แหล่งทุน  ช่องทาง  ความยอมรับคนไทยของคนไทย)  แม้นแต่รายใหญ่ๆ เองก็มีแนวโน้มไม่ดี  มีผลกำไรที่ลดลง  โดยที่กำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 10% ของยอดขายเท่านั้น  ทั้งๆ ที่ธุรกิจด้านนี้ควรจะมีกำไรสุทธิสูงกว่านี้ (ผมละไว้ในฐานที่เข้าใจกันว่า  การรายงานตัวเลขก็ทำไปตามแบบแผน)

รูปแถว 2 รูปแรกนี้  บอกว่าเรายังต้องการการผลิตภายในประเทศอีกมาก  และยังสามารถส่งออกได้อีกด้วย

รูปกลางขยายความรูปก่อนหน้าว่า  เรานำเข้ามาใช้ในประเทศ  และมีส่งออกบ้าง  ฝรั่งเองรับของไทยได้  แต่ก็มีการผลิตส่งออกน้อยอยู่

ส่วนรูปที่  3  ขวามือสุด  บอกว่า  ตลาดด้านแอพพลิเคชั่น  On Premise นั้นใหญ่โตมาก  แต่งาน  SaaS  On Cloud Services  นั้นยังมีผู้ผลิตอยู่น้อยมาก

เหล่านี้แหละครับ  เป็นหลักฐานสนับสนุนชิ้นดีว่า  แนวคิดการพัฒนา  “ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  SaaS On cloud”  คือตลาดใหญ่แห่งอนาคต  ที่อะไร ๆ ก็จะแห่ขึ้น  Cloud  ไม่เว้นแม้นแต่ ระบบราชการไร้รอยต่อตามนโยบายรัฐบาล ประเทศไทย  4.0

ความลับไม่ได้จบแค่ตรงนั้น  แต่ทว่า  งานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งออกมากกว่าครับ  ที่ยังมีมูลค่ามหาศาล  ไหนจะการพัฒนาเพื่อทดแทนระบบ On-premise เดิม  ไหนจะระบบ SaaS ใหม่   เหล่านี้  จึงเป็นที่มา  ให้เรามองเห็นว่า  “อุตสาหกรรมชิ้นส่วนซอฟต์แวร์เพื่อการบริการ Cloud Computing”  คือตลาดที่มีมูลค่ามหาศาล

มันใหญ่มาก ๆ

มาต่อกันกับข่าวสารการรับสมัครโครงการ  ตามภาพเด่นของบทความนี้   มีเรื่องราวน่าสนใจ  ทำให้เราไม่สามารถมองข้ามได้เลย  นั่นคือ  การพัฒนางานดิจิทัล  เพื่อเป็นกลไก  เครื่องยนต์ขับเคลื่อนอนาคต Digital Thailand  ของไทยแลนด์

โครงการก็ผุดขึ้นมาในสมองเลยว่า    “สวนมีชีวิต  สานเศรษฐกิจ  เกษตรกรมั่งคั่ง  ประเทศมั่นคง”

การพัฒนาเกิดขึ้นบนแนวคิด  Digital Twin++ กล่าวคือ  การสร้างระบบ  Digital Platform คู่ขนานกับการทำสวนผลไม้เศรษฐกิจทุกขนาด

ที่ปัจจุบันเกษตรกร ประสบกับปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ  ต้นทุนสูง  ขาดความรู้ด้านวิชาการ  ขาดการจัดการด้านการเงินการบัญชีและการบันทึกต้นทุนการผลิต

จะทำอย่างไร  ให้เกษตรกรบริหารจัดการฟาร์มได้อย่างมีความสุข  มีกำไร  จะทำอย่างไรให้สวน  ฟาร์มมีความเป็นอัจฉริยะและบอกแก่ชาวสวนว่า  ฟาร์มของเขากำลังมีสุขภาพดีแค่ไหน  ต้นทุนเป็นอย่างไร  คุณภาพผลไม้  ความหวาน  คุณประโยชน๋สูงสุด  อยู่ที่ตรงไหน  และจะเข้าถึงแหล่งจำหน่ายเพื่อลูกค้าออนไลน์ทั่วโลกได้อย่างไร

เหล่านี้เราพร้อมจะตอบโจทย์ด้วย  โครงการ  “สวนมีชีวิต  สานเศรษฐกิจ  เกษตรกรมั่งคั่ง  ประเทศมั่นคง”   ด้วยการพัฒนาเป็น  ดิจิทัลแพลตฟอร์มในนาม

พบกันแน่นอนกับโครงการของเรา

แนวคิด คู่ขนานระบบสรรพสิ่งมีชีวิต

The Top 7 Things to Know About Smart Manufacturing

บทความฉบับแปล จากต้นฉบับ  ขอขอบคุณแหล่งต้นทาง

 

IIoT

อุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะ  เป็นพลังแรงขับแห่ง  ยุคการพัฒนาแบบล้มล้าง (Disruption) ที่จะเป็นแนวโน้ม  เป็นตัวเร่งให้มีการปรับสภาวะการแข่งขันในปัจจุบันและสร้างกลุ่มผู้นำในตลาดกลุ่มใหม่ขึ้นมา   บริษัทใด  อุตสาหกรรมใดที่ปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีได้ช้าก็จะถูกทิ้งห่างอยู่ข้างหลัง (และอาจจะถูกเหยียบก่อนทิ้ง)

การอ่านบทความนี้  เพื่อการเรียนรู้รายะละเอียดเบื้องลึก  บนเส้นทางของความเป็นโรงงานอัจฉริยะ  ไม่ว่าจะเป็น  Big Data  IOT สำหรับอุตสาหกรรม  และระบบ  AI  โดยการเชื่อมต่อของบรรดาสิ่งเหล่านี้เข้าด้วยกันจะช่วยให้เป็นการ  Transform  อุตสาหกรรมการผลิตไปสู่ยุคใหม่  ตามที่เราทราบกัน

1. What Is Smart Manufacturing ?  อะไรคือระบบการผลิตอัจฉริยะ

คำว่า  การผลิตอัจฉริยะเป็นแนวคิดกว้าง ๆ  มันไม่ใช่เรื่องที่จะนำไปใช้กับกระบวนการผลิตได้ตรงๆ  เพราะมันเป็นการผสมผสานของเทคโนโลยีหลายอย่างและวิธีการเฉพาะหลายอย่างรวมๆ กัน   โดยหากนำเอาไปใช้ในสภาวะแวดล้อมของการผลิตก็จะเรียกว่า  smart manufacturing.  โดยเราเรียกสูตรผสมของเทคโนโลยีนี้กับ “เครื่องมือที่ใช่”  นี้ว่า  Enablers  หรือเครื่องมือช่วย   ซึ่งหมายความว่ามันเป็นตัวช่วยในการ  Optimize กระบวนการผลิต  และก็เท่ากับเป็นการเพิ่มผลกำไรในภาพรวม ๆ

ตัวเครื่องมือช่วย  Enablers  ที่โดดเด่นในตลาดปัจจุบัน  เช่นว่า  :

 • Artificial intelligence  หรือ  ระบบปัญญาประดิษฐ์
 • Blockchain in manufacturing  ระบบบล็อกเชนในอุตสาหกรรมการผลิต
 • Industrial internet of things  ระบบไอโอทีในอุตสาหกรรม
 • Robotics  ระบบหุ่นยนต์
 • Condition monitoring  การติดตามสภาวะกระบวนการ
 • Cyber security  เรื่องความปลอดภัยในโลกไซเบอร์

บริษัทต่างๆ มักจะมีการลงทุนและค้นหาดำเนินการใหม่ที่ดีอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด  โดยดำเนินการผ่านการใช้เครื่องมือนั้น ๆ  หากเราทำการพิจารณาเครื่องมือเหล่านี้อย่างใกล้ชิด  เราก็จะสังเกตได้ว่า  มันต่างก็มีการสร้างข้อมูล  รับข้อมูล  หรือสลับกันไปมา  การวิเคราะห์ข้อมูลก็จะช่วยให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส และยืดหยุ่น (ฮืม  มิน่าละครับ  โรงงาน  สายการผลิตที่ดูแลโดยคนแบบดั้งเดิม  ก็จะมีประเด็นเรื่องความไม่โปร่งใส  ไม่ยืดหยุ่นตามมา)

2. How Data Drives Smart Manufacturing  ? ข้อมูลขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอัจฉริยะได้อย่างไร

การผลิตอัจฉริยะ  คือ  การผลิตที่ว่าด้วยการควบคุมและใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อมูลสำคัญเหล่านั้นจะบอกเราให้ทราบว่า เราจะต้องทำอะไร  จะทำเมื่อไหร่   และด้วยเพราะว่ากระบวนการผลิตอัจฉริยะถูกสร้างขึ้นมาท่ามกลางข้อมูล  จากความปลอดภัยของข้อมูล  ดังกล่าวแล้ว  ก็จะมีบทบาทสำคัญในระบบแวดล้อมทั้งหมดของกระบวนการผลิตอัจฉริยะ    ความปลอดภัยของข้อมูลจึงเป็นเรื่องสำคัญ  ท้าทาย  ในขณะที่มีใช้งาน  ส่งผ่านเครื่องมือช่วยต่าง ๆ  เหล่านี้

ผู้เล่น  ผู้มีส่วนได้เสียในวงการอุตสาหกรรมการผลิตอัจฉริยะจะแบ่งไปตามรูปแบบได้  3 กลุ่ม  ที่จะเรียกชื่อแบบกว้าง ๆ  ได้ดังนี้คือ  1) ผู้ให้บริการสินค้าและระบบควบคุม   2) ผู้ให้บริการด้านระบบ IT  และ 3) ผู้ให้บริการในการเชื่อมต่อหรือเครือข่ายสื่อสารนั่นเอง

 • Product and control solution providers ผู้ให้บริการสินค้าและระบบควบคุมเหล่านี้รวมไปถึงทุก ๆ บริษัท  ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและให้บริการสินค้าป้อนระบบอัตโนมัติต่าง ๆ  ตัวอย่างเช่น บริษัท ABB, Honeywell, Siemens, Emerson, Rockwell Yokogawa และ Schneider.
 • IT solution providers or enablers  ผู้ให้บริการด้านระบบ IT  ที่จะมีบทบาทควบรวมไปถึงเรื่อง  IIoT และระบบการจัดการทรัพย์สิน  พวกเขาจะมีส่วนช่วยในการสร้างสิ่งจำเป็นพื้นฐาน  ในการสร้างระบบการควบคุม  การติดตามและวิเคราะห์  ตัวอย่างเช่น  HP, BM, Microsoft, SAS, Oracle และ Intel.
 • Connectivity solution providers ผู้ให้บริการในการเชื่อมต่อหรือเครือข่ายสื่อสาร   พวกเขาเหล่านี้จะเป็นผู้ที่ทำให้การไหลของข้อมูลของระบบต่างๆ เป็นไปได้อย่างราบลื่น  รวดเร็ว  บริษัทเหล่านี้ประกอบด้วย  Cisco, Huawei  และ AT&T.

3. The Implementation of IIoT  การนำ  Industrial IOT ไปใช้งานในอุตสาหกรรม

Industrial internet of things (IIoT)  มันไม่ใช่อะไรใหม่หรอก  แต่มันคือระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมการผลิตเดิม  ที่ทุกๆ สิ่งในกระบวนการผลิต  ทุกๆ อุปกรณ์  ทุกเครื่องจักร  ทุกชิ้นส่วน มันจะเชื่อมต่อกันได้ผ่านทางเครือข่ายการสื่อสาร  ทุกๆ ชิ้นส่วน  ทุกๆ เครื่องจักรจะถูกฝังไปด้วย  Sensors ต่างๆ  แล้วพวกมันก็จะสร้างข้อมูลที่มันวัดได้นั้นขึ้นมา  แล้วส่งผ่านไปยังระบบ  Cloud หรือโปรแกรมที่ควบคุมระบบนั้นทั้งหมด   โดยผ่านเครือข่ายสื่อสาร (WiFi, Lan หรือระบบใหม่กว่า)  ข้อมูลอันมหาศาลเหล่านี้มันมีนัยสำคัญแฝงอยู่ภายในจำนวนมาก  ซึ่งหากทำการวิเคราะห์อย่างละเอียด  มันจะช่วยให้เราเห็นส่วนมืดที่ยังไม่เปิดเผยของมันที่มีอยู่  ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตนั้น ๆ  ผลของการวิเคราะห์ก็จะถูกนำไปสู่การแก้ไขกระบวนการผลิตเข้าหาสถานการณ์และเพื่อผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

IIOT  จะมีบทบาทอย่างมากในกระบวนการผลิตอัจฉริยะ  ปกติแล้วเราจะไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตเกินไปกว่าขอบเขตหนึ่ง ๆ ของสายการผลิตนั้น ๆ ได้  ดังนั้นคุณจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้นได้  คุณไม่สามารถเพิ่มการผลิตได้อีก  เพราะมันไม่มีความต้องการเพิ่มขึ้นจากอัตราเดิมของตลาดแล้ว   ดังนั้นคุณจึงจำเป็นที่จะต้องหันไปมองเบื้องหลังของกระบวนการว่าจะทำอย่างไรให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการที่คุณจะตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรนั้น   จะเป็นไปได้อย่างถูกต้องก็ต่อเมื่อคุณมีข้อมูลโดยละเอียด  ดังนั้นจึงทำให้เกิด  IIOT ขึ้นมาเป็นองค์ประกอบในภาพอุตสาหกรรมอัจฉริยะนี้  พวกตัวเซนเซอร์ที่วัดและสร้างข้อมูลขึ้นมานี้สามารถที่จะติดตั้งได้ในแต่ละกระบวนการของการผลิต ดังนั้นคุณก็จะสามารถได้ข้อมูลจากระบบมา  ทำการวิเคราะห์  และดำเนินการแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  และเท่ากับเป็นการเพิ่มผลกำไร

อย่างไรก็ตาม  ไม่ได้เป็นการง่ายเลยที่จะทำการนำเอา IIOT ไปใช้ในทุกที่ขององค์กร  หรือทุกๆ กระบวนการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน  แต่คุณสามารถใส่มันลงไปในระบบที่จะติดตั้งใหม่ได้  การดำเนินการเช่นนี้จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อจะต้องมีการวางแผนให้ถูกต้องตั้งแต่แรก  ตั้งแต่การเริ่มออกแบบกระบวนการผลิตใหม่

อย่างไรก็ตาม  กระบวนการผลิตอัจฉริยะนี้ยังไม่ได้เป็นไปอย่างแพร่หลาย  แต่ก็มีอยู่บ้างประปรายในบางองค์กร  ด้วยเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะไปรื้อ  ไปปรับเปลี่ยนพื้นฐานการออกแบบของระบบเดิมได้ทั้งหมด  หรือก็ไม่สามารถไปใส่เซนเซอร์ได้ทั้งหมด  หรือจะไปปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้  จึงทำให้การทำ IIOT ยังคงความยากอยู่และเป็นไปไม่ได้ในบางกรณี

คาดการณ์กันว่า  IoT in manufacturing market   หรือ ขนาดของตลาดสำหรับ  IOT ในอุตสาหกรรมนั้นจะโตจาก  12.67 billion USD ในปี  2017  ไปเป็น  45.30  billion USD ในปี 2022  ที่อัตราการเติบโต  CAGR 29%

สิ่งที่เป็นตัวการผลักดันให้มี  IoT in manufacturing  ในอุตสาหกรรมคือ  การที่มีความต้องการที่จะนำเอาสถานะและเฝ้าติดตามดูสิ่งต่างๆ ของระบบ ไปยังดูผ่านส่วนควบคุมกลาง  และการต้องการพยากรณ์ในงานบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์   ที่ต้องการจะพยากรณ์สถานะของข้าวของ  ของเครื่องจักรต่างๆ ในกระบวนการ   การเพิ่มขึ้นของการผลิตแบบประหยัด  ความต้องการประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของการผลิต   การควบคุม  และห่วงโซ่อุปทานที่มีความต้องการเป็นตัวตั้ง  และการขนส่งที่ต่างเข้ามาร่วมผลักดันในตลาด  IOT นี้

.

.ภาพจาก.. https://www.attendmia.com/blog/2019/02/27/explore-the-latest-manufacturing-technology/

4. The Rise of Artificial Intelligence in Manufacturing   การเกิดขึ้นของ ปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมการผลิต

แนวคิด  ปัญญาประดิษฐ์  เป็นเรื่องเก่ามาก  แต่ตอนนี้เราก็มาพบมันในระบบนิวศน์ของการผลิตมากขึ้น  โดยเฉพาะในระยะ  5-6 ปีหลังมานี้  มันได้รับความสนใจสูงมากขึ้น  รวมไปถึงการลงทุนในการพัฒนา   AI in manufacturing.  ในกระบวนการผลิต  ทั้งนี้ก็ด้วย  เหตุผลเพียง 2 – 3 ประการ  คือ    คือ  AI จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีข้อมูลให้มัน  และมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราจะต้องสามารถ  ทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นก่อน

 • สร้างข้อมูลขนาดมหึมาจาก  เซนเซอร์ราคาถูก ๆ   (เช่น  Arduino Sensors)
 • จัดเก็บข้อมูลในระบบที่ราคาถูกได้ (เช่นเก็บใน MySQL Server ที่ติดตั้งใน  Raspberry Pi)
 • ประมวลผลข้อมูลได้ในอัตราที่ยอมรับได้  (เช่น  การประมวลผลโดย  Raspberry Pi , Arduino)

สิ่งเหล่านี้รวมกันจึงทำให้เกิดมี AI  ในสายการผลิต   ที่ก่อนหน้านี้อุตสาหกรรมการผลิตมักจะมีก็แต่ในประเทศที่มีต้นทุนแรงงานต่ำ ๆ   ในประเทศซึ่งไม่สามารถจะเอา  AI  แพงๆ ไปใช้งานได้  แต่พอมาเจอสถานการณ์ที่ค่าแรงสูงขึ้นทุกวัน ๆ  มันจึงจำเป็นต้องทำ  และแม้นแต่ในประเทศจีน  ทีมี AI เกิดขึ้นจำนวนมาก  จีนเป็นประเทศที่ถือได้ว่าเป็นประะเทศที่มีโรงงานผลิตสิ่งของทุกอย่างได้   จีนเองจึงมีการพัฒนา  AI ขึ้นมาเป็นอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ยิ่งไปกว่านั้น  หุ่นยนต์  บวกกับความสามารถด้าน AI  จะยิ่งมีบทบาทมากขึ้นในระบบการผลิตในประเทศจีน  หุ่นยนต์ที่มีความสามารถเชิง AI นี้เองจะเข้ามาทำงานในส่วนที่ต้องตัดสินใจ  แทนการควบคุมการทำงานตามแบบ อัลกอริทึมเพียงอย่างเดียวในหุ่นยนต์เดิม ๆ  การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ก็นับเป็นอีกด้านหนึ่งที่เป็นตัวอย่างการใช้งาน AI   การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์จะช่วยให้ลดการสูญเสีย ทราบสภาพเครื่องจักรได้แบบทันเวลา  เรียลไทม์

The artificial intelligence (AI) in manufacturing market size  ว่ากันว่าตลาดของ  AI ในตลาดการผลิตนั้นจะมีมูลค่าเติบโตจากปี 2016  ที่มีเพียง  272.5 ล้านเหรียญ  ไปเป็น 4,882.9 ล้านเหรียญในปี  2023  โดยมี อัตราการเติบโต หรือ  CAGR 52.42%

อัตราการใช้เทคโนโลยี  Big Data  การใช้  IIOT  ในอุตสาหกรรม  การเพิ่มการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก  การใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพ  การอ่านภาพในการผลิต  การร่วมมือกันระหว่างประเทศ  และการเพิ่มขึ้นของนักลงทุน  ก็จะยิ่งเป็นตัวเร่งให้มี AI ในตลาดการผลิตมากขึ้น

5. The Future of Blockchain in Manufacturing  อนาคตของ  Blockchain ในอุตสาหกรรมการผลิต

เรื่องของ  Blockchain ในอุตสาหกรรม  ถือว่ายังเป็นเพียงระยะเริ่มต้นเท่านั้น  อย่างไรก็ตามมันก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันมากในเทคโนโลยีใหม่ตัวนี้   ที่ปัจจุบันนี้มันยังใช้กันอยู่แต่เพียงในแวดวงการเงิน  แต่ก็มีหลายบริษัท  ที่กำลังมองหาวิธีการใช้มันในอุตสาหกรรม

เมื่อมองในด้านความสามารถของ  Blockchain   เฉพาะในแวดวงการบิน  อุตสาหกรรมอาหาร  และเครื่องดื่ม  และด้านการแพทย์ที่จะได้รับผลประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้  ด้วยเพราะว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้มีกฏเกณฑ์ที่เข้มงวด  มีความต้องการที่จะกำกับดูแลผู้ให้บริการจัดหาวัตถุดิบ จัดซื้อสิ่งต่างๆ ในห่วงโซ่การผลิตเหล่านั้น  Blockchain สามารถช่วยในการควบคุม  รักษาคุณภาพให้ถูกต้องมาตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบจนได้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย  ในปัจจุบันนี้  จึงมีความุ่งมั่นที่จะนำเอา  Blockchain มาใช้อย่างทั่วถึงตลอดในระบบนิวศน์ของห่วงโซ่การผลิต

ในหลายๆ อุตสาหกรรมมีความตื่นตัวเรื่อง  Blockchain เป็นอย่างมาก  อาทิ  อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม  อุตสาหกรรมโซล่าร์เซล  กิจการเหมืองแร่  การประมง  อาหารเครื่องดื่ม  การเดินเรือ  อุตสาหกรรมปุ๋ย  กิจการด้านสุขภาพอนามัย  และการบิน  และไม่เฉพาะที่กล่าวมานี้เท่านั้น และยิ่งนานวันที่เทคโนโลยีเรื่องนี้พัฒนาเต็มที่  ก็จะมีการประยุกต์ใช้  Blockchain กันมากขึ้น  บริษัทอย่าง  IBM, Microsft  GE  Samsung และ Moog ต่างก็มีส่วนเกียวข้องในการพัฒนาการนำ  Blockchain มาใช้งานในอุตสาหกรรม

ตลาดสำหรับ  Blockchain  ในแวดวงอุตสหากรรมการผลิต  ยังไม่เป็นที่ชัดเจนมากนัก   แต่เราก็หวังว่า  ตลาด  Blockchain ในอุตสาหกรรมจะเริ่มทำเงินในปี 2020  เป็นต้นไป แต่อย่างไรก็ตามหลายๆ บริษัท  ก็ไม่ได้รีรอจากด้านผู้ให้บริการ Blockchain  แต่กลับเร่งศึกษานำมันมาใช้งานด้วยตนเอง

6. The Importance of Industrial Robotics  ความสำคัญของหุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม

สิ่งอื่นในลำดับถัดไปที่ทำให้โรงงานการผลิตทั่วไปกลายเป็นโรงงานอัจฉริยะได้คือ  การที่โรงงานนนั้นๆ มีการใช้หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรม   ซึ่งหุ่นยต์อุตสาหกรรมนี้เองก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อีกเช่นกัน  มันมีอยู่ในระบบมานานกว่า 40-50 ปีแล้ว    แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมก็คือมันฉลาดขึ้น   ที่ในอดีต  มันถูกโปรแกรมให้ทำงานอย่างหนึ่งอย่างใด  หากต้องการจะเปลี่ยนแปลง  ก็ต้องลงโปรแกรมให้มันใหม่

แต่ตอนนี้  หุ่นยนต์ได้รับการเชื่อมต่อด้วยเซนเซอร์ต่างๆ ในสายการผลิต  และมันได้รับข้อมูลจากเซนเซอร์  และเปลี่ยนแปลงแอคชั่นในการทำงานไปด้วย  ได้มีการนำ  AI  มาใส่รวมเข้าไปในหุ่นยนต์  และนั่นเองที่ทำให้มันฉลาดขึ้นเป็นอัตโนมัติมากขึ้น  ด้วยความสามารถของ AI  คาดการณ์กันว่า  หุ่นยนต์จะเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่  วิธีการทำงานไปตามข้อมูลที่ได้รับมาแบบเรียลไทม์

ในปัจจุบันนี้  หุ่นยนต์ในอุตสาหกรรมมีการใช้กันมากในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิก  หุ่นยนต์อุตสาหกรรมมีบทบาทสำคัญในอุตสหากรรมการผลิตรถยนต์   แนวนโยบายของรัฐถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเร่งรัดการพัฒนาและการเติบโตในการใช้งานหุ่นยนต์   อย่าง สหรัฐอเมริกาและจีน  ต่างก็พยายามทุ่มเทกระตุ้น  ส่งเสริม ทำให้เกิดความต้องการใช้หุ่นยนต์มากขึ้น

นอกเหนือจากหุ่นยนต์อุตสาหกรรมอย่างว่าแล้ว  ยังมีหุ่นยนต์อีกประเภท  ที่เป็นหุ่นยนต์ช่วยมนุษย์ทำงาน  มันทำงานขนานกันไปกับมนุษย์  และมันค่อย ๆ เรียนรู้จากมนุษย์จนมันสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้เหมือนมนุษย์  ฉลาดและแม่นยำมากขึ้นเหมือนมนุษย์  จนกระทั่งมันทำงานเบาๆ ต่างๆ แทนมนุษยืได้ทั้งหมด  และยังรวมไปถึงในงานหนักบางชนิดที่มันทำงานได้ดีเทียบเท่าหุ่นยนต์อุตสหากรรม

ประมาณการว่า  industrial robot market  ตลาดหุ่นยต์อุตสาหกรรมจะมีมูลค่าประาณ  71.72 พันล้านเหรียญ USD  ในปี 2023  ด้วย CAGR 9.60%

และประมาณการว่า  collaborative robots market  ตลาดหุ่นยนต์ผู้ช่วย จะมีมูลค่าประาณ   4.28 พันล้านเหรียญ USD  ในปี 2023  ด้วย CAGR  56.94 ในระหว่างปี 2017 – 2023

โดยปัจจัยหลักที่เป็นตัวขับเคลื่อนตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมคือ  การเพิ่มขึ้นในการลงทุนเพื่อให้ทุก ๆ อย่างมีความเป็นอัตโนมัติ  รวมไปถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นของกิจการขนาดเล็ก  และขนาดกลาง  (SME)  ในประเทศที่กำลังพัฒนา

7. The Benefits of Digital Twins  ประโยชน์ที่ได้จะระบบ  คู่แฝดดิจิทัล

คู่แฝดดิจิทัล  เป็นอีกหลักการหนึ่งในระบบนิเวศน์ของกระบวนการผลิตอัจฉริยะ  มันคือการสร้างโมเดลเสมือนของ ทรัพย์สิน ของกระบวนการ  หรือของระบบนั้นขึ้นมา  โดยการใช้ข้อมูลที่ได้จากตัวเซนเซอร์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบ  บวกกับอัลกอริทึมที่จะต้องใส่เข้าไป  เพื่อทำการพยากรณ์อย่างมีเหตุมีผลว่าจะทำอะไรอย่างไรกับกระบวนการ  การบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์คือ ตัวอย่างหนึ่งของระบบที่ใช้ แนวคิด  คู่แฝดดิจิทัล   ประโยชน์ของการมีคู่แฝดดิจิทัลในงานซ่อมบำรุง  คือจะช่วยลดเวลา  ลดความสูญเสียในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปได้มาก  การเพิ่มขึ้นของการใช้  IOT และ  Cloud Platforms อย่างรวดเร็ว   การใช้  3D Printing และการจำลอง  3D จะช่วยให้มีการประยุกต์  นำแนวคิด  คู่แฝดดิจิทัล ไปใช้งานได้เร็วยิ่งขึ้น

อุตสาหกรรมทางอวกาศและการป้องกันประเทศ  รถยนต์และการขนส่ง  วงการอิเลกทรอนิกส์  ไฟฟ้า  และการผลิตเครื่องจักร  วงการพลังงานและระบบสนับสนุนต่าง ๆ ต่างก็เป็นตัวสำคัญในการประยุกต์ใช้แนวคิด  คู่แฝดดิจิทัล   ในอนาคตอันใกล้เมื่อแนวคิดนี้ได้พัฒนาขึ้นมาอย่างเต็มที่แล้ว  เราก็อาจจะเห็นมันถูกนำไปใช้มากขึ้นในวงการอื่นๆ ที่ไม่ใช่การผลิตเพียงอย่างเดียว  เช่น  มันจะเกิดขึ้นในวงการค้าปลีก  ในวงการสินค้าอุปโภค  บริโภคต่างๆ

Where to Learn More  จะทำการศึกษาสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้อีกจากที่ไหน

About the Author: เกี่ยวกับ  ผู้เขียนบทความนี้  Pankaj Raushan เป็นผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิต  เขาประสบความสำเร็จในโครงการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่กำลังเกิดใหม่  เขาทำงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์อุตสาหกรรม  กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด  กลยุทธ์การเติบโต  และพื้นฐานสำคัญเพื่อศักยภาพในการแข่งขัน

จิ๊กซอว์ ทิศทาง Digital Thailand

องค์ประกอบนวัตกรรม  จำเป็นต้องประกอบด้วย  แนวคิด  เครื่องมือ  และการขับเคลื่อนที่ใช่ 
โดยเริ่มต้นที่แนวคิดที่ใช่  แล้วค่อยถามหาเครื่องมือ และการขับเคลื่อน
กลับมามอง  แนวคิด  การขับเคลื่อนประเทศไทย  หรือ การ Digital Thailand  ที่จะทำให้เป็นประเทศแห่ง  ดิจิทัล
โดยใช้องค์ประกอบข้างบนมาถามว่า  จะ Digital Thailand  ได้อย่างไร ?  แนวคิด  เครื่องมือ  และ การขับเคลื่อน  คืออะไร ?
 …
ภาพนี้เป็นภาพจากเวบไซต์  http://zdnet.com/blog/hinchcliffe   by Dian Hinchcliffe  เป็นภาพการเปรียบเทียบให้เห็นถึงลักษณะองค์กรในปัจจุบัน  และองค์กรแห่งอนาคตอันใกล้
 …
ภาพด้านซ้าย  คือภาพองค์กรในปัจจุบัน   ที่มี  ลักษณะ  6 ประการ
 1. มีหน่วยงานที่เป็นเหมือน  Data Center  ต่างคนต่างเก็บ
 2. มีกระบวนการทำงานแบบ  Water Fall ไปตามขั้นตอน  ที่ใช้เวลามากยาวนาน  เพื่อการพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
 3. และมีโครงสร้างองค์กร แบบ  Silos  คือแนวคิดต่างคนต่างอยู่  คนละถัง
 4. การมอง  IT เป็นเรื่องหน่วยงาน  ที่สร้างภาระต้นทุน
 5. และมีการพัฒนาแบบค่อย ๆ เป็นไปตามขั้นตอน เอา process เป็นตัวขับเคลื่อน
 6. และเน้นไปที่การปฏิบัติการ Operation ของหน่วยงานนั้น
ซึ่งในสภาพเช่นนั้น  จุดมั่งหมายขององค์กรก็จะไปในทิศทางดังนี้
 • Automation of Business   เน้นความเป็นอัตโนมัติของธุรกิจ
 • Operation and Functional Silos  เป็น Silo ที่มีหน้าที่ทำงานเฉพาะอย่าง
 • Legacy Business Models  รูปแบบธุรกิจแบบดั้งเดิม
 • Discrete, Separate Touchpoints  ขาดความต่อเนื่อง
 • System of Record  เป็นระบบแห่วการจัดเก็บข้อมูล  บันทึก
 • Irregular,Periodic Change   องค์กรมีการปรับเปลี่ยนพันาตามกระแส  ไม่ต่อเนื่อง  ไฟไหม้ฟาง
 • Emphasis on Service Delivery  เน้นในเรื่องการส่งมอบการบริการ
 • Centralized IT  และถือว่า IT เป็นเรื่องของส่วนกลาง  ฝากไว้ที่ส่วนไอทีให้ทำหน้าที่เฉพาะ
 ส่วนภาพด้านขวา  คือ  สถานการณ์ใหม่  ที่หลายคนพูดกันและต้องการจะไปให้ถึง
ในสภาวะที่
 1. มีการทำงานประมวลผลบนระบบ Cloud
 2. มีการพัฒนาที่จะต้องเป็นแบบ  Lean  Agile DevOps
 3. มีสภาพการทำงานที่ต่างเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนกันให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไร้รอยต่อ  Ecosystem
 4. มองว่า IT  คือ แหล่งศูนย์กลางในการสร้างรายได้  IT for Revenue
 5. มีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  Data Driven
 6. เป็นกระบวนการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง  Change Processs
 ก็จะเป็นสภาวะที่  องค์กรจะมุ่งเป้าไปที่ ;
 • กระบวนการแปรรูปธุรกิจด้วยกลไกทางดิจิทัล  Digitization Transformation of Business
 • มุ่งเป้าไปที่  Customers, Products และข้อมูล Data  ให้ความสำคัญ เห็นคุณค่าของข้อมูล
 • มีโมเดลการทำธุรกิจแบบ ดิจิทัล  Digital Business Models
 • มีการเข้าถึง  เชื่อมต่อ  กับทุกส่วนอย่างไร้ รอยต่อ  Seamless OmniChannel
 • เป็นระบบแห่งการมีส่วนร่วม  Systems of engagement
 • ทุกอย่าง  ทุกระบบจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  Continuous Everything
 • ส่งเสริม  สร้างสรรประสบการณ์แบบดิจิทัล  Emphasis on Digital Experience
 • และให้ทุกคน  คือ  IT  เป็นไอทีแบบกระจาย  Decentralized IT (everyone is in IT)
กลที่สำคัญในระหว่างการเคลื่อนไปสู่สภาวะใหม่นั้น  คือ  ส่วนกลาง   คือ  กระบวนการ  Transform  หรือ  state ของ  Digital Transformation  ที่ประกอบไปด้วย
 • Change Platform and Model  เป็นการตัดสินใจเลือกว่าจะต้องถึงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง และเลือกรูปแบบ  วิธีการเปลี่ยนแปลง
 • target IT platform(s) for Transformation  และเลือกกลุ่มงาน ไอที  ที่จะต้องทำการปรับเปลี่ยนพัฒนา
 • change agent at center + edge  และดำเนินการพัฒนาเปลี่ยนแปลง  ทั้งในส่วนกลาง  และรอบด้าน

คุณค่า  โดยสรุปรวมขององค์กรยุคใหม่  คือ  องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  เพื่อการปรับเปลี่ยนพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากข้อมูล  ที่ต้องทำการประมวลผลกันบนระบบ Cloud  ที่ทุกส่วนงานเชื่อมถึงกันได้อย่างรวดเร็ว  ทั่วถึงทุกช่องทาง

ความพยายามของพวกเรา  ในการผลักดันให้เกิดการรวม  Data  ด้วยวิธีการ  IOT  และการทำงานร่วมกัน  Collaborative  จากบรรดาผู้สนใจในแวดวง  คือ องค์กรแบบผสมผสาน  มีการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์  แชร์ข้อมูลไอโอที  เข้าสู่แพลตฟอร์ม  Cloud computing  และ  เรากำลังจะเคลื่อนไปสู่ระบบ  Samong Ecosystem  ที่จะมีความสามารถในการเชื่อมโยงเซลเล็กเซลน้อย  เข้าถึงกันแบบ  Omnichannel  และนั่นคือ  Digital Enterprise  และมันคือ  Digital Thailand  เพราะแนวคิด  วิธีการและ  Ecosystem  มันจะพัฒนาไปอย่างอัตโนมัติ  ด้วยพลังความร่วมมือของทุกคน
 • Samong.IOT  คือ  ความพยายามเชื่อมต่อเชื่อมโยงไปสู่  SmartCity  เพื่อการก่อตัวรวบรวม  Data  เป็น  Data driven
 • ม้าศึก  12 แพลตฟอร์ม  คือ  Cloud Computing ในทุกด้าน และยังขยายตัวได้อีก ไม่สิ้นสุด  ที่จะเต็มไปด้วยนักพัฒนา  สร้างงานอาชีพ รายได้ให้กับสังคม
 • Samong Ecosystem  คือ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมใหม่  ตามกรอบแนวคิด  ที่เต็มไปด้วยความเพียบพร้อม  และเป็นจริงได้  ระบบที่มีเทคโนโลยีที่ผ่านการวิจัยและวางกรอบไว้แล้ว และก่อตัวเกิดขึ้นแล้ว
ย้อนมาที่  การขับเคลื่อนของประเทศไทย  รูปธรรม  รูปแบบ  และเครื่องมือที่สำคัญคืออะไร  ?  องค์กรที่รับผิดชอบชัดเจนคือใคร  และมีคำถามมากมาย
 • แนวคิดที่ใช่  จึงต้องตอบคำถามว่า  จะเป็นการเลือกภาพด้านขวาหรือด้านซ้าย ?
 • เครื่องมือที่ใช่   คือ  การจะต้องเลือกว่า  จะลอกวิธีใครเขามา  หรือนั่งสมาธิ  ตั้งสติไตร่ตรอง  ว่าประเทศเรามีอะไรดี  ต้องการอะไร  ขาดอะไร ?
 • และการขับเคลื่อนที่ใช่  คือ  อะไร  คือการให้คนไม่เข้าใจเรื่องราวนำหน้า  หรือการไปจับมือคนนั้น  คนนี้รายวัน  หรือให้ฝรั่งนำหน้า  การใช้การพึ่งพา  เครื่องมือฝรั่ง  แล้วเราจะออกจากกรอบเดิมได้อย่างไร ?
 • งบประมาณที่รัฐทุ่มเทไป ในการสร้าง  event  ในการสร้าง  Ecosystem  จะทำให้เกิดการจ้างงาน  สร้างงานจริงจังแค่ไหน  จะส่งผลให้องค์กรธุรกิจ  แข็งแรง  เป็นองค์กรยุคใหม่ได้จริงไหม ?
ลองมาเปิดพิมพ์เขียวประเทศไทย  4.0  มีเรื่องราวที่คล้ายกัน  และดูเหมือนรัฐ ยังขาด หลายเรื่อง และรอจิ๊กซอว์  ตัวสำคัญ  และสิ่งนั้น  คือเครื่องมือ
จะผิดไหม  หากจะกล่าวว่า  Samong Ecosystem คือ  Digital Enterprise  และมันคือ แนวคิด  และเครื่องมือขับเคลื่อน  Digital Thailand
ส่วนพลังการขับเคลื่อนของจริง  ต้องอาศัยอำนาจการบริหารประเทศ
…  หรือจะเรียกว่า  Samong Thailand  คือ  Digital Thailand  ได้หรือไม่ ??
…  Samong Ecosystem  ที่จะตอบโจทย์เพื่อการปรับตัวเปลี่ยนแปลงรวดเร็วได้ทันเหตุการณ์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่พร้อมปรับเปลี่ยน ต่อยอดได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน

เล็ก ๆ ไม่ ใหญ่ ๆ เราทำ !!

” โครงการ ที่ใหญ่พอ…  จะดึงดูดทรัพยากรมาได้!
โครงการเล็ก Disruption ทีเดียวเจ๊ง
คุณค่าที่ส่งมอบ..ให้ตลาดที่มากพอ  คือการเติบโต “

ข้อความข้างบนนี้ ผมได้มาจากกูรู  นักพัฒนา  นักฝัน  นักนวัตกรรมท่านนึง

“เล็กๆ  ไม่  ใหญ่ ๆ เราทำ”  หลายท่านคงจะคุ้นหูเป็นอย่างดี   เป็นของเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อหนึ่ง

พวกเรา  สมอง ไทยแลนด์  ก็เช่นกัน  คิดใหญ่  ทำใหญ่  จริงๆ  ครับ

เราเชื่อว่า  “โครงการ  ที่ใหญ่พอ  จึงจะดึงดูด  ทรัพยากรมาได้”    ก็แน่ละครับ  หากไม่ใหญ่ทั้งแนวคิด  ทั้งขนาดธุรกิจ  ก็คงยากที่ใครจะมาร่วมหอด้วย  หรือถ้าคิดใหญ่แต่ไม่เป็นสัปปะรด  หรือเป็นไปไม่ได้  ไม่มีของดีจริง  ก็ไม่เกิดเช่นกัน

“โครงการเล็ก  Disruption ทีเดียวเจ๊ง”  นี่ก็ใช่อีก   ลองนึกถึงธุรกิจอะไรก็ได้  ที่มันง่าย  ไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่ลึกลับซับซ้อน  มันก็จะโดนกอปปี้ง่าย  ทำเงินได้ขายได้แปปเดียว  พรุ่งนี้ก็มีคู่แข่ง  แม้นแต่ในแวดวงเทคโนโลยีเองก็เช่นกัน  เช่น  กลุ่มธุรกิจให้บริการทำเวบไซต์  ทำเวบ e-commerce   นี่  ตอนนี้เหนื่อยหนัก  มีคู่แข่ง ออกมาถล่มเยอะแยะ โดยเฉพาะพี่ใหญ่อย่าง  Alibaba  Lazada Shopee  ที่แข่งกันไป  เจ็บกันไป  จะประสาอะไรกับรายเล็ก ๆ

“คุณค่าที่ส่งมอบ  ให้ตลาดที่มากพอ  คือ  การเติบโต”

ตรงนี้คืออะไร  คุณค่าคืออะไร  ตลาดคืออะไร   การเติบโ๖คืออะไร

 • คุณค่า  เช่น  ใช้ง่าย  ใช้ดี  ถูก  คุ้มค้า  ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น  ช่วยให้ต้นทุนต่ำลง  ช่วยให้ขายดีขึ้น  ช่วยให้ยั่งยืน
 • ตลาด  เช่น  สังคม  ประชาชนทุกคน  ทุกฝ่าย  ธุรกิจทั้งหมด  อุตสาหกรรมทุกด้าน
 • การเติบโต  คือ  ความแข็งแรงของเราเอง  ที่มีตลาดเกื้อหนุน  สนับสนุนกันไป  โตกันไป  ช่วยเหลือ  แบ่งปัน  ปกป้อง  เข้าใจคุณ

และจะต้อง  “สามัคคี พึ่งตนเอง แบ่งปัน”

เอ้ยนี่มันแนวคิด  ของสมองไทยแลนด์เป๊ะเลย  เลยลอกเอาแนวคิดข้างต้น  มาวางไว้ ณ ที่นี้เลย

หากท่านสนใจอย่ารอช้า  ติดต่อสอบถามกันมาว่าคุณทำอะไรกันอยู่  จะเอาด้วยคนได้หรือไม่

ส่งข้อความแสดงความสนใจกันมาเลยครับ

Contact Us
First
Last

อนาคตเศรษฐกิจไทย

สวัสดีครับทุกท่าน

น่าเป็นห่วงกับข่าวคราว  ประเทศมหาอำนาจ  ประกาศทำนาข้าวในพื้นที่ที่ไม่น่าจะปลูกข้าวได้  จากที่ไม่เคยทำแต่ต่อไปจะกลายเป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่ป้อนตลาดโลก  และจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตเดิมอย่างประเทศไทยเป็นอย่างมาก

ไหนจะข้าว  ไหนจะทุเรียน  ไหนจะปาล์ม  แทบทุก ๆ อย่างที่เราเคยเป็นผู้นำ  อีกไม่ช้า  เราอาจจะไม่มีโอกาสส่งออกกันอีกเลย  แล้วเราจะมีมาตรการป้องกันอย่างไร  ใครที่ไหนจะช่วยแก้ไขปัญหาในอนาคตให้คนไทยได้

นอกจากการเกษตรแล้ว  เรายังมีเรื่องการท่องเที่ยว  การบริการและอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ ที่อุตสาหกรรมหลายอย่าง  ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีของเราเอง

เรามีรัฐบาล  เรามีกองทัพ  เรามีนักวิชาการ  เรามีกระทรวงทบวงกรมต่างๆ  ที่จะต้องเข้ามามีบทบาทให้การช่วยเหลือตามหน้าที่กันไป

สำหรับเกษตรกรเองจำเป็นจะต้องช่วยเหลือตัวเองเช่นกัน  ทำอย่างไรจึงจะให้ต้นทุนการผลิตต่ำสุด  ได้ผลผลิตสูงสุด  มีคุณภาพดี

คำตอบคือ  ต้องใช้หลักวิชาการ  ใช้เทคโนโลยี  ใช้พลังงานอย่างประหยัด

ชาวสวนทุเรียน  จะต้องมีการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ  จะต้องมีการเก็บผลผลิตตรงกับช่วงเวลาที่เหมาะสม  จะต้องมีช่องทางไปถึงผู้บริโภคได้ง่าย  รัฐบาลต้องมีส่วนช่วยในการต่อรอง  ในการเปิดช่องทาง  การบริการขนส่ง

ชาวสวนปาล์ม  จะต้องมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของปาล์มในแต่ละช่วง  มีการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสม  มีการตรวจวัดการเจริญเติบโตที่ดี

ชาวนา  ก็จะต้องมีความรู้  มีการใช้เครื่องจักร  มีการกำจัดแมลง  มีการใช้น้ำ  มีน้ำให้ใช้อย่างเพียงพอ  มีเครื่องจักร  เกี่ยวข้าวที่ราคาถูก

….

สำหรับประชากรที่มีงานอาชีพอยู่ในภาคบริการ  ก็ต้องมีทักษะการบริหาร  มีช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึงบริการได้ง่าย  มีค่าบริการที่เหมาะสม

สำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายภาคอุตสาหกรรมก็ยิ่งจะต้องใช้เทคโนโลยีมากมายหลายด้าน  โดยเฉพาะในสายการผลิต  การมีเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม  เครื่องจักรที่มีสภ่าพดี  มีการใช้พลังงานต่ำ

เหล่านี้  เป็นตัน  ที่จะเห็นว่าจำเป็นที่จะต้องมีการวัด การตรวจสอบกระบวนการ  กิจกรรมการผลิต การบริการ  เพื่อให้แน่ใจว่า  คุณภาพ  ปริมาณ  และผลผลิตที่ดีเสมอ

 • ธุรกิจการผลิตและบริการต้องการ  ERP
 • เกษตรกรต้องการฟาร์มอัจฉริยะ
 • บริกร  ต้องการแอพสำหรับการส่งเสริมช่องทาง
 • ทุกผลิตภัณฑ์ต้องการสถานที่ ช่องทางในการขาย
 • การแข่งขัน  ทำให้  รอไม่ได้  ต้องเร่งรัดบทบาท  กิจกรรม  ให้เกิดการสร้างสรร  สิ่งที่จำเป็นให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดและมีคุณภ่าพ

จึงเป็นการบ้านข้อใหญ่มาก ๆ สำหรับรัฐบาลและคนไทยทุกคน  ที่จะต้องช่วยกัน

 • Product – นวัตกรรมใหม่
 • Price – เท่าทุน หรือต่ำกว่าทุน
 • Place – Online
 • Promotion – ทุกวัน

เหล่านี้  คือ  ตัวอย่างแนวคิดที่จะต้องคิดใหม่ทำใหม่  และทำเร็วทำแรง  ทำจริง

สวัสดีประเทศไทย

ทิศทาง ประเทศไทย “ตู่ 4.0”

ผ่านกันไปกับการแถลงนโยบายรัฐบาล  ตู่ 4.0  หรือ  ตู่สมัย 2

ที่การอภิปรายข้ามวันข้ามคืน  และยังคงไว้ซึ่งความเป็นสภาไทย  ที่เต็มไปศึกเจ้าสำนวนโวหาร   สำหรับคนที่ไม่สันทัดก็นั่งหลับกันไป

รอบนี้ก็มี  สส แจ้งเกิด  กันพอสมควร  และ  สส  รุ่น  หลวงพ่อ คสช ก็ไม่ยอมให้เสียเครดิต

วาทะกระดุม  5  เม็ด ทำให้ได้  คุณพิธา  ฯ ได้ใจเกษตรกรไปเต็มๆ  ไม่เว้นนักธุรกิจ  ข้าราชการ  หรือแม้นแต่นักการเมืองด้วยกัน  ที่การอภิปรายรอบนี้  ทำให้ทุกคนตาสว่างว่าปัญหาของเกษตรกรไทย  คือ อะไร    และควรจะต้องเริ่มแก้ไขที่ตรงไหน

การเข้าถึงโอกาส  การเข้าถึงแหล่งเงินเป็นเรื่องยาก  แต่เป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้มีสินทรัพย์   เกษตรกรจึงได้แต่แหล่งทุนดอกเบี้ยแพง  ในขณะที่คนร่ำรวยได้แหล่งทุนที่แสนถูก  นี่คือ  ความผิดปกติ  ที่ไม่มีใครอยากแก้ให้เบ็ดเสร็จ

และเพื่อไม่ให้เสียหน้า  ท่านรองฯ นายก  ก็ บรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์  ชาติไทย  ให้  ทุกคนต้องอ้าปากค้าง

มาฝั่งท่าน  รมต  ศึกษา  คุณหญิงกัลยา  โสภณพานิช   ก็ไม่ยอมตกเทรนด์   เปิดหลักสูตรการ Coding ตั้งแต่ประถมกันเลย  สุดเท่ห์  กับ Coding แบบไม่ต้องใช้จอคอมพิวเตอร์  จนเป็น  Talk of The Town กันไปเลย  ว่าจะโค้ดยังงัยฟะ !

ส่วนทางด้าน รมต  ดิจิทัล  ผมจำไม่ได้ครับว่าท่านว่าอะไร  แต่ผมภาวนาเสียว่า  ขอให้ท่านโชคดี

….

ข่าวคราว  ราคาสินค้าเกษตรกรรม  ขึ้นลง  เหมือน ตลาดหุ้น  เหมือน  BitCoin   เพราะความผิดปกติของการบริหาร (มีท่าน อดีต รมตร  ท่านหนึ่งออกมายอมรับทางช่องฯ แห่งหนึ่ง) มีที่ไหนครับ  ราคาปาล์มน้ำมันขึ้นลงพรวดพราดในสองสามวัน  ตกลงน้ำมันหมดสต็อก  หรือล้นสต็อก  หรือ “สต็อกของกูหมด”

ใครคือเพื่อนแท้เกษตรกร  ที่จะมอบความจริงใจ  ให้ต้นทุนที่ถูก  ให้เข้าถึงแหล่งเงินต้นทุนต่ำ

เกษตรกร  จึงต้องพึ่งพาตนเอง  ช่วยเหลือตนเอง  สร้างเครดิตเอง  สร้างแหล่งทุนเอง

ช่องทางเดียวที่จะให้เกษตรกรเข้มแข็ง  คือ  การใช้สื่อดิจิทัล  เพื่อรับความรู้ความเข้าใจ   เพื่อสร้าง  เครดิตจากกิจกรรมของตนเอง  บนแพลตฟอร์มเกษตรกรรม

แพลตฟอร์มที่ช่วยเกษตรกรทำบัญชีครัวเรือนอย่างง่ายดาย  แพลตฟอร์มที่ช่วยออมเงิน และประกันตนเอง  แพลตฟอร์มที่เป็นตลาดออนไลน์ และเป็นแพลตฟอ์มวิชาการเข้มข้น

สมอง  ไทยแลนด์  แบรนด์นี้อีกแล้วจ้า  เราคิดเรื่องนี้ไว้นานแล้ว  และกำลังสร้างแพลตฟอร์มแบบนี้  ให้เกษตรกรใช้งานฟรีทั่วไทย

แต่ต้องอดใจรอกันหน่อยครับ  ทีมงานพัฒนากำลังปั่นๆ  กันสุดชีวิต

Opendata Contest

กติกา รุ่นผู้ประกอบการ

กิจกรรมการแข่งขัน Thailand Data Innovation Awards, DIA by DGA

 

เปิดรับ บุคคลธรรมดาทั่วไป หรือนิติบุคคลจดทะเบียน นำเสนอผลงาน โครงการพัฒนานวัตกรรม นวัตกรรมที่กำลังพัฒนา หรือพัฒนาสำเร็จแล้ว โดยชิ้นงานนั้นจะต้องแสดงให้เห็น ถึงการออกแบบระบบ เทคนิค ประโยชน์ของการนำไปใช้อย่างชัดเจน

นำเสนอความคิดของนวัตกรรมในรูปแบบของแผนธุรกิจ ประกอบด้วยแนวคิดที่ได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ ทั้งงานเทคนิค เทคโนโลยี การตลาด และการลงทุน เมื่อผ่านเข้ารอบจึงพัฒนาเป็น Prototype ที่สามารถนำไปสร้าง Business Model ได้จริงต่อไป หรือ เป็นการนำเสนอผลงาน หรือ นวัตกรรม ที่กำลังพัฒนา หรือ พัฒนาสำเร็จแล้ว และนำมาแสดงต่อคณะกรรมการ พร้อมแผนการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

 

หัวข้อการประกวด

 

หมวดที่ รายละเอียด
หมวดที่ 1
รัฐบาลดิจิทัล
ครอบคลุมถึงการนำข้อมูลเปิด (Open Data) มาใช้ในการพัฒนาเป็นแนวความคิด หรือนวัตกรรม และกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ การยืนยันตัวตนและจัดการสิทธิหรือหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่คณะกรรมการพิจารณา)
หมวดที่ 2
คุณภาพชีวิตที่ดี
ครอบคลุมถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งกาย จิตใจ สังคม และปัญญา มิใช่เพียงการปราศจากโรคหรือ ความพิการ หรือมีสุขภาวะยั่งยืน (เทคโนโลยีการแพทย์, สาธารณสุข และสุขภาพที่ดีของประชาชน, สวัสดิการประชาชน สังคมผู้สูงอายุ, การป้องกันโรคระบาด, หรือหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่คณะกรรมการพิจารณา))

 

การแข่งขัน Thailand Data Innovation Awards ,DIA by DGA

แบ่งเป็น 2 รอบ

• รอบ Idea Proposal การคัดเลือกข้อเสนอโครงการ (Idea Proposal) Proposal ประกอบด้วย
• ข้อมูลผู้ประกวด
• ข้อมูลผลงาน
• แผนงานละเอียด

• รอบ Final Pitch หรือ การนำเสนอผลงาน (Prototype) นำเสนอโครงการและความเป็นไปได้ของผลงานด้วยตนเอง ต่อคณะกรรมการตัดสิน

 


รางวัล

 • • ได้รับโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด Asia Open Data Partnership
 • • โอกาสการต่อยอดทางธุรกิจ (Business Opportunity) กับหน่วยงานภาครัฐ
 • • ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน โล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุนเป็นจำนวนมูลค่า 100,000 บาท
 • • ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุนเป็นจำนวนมูลค่า 70,000 บาท
 • • ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับโล่เกียรติคุณ เกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุน เป็นจำนวนมูลค่า 50,000 บาท
 • • ทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุน เป็นจำนวนมูลค่า รางวัลละ 15,000 บาท
 • • รางวัลพิเศษ ด้านการออกแบบยอดเยี่ยม จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุนเป็นจำนวนมูลค่า 10,000 บาท

เงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

 • • ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ผลงาน
 • • ผลงานที่นำเสนอจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนแนวคิดมาจากที่ใด หรือละเมิดลิขสิทธิ์จากผลงานอื่นๆ
 • • ผู้สมัครสามารถค้นหาชุดข้อมูลจาก data.go.th เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลสำหรับการประกวดได้
 • • กรณีผลงานผ่านการประกวดอื่นๆ มาแล้ว ผู้ประกวดสามารถนำผลงานนั้นเข้าร่วมประกวดในโครงการนี้ได้อีก แต่ต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
 • • กรณีผลงานเคยได้รับรางวัลจากการประกวดอื่นๆ มาแล้ว หรือ เผยแพร่ หรือ ผ่านการติดตั้งบน Store หรือเปิดใช้บริการเกิดผลประโยชน์ในแง่ธุรกิจแล้ว จะอนุญาตให้ร่วมประกวดได้ โดยมีเงื่อนไขคือ ขอให้ต่อยอดพัฒนาผลงานเพิ่มเติมใหม่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้เขียนรายงานเปรียบเทียบข้อแตกต่างผลงานก่อนและหลัง เช่น ผ่านประกวดเวทีไหน ได้รางวัลหรือไม่ เมื่อไหร่ หรือ เพิ่ม feature อะไรใหม่บ้าง มีความแตกต่าง ต่อยอด หรือเพิ่มประโยชน์หรือคุณสมบัติด้านเทคนิค หรือการใช้งานอื่นๆ มาประกอบด้วยให้คณะกรรมการทราบด้วยเงื่อนไขการประกวด

เงื่อนไขการประกวด

 

 • • คำตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
 • • ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะถูกเก็บเป็นความลับทางการค้า รายละเอียดด้านเทคนิค และข้อสัญญาการค้าเทคนิค/ข้อสัญญา โดยจะเปิดเผยเฉพาะกับทีมงานสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และคณะกรรมการ ซึ่งได้ลงนามหนังสือปกปิดความลับเท่านั้น
 • • ในระหว่างการพิจารณาผลงาน ท่านอนุญาตให้ทางเราติดต่อเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับ ผลงานตามที่อยู่ที่ท่านให้ในใบสมัคร
 • • ท่านอนุญาตให้ สพร. เผยแพร่ผลงานของท่านเพื่อเป็นวิทยาทานโดยทางทีมงานจะทำการประชาสัมพันธ์ ผลงานของท่านในเรื่องของข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับความลับทางการค้า ทางเทคนิค หรือ ข้อสัญญาใดๆ ที่ท่านมีภาระ ผูกพันอยู่กับหน่วยงานอื่นทีมงาน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ผลงานของท่านเข้าประกวด ในกรณีที่ทีมงานเห็นว่าผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่เหมาะสมกับการแข่งขันครั้งนี้

 

เงื่อนไขการถือกรรมสิทธ์

 

 • 1.ท่านต้องเป็นเจ้าของผลงาน หรือ ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน ในการส่งเข้าประกวด รวมถึงส่วนประกอบของผลงานและเนื้อหา ต้องไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นผู้เข้าประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายทั้งหมด
 • 2.ผลงานแนวคิดทุกผลงานทุกรอบ จะถือเป็นลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้ประกวด
 • 3.หากบุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดในผลงานที่ได้รับรางวัล ทางคณะกรรมการพิจารณาผลขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนรางวัลที่ได้รับสำหรับกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงตามข้อกล่าวอ้าง
 • 4.ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากการการที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้างหรือใช้สิทธิเรียกร้องได้ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดในผลงานที่ได้รับรางวัล สำหรับกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงตามข้อกล่าวอ้าง

ผู้ผ่านเข้ารอบโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ

 

ทีมที่ผ่านรอบ Idea Proposal (รุ่นผู้ประกอบการ) จำนวน 10 ผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับ 10 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบของโครงการประกวดนวัตกรรมข้อมูลเปิดภาครัฐ

 

ชื่อทีม ชื่อผลงาน สถานศึกษา/สถาบัน/องค์กร
Ai Agent Ai Agent Innovation Design and Outsorcing co., ltd.
Black Cat AI วิเคราะห์สภาพการจราจรจากกล้อง CCTV ด้วย Deep Learning บุคคลธรรมดาทั่วไป
EatableTax Platform EatableTax Platform Epic Consulting
G-SAMONG สติดิจิทัล G-SAMONG สติดิจิทัล ระบบนิเวศสมองอัจฉริยะเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเปิดภาครัฐ สมองซอฟต์แวร์
HealthSmile PrimaCheck by Health Smile : Smart Algorthm for Health Checkup เฮลท์สไมล์
IRA : Intelligent Reliable Assistant ระบบผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ด้านสุขภาพและประกันภัย IRA Innovation
Prompt Pai พร้อมไป (Prompt Pai) บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด
SenseMaking การพัฒนาแพลตฟอร์มและระบบฐานข้อมูลเพื่อการเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี Blockchain และ Big Data SenseMaking
Tourwat Tourwat Khaopun Community Co., Ltd.
ว่าง: ตลาดข้อมูล (Wang: Data Market) ว่าง: ตลาดข้อมูล (Wang: Data Market) เค.จี. แอนด์ แพทริค

*รายชื่อทีมที่แสดงไม่ได้เรียงตามลำดับผลคะแนน

*การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศผลทีมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกิจกรรม Asia Open Data Challenge

 

ทีมที่ผ่านรอบ Idea Proposal (รุ่นผู้ประกอบการ) จำนวน 20 ผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับ 20 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบของโครงการ Asia Open Data Challenge

 

ชื่อทีม ชื่อผลงาน สถานศึกษา/สถาบัน/องค์กร
AcciPrompt AcciPrompt วอทเอฟเวอร์ มาร์เกตติ้ง
Ai Agent Ai Agent Innovation Design and Outsorcing co., ltd.
Black Cat AI วิเคราะห์สภาพการจราจรจากกล้อง CCTV ด้วย Deep Learning บุคคลธรรมดาทั่วไป
Bearcon School & Bus Bearcon School & Bus แบร์คอน คอร์ปอเรชั่น
Crowdsourcing Fake Catcher ระบบตรวจจับสินค้าและบริการที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยใช้ความร่วมมือจากผู้บริโภค (Crowdsourcing Fake Catcher) Beacraft Technology
Diamate ข้อเสนอโครงการ Diamate แอปพลิเคชั่นดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่บ้าน ร่วมกับการรักษาที่โรงพยาบาล บริษัท เทรคอน (เว็บไซต์) จำกัด
EatableTax Platform EatableTax Platform Epic Consulting
EIWS : Elder Informatics Watchdog System Elder Informatics Watchdog System (EIWS) บริษัท ดาต้าเบส คอมเมิร์ซ จำกัด
G-SAMONG สติดิจิทัล G-SAMONG สติดิจิทัล ระบบนิเวศสมองอัจฉริยะเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเปิดภาครัฐ สมองซอฟต์แวร์
IRA : Intelligent Reliable Assistant ระบบผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์ด้านสุขภาพและประกันภัย IRA Innovation
Ling ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แบบพกพา (Mobile GIS) เพื่อเข้าถึงข้อมูลแบบเปิดของภาครัฐ ทริพเพิล ไอ จีโอกราฟฟิก
Papamore Application Papamore Application บริษัท ลิตเติ้ล บีน ซอฟต์ จำกัด
HealthSmile PrimaCheck by Health Smile : Smart Algorthm for Health Checkup เฮลท์สไมล์
SenseMaking การพัฒนาแพลตฟอร์มและระบบฐานข้อมูลเพื่อการเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุด้วยเทคโนโลยี Blockchain และ Big Data SenseMaking
TheTaladNud TheTaladNud Bigblue Co., Ltd.
Tourwat Tourwat Khaopun Community Co., Ltd.
ปั่นจักรยานได้ไฟและหัวใจแข็งแรง โปรแกรมวางแผนการเกษตร ซิลเวอร์เลคเทคโนโลยี
พร้อมไป (Prompt Pai) พร้อมไป (Prompt Pai) บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด
ว่าง: ตลาดข้อมูล (Wang: Data Market) ว่าง: ตลาดข้อมูล (Wang: Data Market) เค.จี. แอนด์ แพทริค
แอพพลิเคชั่นมือถือเพื่อประเมินภาวะฉุกเฉินสำหรับประชาชน แอพพลิเคชั่นมือถือเพื่อประเมินภาวะฉุกเฉินสำหรับประชาชน บริษัท ออแพทย์ จำกัด

*รายชื่อทีมที่แสดงไม่ได้เรียงตามลำดับผลคะแนน

*การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

Digital Mindfullness Nation

Digital  Mindfullness Nation

 • ร่วมสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล  สร้างชนชาติดิจิทัล
 • ที่มีสติตื่นรู้  สร้างคน  สร้างสำนึก  ผ่านการพัฒนางาน
 • ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนักพัฒนา   สร้างรายได้  กระจายรายได้
 • ร่วมแก้หนี้ครัวเรือนด้วยระบบอัจฉริยะส่วนบุคคล สร้างสติ  สร้างสมดุลชีวิต  สร้างสุขภาพดี  ไร้หนี้  มีเงินออม
 • สร้างความพร้อม  ระบบนิเวศน์สมองอัจฉริยะ   ความพร้อมเพื่อการพัฒนา
 • ขับเคลื่อนเป็นโครงการขนาดใหญ่  ม้าศึก  ต้นแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม  ที่คุณร่วมเป็นเจ้าของได้

ดูแล  ปกป้อง เข้าใจคุณ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความสำเร็จของคุณ