เครือข่ายระบบอัจฉริยะสมองแพลตฟอร์ม

Digital Multiverse Ecosystem

เครือข่ายระบบอัจฉริยะสมองแพลตฟอร์ม

องค์ความรู้/เทคโนโลยี:

       เทคโนโลยี “เครือข่ายระบบอัจฉริยะสมองแพลตฟอร์ม” การผลิตซอฟต์แวร์สำหรับให้บริการด้านต่างๆให้มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน

รายละเอียด:

       ในสังคุมยุคดิจิตอล การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งแนวโน้มปัญญาประดิษฐ์เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนามาจากแพลตฟอร์ม ก็เป็นส่วนประกอบสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ความต้องการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสื่อสารจึงเพิ่มมากขึ้น

“เครือข่ายระบบอัจฉริยะสมองแพลตฟอร์ม” ได้รับการคิดค้นและพัฒนาแพลตฟอร์มที่มีลักษณะเป็น middleware เพื่อรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน บนมาตรฐานเดียวกัน พร้อมการเชื่อมโยงระบบ  สร้างเป็นเครือข่ายให้บริการในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและการแก้ไขปัญหาทั้งส่วนบุคคลและองค์กร ในเรื่องระบบสารสนเทศ และการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารต่างๆ

จุดเด่น:

 • สมองแพลตฟอร์ม เครื่องมือช่วยบริหารจัดการระบบพร้อมใช้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนในการจัดการ
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการจัดการระบบซอฟต์แวร์
ผู้ที่เหมาะนำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์:
 • บุคคลทั่วไป
 • ธุรกิจ SME
 • ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ หรือ Start up  ที่ต้องการพัฒนาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน
ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย:
 • บุคคลทั่วไป
 • ธุรกิจ SME
 • ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ หรือ Start up  ที่ต้องการพัฒนาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน

ความต้องการ

 • ต้องการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับผู้ประกอบการที่สนใจผลิต / ลงทุนเชิงพาณิชย์
 • ต้องการพัฒนาต่อยอดด้านกระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมร่วมกับผู้ที่สนใจ
 • ต้องการหาผู้สนใจร่วมลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบซอฟต์แวร์ให้บริการเชิงพาณิชย์
 • ต้องการหาเงินทุนมาพัฒนาแอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มที่ให้บริการเป็นเครือข่ายระบบอัตโนมัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. มีความพร้อมด้านเงินลงทุนและบุคคลากร
 2. มีความมุ่งมันตั้งใจในการนำเทคโนโลยีไปใช้ / ร่วมพัฒนาต่อยอด

ที่มา : http://tech2biz.net/content/

 

4462total visits,1visits today

ใส่ความเห็น