+66-91-698-2616
131 M 11 Bangrakpattana Nonthaburi

iSTEE & Samong

Middleware & Framework

Samong-OnlineiSTEE & Samong

WORLD CLASS FRAMEWORK

ครบเครื่อง เรื่อง ความสามารถ ภายใต้แพลตฟอร์มเดียว

Framework  ที่มีจุดเด่นเหนือกว่า Basic Framework ทั่วไป. 

มี ซอฟต์แวร์ประเภท Framework อยู่อย่างหลากหลายในท้องตลาดซอฟต์แวร์  ที่นักพัฒนาจะต้องเลือกเรียนรู้  ทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์ให้เต็มที่และต้องพร้อมรับมือกับการออกเวอร์ชั่นใหม่ของผู้พัฒนาฯ ที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยกชุด  หรืองดการให้บริการหลังการขาย

เพราะความสามารถที่จำกัดของบรรดาเฟรมเวิร์กที่มีอยู่  และปัญหาด้านการลงทุนของผู้ซื้อในลักษณะ “ผู้ตาม”  ที่ไม่สิ้นสุดตามการเปลี่ยนแปลงเวอร์ชั่น  เป็นที่มาว่าจะต้องพัฒนา Framework ขึ้นเองจาก Middleware  ระดับเบสิก  เพื่อก้าวสู่การเป็น “ผู้นำ” และวันนี้มันกลายเ็น Super-Middleware,  Super-framework ที่มีองค์ประกอบตอบโจทย์ในการพัฒนาสู่แอพพลิเคชั่นที่มีความสลับซับซ้อนได้อย่างรดเร็ว  มีเสถียรภาพและชั้นการรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม

LEARN MORE
It started right At The Beginning

Basic components

Samong Framework เป็นการเลือกใช้การพัฒนาโปรแกรมแบบ OOP โดยพัฒนาจาก Delphi เป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนามาถึงรุ่น 10.1  เป็นภาษาที่พัฒนาต่อมาจาก Object Pascal, C+ มีที่มาจากการพัฒนาสายพันธุ์เดียวกับการพัฒนาโปรแกรมสำคัญ ๆหลายๆ ตัว   

ในสิ่งแวดล้อมการพัฒนาของแอพพลิเคชั่นของ Delphi มีเครื่องมือพื้นฐานสำคัญๆ มากมายที่เหมาะแก่การพัฒนา Middleware ตามแนวคิดของเราในนาม Samong Framework มากที่สุด  ที่จะก้าวล้ำการพัฒนาไปสู่ระบบ API, IOT ต่างๆ ที่พร้อมจะรองรับแอพพลิเคชั่นทางด้าน FIN-Tech และ IOT

ในด้านฐานข้อมูล  เราได้ทำการทดสอบฐานข้อมูลหลายตัว  ฐานข้อมูลบางตัวมีความสามารถหลากหลายแต่มีขนาดที่ใหญ่มาก  บางตัวก็เล็กจนไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่ซับซ้อนของเราได้  ท้ายที่สุดการค้นคว้าทดสอบก็มาลงตัวที่ ฐานข้อมูลสาย SQL ที่เหมาะแก่การบรรจุลงในอุปกรณ์แทบทุกชนิด  ทำให้เรามีระบบฐานข้อมูลได้ทั้งแบบกระจายและแบบรวมศูนย์ในแบบ Big Cloud Data

How we Work

Expertise coding it down to the great middleware

การเขียนโค้ด  การ Compile และการทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่า  ได้ขยายความล้ำลึกด้านความสามารถ  ในการประกอบปัจจัยพื้นฐานของ Delphi  ตามแนวคิดแห่งธรรมชาติ  ที่เราเรียกมันว่า  ธาตุดิน น้ำ ไฟ  ลม  อันมีลักษณะเฉพาะและเป็นพื้นฐานของสรรพสิ่งมีชีวิต  ทำให้ Middleware ของเรามีพฤติกรรมได้เยี่ยงสิ่งมีชีวิต  คือมีการพัฒนา Class, Library ไว้สำหรับการใช้งาน  การใช้ซ้ำ  การทำสำเนาฐานข้อมูล  จึงลดต้นทุนการผลิตการบำรุงรักษาและมีความรวดเร็วในการทำงาน (ส่วนหนึ่งเพราะพัฒนาจากภาษาที่ใกล้เคียงกับระดับภาษาเครื่อง)  กลยุทธ์  การควบคุมพันธุกรรมด้วยการพัฒนาสายพันธุ์ด้วยผู้พัฒนาเพียงกลุ่มเล็ก ๆ จึงทำให้ได้ Middleware ที่มีมาตรฐานในการพัฒนา  ในทุกขั้นตอนของการพัฒนา  เราได้บันทึกบทเรียน  ความผิดพลาด  ความเจ็บปวด  ที่จะไม่ยอมให้เกิดการผิดซ้ำในขั้นตอน  ในมือผู้ใช้งาน  พร้อมทั้งบันทึกความสำเร็จอันแสนหวาน  ที่ทั้งหมดนี้เราบันทึกไว้และเป็นความลับสุดยอดทางเทคโนโลยี

How we Work

As the engineer assembling the bolt nut and tighten up to the framework

Middleware ที่มีความพร้อม  มีประสิทธิภาพสูงแต่มีความยืดหยุ่นเพียงพอ  จึงได้ถูกนำมาประกอบให้มีความลึกล้ำไปสู่ความเป็น Framework จึงได้พฤติกรรมของ framework ในด้านการเป็น Database engine  และนอกจากนี้ยังมีความสามารถด้าน funtion ในการเข้าถึง  การเปิดไฟล์ บันทึกไฟล์  การใช้  API การเข้าถึง IOT  ทำให้  iSTEE & Samong Framework พัฒนาเข้าใก้สูจุดที่เราเรียกมันว่า  “วิวัฒน์กรรม”  หรือ “InnoEvolution”  คือ “นวัตกรรม พร้อมการวิวัฒนาการอย่างไม่สิ้นสุด”

Samong Framework วันนี้จึงพร้อมที่จะถูกนำพัฒนาไปสู่แอพพลิเคชั่นเฉพาะด้าน  ตามที่ได้นำเสนอในหน้าต่าง ๆ ของเวบไซต์แห่งนี้

How we Work

Ready to cook up , to meets a target It’s a success.

เรากล้าพูดได้ว่า  ไม่มีแอพพลิเคชั่นไหน  ที่จะอยู่นอกเหนือความสามารถของทีมงานและความสามารถของ Samong Framework  เรายินดีที่จะรับฟังประเด็นปัญหา  หรือความต้องการขอองค์กรของท่านเพื่อแปรเปี่ยนเป็นแอพพลิเคชั่น  ที่ท่านหาซื้อไม่ได้ทั่วๆ ไป  จากความต้องการ  เราจะช่วยวิเคราะห์ความเป็นไปได้  พร้อมการนำเสนอแผนการพัฒนา  ที่ระบุทั้งเวลาและเทคโนโลยี  ส่วนประกอบในการพัฒนา และนำไปสู่การทดสอบ  อัพเดทความก้าวหน้า   และการทดสอบขั้นสุดท้ายก่อนการส่งมอบ  พร้อมการบริการหลังการขาย

Samong Framework  โดย สมอง (ไทยแลนด์) จึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุน โครงการ  ไทยแลนด์ 4.0 ตามแนวนโยบายของรัฐ

How we Work

are You looking for an experienced business advisor?

#striped-custom-1108449657 {background-color: #08152a!important; border-color: transparent!important;}#striped-custom-1108449657 span {color: #ffffff!important;}#striped-custom-1108449657:hover {background-color: #ffffff!important; border-color: transparent!important;}#striped-custom-1108449657 span:hover {color: #08152a!important;}
GET A QUOTE

1114total visits,1visits today