Personal Platform

บริการ SaaS สมองออนไลน์

“ความสำเร็จต้องการแผนการที่ดี ความล้มเหลวไม่ต้องวางแผนใดเลย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ”

ขอเชิญร่วมออกแบบระบบ  โดยการตอบคำถามตามแบบฟอร์ม  และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่มี

ทางทีมงานขอขอบพระคุณในการมีส่วนร่วมของท่าน  โดยทางทีมงานจะดูแลรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับและนำไปใช้ในการออกแบบที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน  หากทางทีมงานต้องการที่จะใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น  จะต้องได้รับการตอบรับจากท่านก่อน  ผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้ระบุไว้

Samong Personal#2
ข้อมูลส่วนตัว (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) *
อาชีพ *
อายุ *
ท่านมีการวางแผนการเงินหรือไม่ *
วิธีการวางแผนการเงิน (ถ้ามี)
รูปแบบผลประโยชน์ที่ต้องการจากระบบ *
Features ที่ต้องการ *
แนบไฟล์หากต้องการ

941total visits,1visits today