Products & Services

Samong-OnlineProducts & Services

ภาครัฐ ภาคบริการสาธารณะ

icons, horizontal flip

ATOM

แอพพลิเคชั่นสำหรับการเริ่มต้น ทำความรู้จักกับ Samong Framework & Application

ATOM มีโครงสร้างฐานข้อมูลที่จำเป็นเหมือนต้นแบบ Samong.ME ที่ครอบคลุมการประเมินสมดุลชีวิต เพิ่มเติมตารางที่ต้องการได้  การจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย  พร้อม GUI ที่ง่ายดายสำหรับ User ในทุกๆ ระดับความรู้ ทุกระดับการศึกษาที่สนใจเรื่องการวางแผนชีวิต  โดย ATOM จะเป็นแอพพลิเคชั่นย่อยของแอพพลิเคชั่นหลัก  มีเพื่อสร้างความคุ้นเคยในการใช้งาน

READ MORE

Samong.ME

Samong.ME คือ แอพพลิเคชั่นเพื่อนคู่คิด เพื่อชีวิตล้ำสมัย สำหรับบุคคล เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ให้ความสำคัญในการวางแผนชีวิต และสำหรับนักบริหารการเงิน ผู้ช่วย พนักงานขายประกันภัย

คือ  สนามทดสอบแรกสำหรับการพัฒนา Samong Framework  จึงมีความลุ่มลึกและกว้างขวาง  ที่จะตอบโจทย์การวางแผนชีวิตแบบรอบด้าน  ทั้งด้านสุขภาพ  ด้านสังคม  ด้านการงาน  ด้านการเงิน  การวางแผนการเกษียณอายุ   Samong.ME จะช่วยคุณจดจำ  ประมวลผล  ประเมินล่วงหน้า  ตอบโจทย์ชีวิตคุณภาพสมดุล  สู่ที่มาของ  เพื่อนคู่คิด  ดูแลชีวิตล้ำสมัย

READ MORE

Samong.Biz

Samong.BIZ คือ Samong.ME สำหรับธุรกิจ ครอบคลุม Business Workflow กิจกรรมทางธุรกิจ และธุรกรรมการเงิน

Scale Samong.ME  สู่ระบบ Cloud database ใช้งานได้ผ่านมือถือ Desktop  ทำงานได้หลาย User คือ สภาพแวดล้อมการทำงานออนไลน์ใหม่    ที่มีการออกแบบโครงสร้างให้ครอบคุลมทุกกระบวนการทางธุรกิจและ Fin Tech พร้อม GUI  สำหรับบุคลากรขององค์กรทุกระดับ  รายงานสำหรับ User ต่าง ๆ ทำให้สามารถเห็นสุขภาพของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

READ MORE

ภาคธุรกิจเอกชน และอุตสาหกรรม

images, vertical flip

Samong.Power

ศูนย์บริการลงทุนธุรกิจพลังงาน

กิจการพลังงานที่ประกอบด้วยภาคการผลิต  ระบบสายส่งและ การจำหน่าย  มีความต้องการการ Integrate เชื่อมโยงสถานะกิจการให้เป็นหนึ่งเดียว  เพื่อประสิทธิภาพในการบริหาร  สนองตอบความต้องการได้อย่างทันท่วงที  ระบบจะสามารถรายงานสถานะการผลิตในภาพรวมและรายละเอียดเฉพาะหน่วย  สถานะการสายส่ง  ไปจนถึงการจัดการระบบบิลลิ่งค่าไฟฟ้า  เหล่านี้เป็นไปได้จากการเชื่อมต่อระบบอุปกรณ์หลักที่มีอยู่และการใช้ IOT บน Samong Platform  

READ MORE

Samong.Consult

ศูนย์บริการที่ปรึกษาส่วนบุคคล

ในยุคของไอที  ทุกเรื่องต้องการเชื่อมโยงแบบเครือข่าย  บนเครื่องมือที่จะตอบโจทย์ การ แมชชิ่งระหว่างผู้รับคำปรึกษา  และผู้เชี่ยวชาญ  ระบบ Samong.Consult จะช่วยให้กิจการที่ปรึกษาของคุณมีความคล่องตัว  เพราะคุณมีขุมกำลังเครื่องมือในการจัดการแมชชิ่ง  การนัดหมาย  การติดตามประวัติ  การติดตามผลการให้คำปรึกษา  ช่วยให้ลูกค้าของคุณมั่นใจในระบบการวัดติดตามผล  และในฐานะผู้บริหารเครือข่าย  คุณจะมีพลังในการประสานและส่งมอบบริการ

READ MORE

419total visits,1visits today