iSTEE & Samong

Digital Multiverse Ecosystem

[headline style=”big” subtitle=”ครบเครื่อง เรื่อง ความสามารถ ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว” hedaline_alignment=”headline-align-center” hedaline_subtitle_size=”subtitle-size-small” hedaline_subtitle_position=”bellow” use_underline=”yes”]WORLD CLASS FRAMEWORK[/headline]

Framework  ที่มีจุดเด่นเหนือกว่า Basic Framework ทั่วไป. 

มี ซอฟต์แวร์ประเภท Framework อยู่อย่างหลากหลายในท้องตลาดซอฟต์แวร์  ที่นักพัฒนาจะต้องเลือกเรียนรู้  ทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์ให้เต็มที่และต้องพร้อมรับมือกับการออกเวอร์ชั่นใหม่ของผู้พัฒนาฯ ที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยกชุด  หรืองดการให้บริการหลังการขาย

เพราะความสามารถที่จำกัดของบรรดาเฟรมเวิร์กที่มีอยู่  และปัญหาด้านการลงทุนของผู้ซื้อในลักษณะ “ผู้ตาม”  ที่ไม่สิ้นสุดตามการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่น  เป็นที่มาว่าจะต้องพัฒนา Framework ขึ้นเองจาก Middleware  ระดับเบสิก  เพื่อก้าวสู่การเป็น “ผู้นำ” และวันนี้มันกลายเ็น Super-Middleware,  Super-framework ที่มีองค์ประกอบตอบโจทย์ในการพัฒนาสู่แอพพลิเคชั่นที่มีความสลับซับซ้อนได้อย่างรดเร็ว  มีเสถียรภาพและชั้นการรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม

[button size=”large” style=”dark” align=”” dp_animation=”” linktarget=”_self”]LEARN MORE[/button]
[space size=”20″][teaser2 layout=”horizontal1″ img=”2942″ useoverlay=”true” icon=”Default-uniE179″ useanimation=”true” usebutton=”true” button_style=”bigreadmore” dp_animation=”” title=”Basic components” button_text=”How we” link=”#” button_text_accented=”Work” subtitle=”It started right At The Beginning”]Samong Framework เป็นการเลือกใช้การพัฒนาโปรแกรมแบบ OOP โดยพัฒนาจาก Delphi เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนามาถึงรุ่น 10.1  เป็นภาษาที่พัฒนาต่อมาจาก Object Pascal, C+ มีที่มาจากการพัฒนาสายพันธุ์เดียวกับการพัฒนาโปรแกรมสำคัญ ๆหลายๆ ตัว   

ในสิ่งแวดล้อมการพัฒนาของแอพพลิเคชั่นของ Delphi มีเครื่องมือพื้นฐานสำคัญๆ มากมายที่เหมาะแก่การพัฒนา Middleware ตามแนวคิดของเราในนาม Samong Framework มากที่สุด  ที่จะก้าวล้ำการพัฒนาไปสู่ระบบ API, IOT ต่างๆ ที่พร้อมจะรองรับแอพพลิเคชั่นทางด้าน FIN-Tech และ IOT

ในด้านฐานข้อมูล  เราได้ทำการทดสอบฐานข้อมูลหลายตัว  ฐานข้อมูลบางตัวมีความสามารถหลากหลายแต่มีขนาดที่ใหญ่มาก  บางตัวก็เล็กจนไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่ซับซ้อนของเราได้  ท้ายที่สุดการค้นคว้าทดสอบก็มาลงตัวที่ ฐานข้อมูลสาย SQL ที่เหมาะแก่การบรรจุลงในอุปกรณ์แทบทุกชนิด  ทำให้เรามีระบบฐานข้อมูลได้ทั้งแบบกระจายและแบบรวมศูนย์ในแบบ Big Cloud Data[/teaser2]

[space size=”20″][teaser2 layout=”horizontal” img=”2940″ useoverlay=”true” icon=”Default-uni31″ useanimation=”true” usebutton=”true” button_style=”bigreadmore” dp_animation=”” title=”Expertise coding it down to the great middleware” button_text=”How we” link=”#” button_text_accented=”Work”]การเขียนโค้ด  การ Compile และการทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่า  ได้ขยายความล้ำลึกด้านความสามารถ  ในการประกอบปัจจัยพื้นฐานของ Delphi  ตามแนวคิดแห่งธรรมชาติ  ที่เราเรียกมันว่า  ธาตุดิน น้ำ ไฟ  ลม  อันมีลักษณะเฉพาะและเป็นพื้นฐานของสรรพสิ่งมีชีวิต  ทำให้ Middleware ของเรามีพฤติกรรมได้เยี่ยงสิ่งมีชีวิต  คือมีการพัฒนา Class, Library ไว้สำหรับการใช้งาน  การใช้ซ้ำ  การทำสำเนาฐานข้อมูล  จึงลดต้นทุนการผลิตการบำรุงรักษาและมีความรวดเร็วในการทำงาน (ส่วนหนึ่งเพราะพัฒนาจากภาษาที่ใกล้เคียงกับระดับภาษาเครื่อง)  กลยุทธ์  การควบคุมพันธุกรรมด้วยการพัฒนาสายพันธุ์ด้วยผู้พัฒนาเพียงกลุ่มเล็ก ๆ จึงทำให้ได้ Middleware ที่มีมาตรฐานในการพัฒนา  ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา  เราได้บันทึกบทเรียน  ความผิดพลาด  ความเจ็บปวด  ที่จะไม่ยอมให้เกิดการผิดซ้ำในขั้นตอน  ในมือผู้ใช้งาน  พร้อมทั้งบันทึกความสำเร็จอันแสนหวาน  ที่ทั้งหมดนี้เราบันทึกไว้และเป็นความลับสุดยอดทางเทคโนโลยี[/teaser2]
[space size=”20″][teaser2 layout=”horizontal1″ img=”2940″ useoverlay=”true” icon=”Default-uniB7″ useanimation=”true” usebutton=”true” button_style=”bigreadmore” dp_animation=”” title=”As the engineer assembling the bolt nut and tighten up to the framework” button_text=”How we” link=”#” button_text_accented=”Work”]Middleware ที่มีความพร้อม  มีประสิทธิภาพสูงแต่มีความยืดหยุ่นเพียงพอ  จึงได้ถูกนำมาประกอบให้มีความลึกล้ำไปสู่ความเป็น Framework จึงได้พฤติกรรมของ framework ในด้านการเป็น Database engine  และนอกจากนี้ยังมีความสามารถด้าน funtion ในการเข้าถึง  การเปิดไฟล์ บันทึกไฟล์  การใช้  API การเข้าถึง IOT  ทำให้  iSTEE & Samong Framework พัฒนาเข้าใก้สูจุดที่เราเรียกมันว่า  “วิวัฒน์กรรม”  หรือ “InnoEvolution”  คือ “นวัตกรรม พร้อมการวิวัฒนาการอย่างไม่สิ้นสุด”

Samong Framework วันนี้จึงพร้อมที่จะถูกนำพัฒนาไปสู่แอพพลิเคชั่นเฉพาะด้าน  ตามที่ได้นำเสนอในหน้าต่าง ๆ ของเวบไซต์แห่งนี้[/teaser2]

[space size=”20″][teaser2 layout=”horizontal1″ img=”2923″ useoverlay=”true” icon=”Default-uniE155″ useanimation=”true” usebutton=”true” button_style=”bigreadmore” dp_animation=”” title=”Ready to cook up , to meets a target It’s a success.” button_text=”How we” link=”#” button_text_accented=”Work”]เรากล้าพูดได้ว่า  ไม่มีแอพพลิเคชั่นไหน  ที่จะอยู่นอกเหนือความสามารถของทีมงานและความสามารถของ Samong Framework  เรายินดีที่จะรับฟังประเด็นปัญหา  หรือความต้องการขอองค์กรของท่านเพื่อแปรเปี่ยนเป็นแอพพลิเคชั่น  ที่ท่านหาซื้อไม่ได้ทั่วๆ ไป  จากความต้องการ  เราจะช่วยวิเคราะห์ความเป็นไปได้  พร้อมการนำเสนอแผนการพัฒนา  ที่ระบุทั้งเวลาและเทคโนโลยี  ส่วนประกอบในการพัฒนา และนำไปสู่การทดสอบ  อัพเดทความก้าวหน้า   และการทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนการส่งมอบ  พร้อมการบริการหลังการขาย

Samong Framework  โดย สมอง (ไทยแลนด์) จึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุน โครงการ  ไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวนโยบายของรัฐ[/teaser2]

[space size=”20″]

are You looking for an experienced business advisor?

[button size=”small” style=”custom” bgcolor=”#08152a” textcolor=”#ffffff” hbgcolor=”#ffffff” htextcolor=”#08152a” align=”right” dp_animation=”” linktarget=”_self” link=”https://www.samongthailand.com/join-us/#1492022834078-7a1bd1d2-5384″]GET A QUOTE[/button]

1820total visits,1visits today