ความก้าวหน้าตอกย้ำแนวคิด การพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ยั่งยืน

บริการ SaaS สมองออนไลน์

ความก้าวหน้าตอกย้ำแนวคิด การพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ยั่งยืน

นับจากวันที่ได้ทำการก่อตั้ง “สมองไทยแลนด์”  คือวันที่ 12 เมษายน 2560  จนถึงบัดนี้รวมเวลากว่า 7 เดือน

มีลำดับเหตุการณ์ที่อยากจะบันทึกไว้อย่างคร่าว ๆ กันลืม (มากมาย)

 • 12 เมษายน 2560 การก่อตั้ง  “สมองไทยแลนด์”  โดยเกิดขึ้นภายหลังการได้นำเสนอแนวคิดให้กับนักธุรกิจบางกลุ่มได้รับฟัง  และได้ผลลัพธ์จากการสนทนาคือ  “ผลการตอบสนองที่ดีมาก”  เป็นการยืนยันความคิดของเราว่า  ยังมีคนฟังเราได้เข้าใจ  ทั้งๆ ที่เป็นเรื่องที่ยากจะอธิบายและยังมองอะไรไม่เห็นเลย
 • 13-17 มิถุนายน 2560   เป็นช่วงเวลาในการเดินเข้าออกสำนักงานวัตกรรม  เพื่อการนำเสนอไอเดีย  ภายใต้โครงการนวัตกรรมฟรี  ไม่มีดอกเบี้ยที่จัดโดย NIA  เราได้รับการประเมินว่า  รับฟังได้  และให้เตรียมการเรื่องการพบกับแหล่งทุน  และผู้ประเมินโครงการทางเทคนิคให้เรา (เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนอกเหนือขอบข่ายของ NIA)   แต่โชคร้ายที่สถาบันสำคัญ  ไม่มีบุคคลากรที่จะประเมินงานของเราได้  และสำคัญกว่านั้น  คือเราต้องการไขายไอเดียมากกว่าการไปเดินหาเงินทุน
 • 26 มิถุนายน 2560 กับการได้รับแจ้ง  ยืนยันการจดทะเบียนลิขสิทธิ์  ความคิด (แม้นจะไม่ได้เป็นการผูกขาดความคิด  แต่ร่องรอยการยื่นรหัสโปรแกรมไว้เป็นการอ้างอิง  ย่อมหมายถึง  เราคือ  กลุ่มนักพัฒนาชุดแรก  ที่คิดค้น  พัฒนาเทคโนโลยีของเราเอง)
 • 25 กรกฏาคม 2560 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ  ในการร่วมงานกับกลุ่มทุนหัวก้าวหน้า  ในการพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่นขนาดใหญ่  ที่พร้อมที่จะมีตลาดผู้ใช้แอพพลิเคชั่นขนาดใหญ่   โดยแอพพลิเคชั่นจะเปิดให้บริการภายในต้นปี 2561
 • 10  สิงหาคม 2560 คือ  การก่อกำเนิดบริษัทร่วมทุนใหม่ของ  “สมองไทยแลนด์”  อีกบริษัทหนึ่ง  ที่มีเป้าหมายในการสร้างซีรี่ย์ของแอพพลิเคชั่น
 • 21 สิงหาคม 2560 ได้มี สถาบันการเงินชื่อดัง  ได้ประกาศเปิดตัวระบบ Payment Gateway   ที่ได้เปิดเผยถึงเทคโนโลยีสำคัญ  คือ แนวคิด Microservice   ที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่มีความซับซ้อน  ที่มีจำนวนผู้ใช้งานมีธุรกรรมต่อวันจำนวนมาก
 • วันนั้น  เรา  จึงได้ทราบว่า  แนวคิดในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นของเราที่ทำมาโดยตลอดนั้น  สอดคล้องเป็นไปตามแนวทาง Microservice  ที่เราจะไม่ไปแอบอ้างชื่อมาใช้งาน  แต่จะบอกว่า  แนวคิดการพัฒนา iSTEE Samong Framework ได้เดินทางไกลมาถึงขั้นโตเต็มวัย  พร้อมจะลอกคราบแปลงร่างและจะก้าวไปสู่ขั้นตอนการผลิตแอพพลิเคชั่นจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นตามกรอบแนวคิดที่ได้วางไว้ตั้งแต่ต้น
 • กันยายน  2560   การขึ้นเวทีประกวดรางวัลเจ้าฟ้าไอที   ที่วัตถุประสงค์ของเรา  คือ  การประกาศให้ชาวโลกและชาวไทย (ดร ทั้งหลาย) ทราบว่า  มีคนไทยกลุ่มหนึ่ง  กำลังสร้างสรรงานระดับโลก  ที่ฝรั่งมักจะเรียกกันว่า Unicorn  ( ที่มีมูลค่ายอดขายมากกว่าพันล้านเหรียญ ) แม้นวันนี้เรายังไปไม่ถึงตรงนั้น  แต่เส้นทางในการเดินไป  ของเรามีความชัดเจน  ขอเพียงแต่เราจะไม่หยุดเดินเท่านั้น  แน่นอนเราจะยังเดินต่อไปอย่างเข้มแข็ง
 • ตุลาคม 2560  ระหว่างการพัฒนาแอพพลิเคลั่น (เพื่อเร่งการเปิดตัวในต้นปี 2561)  ที่กำลังมุ่งเน้นการพัฒนาในระบบ  ได้นำไปสู่การค้นพบผลงานมหัศจรรย์ที่แตกหน่อต่อยอดมาจากแนวคิดเดิมที่ถูกต้อง  ทำให้การพัฒนางานเป็นไปได้อย่างมั่นคงรวดเร็ว
  • ใช่ครับ  เป็นการกล่าวอ้าง  ที่ไม่ชัดเจนนักว่าเรากำลังทำอะไร  เพราะภายใต้การแข่งขัน  ความชัดเจนจะถูกประกาศต่อสาธารณะในวันและเวลาที่นัดหมายเท่านั้น
 • 7 พฤศจิกายน  2560  สมองไทยแลนด์  ในที่ทำการใหม่  อาคารฑีฆา  คอนสตรัคชั่น   แยกแคราย  นนทบุรี
 • พฤศจิกายน 2560 กลุ่มทุนหัวก้าวหน้า  ได้เล็งเห็นถึง  “ความเป็นไปได้ในระดับสูงสุด”  ในงานการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแล้วว่า  อย่างไหน  อย่างไรที่จะยั่งยืน  เดือนนี้จึงเป็นเดือนแห่งการขับเคลื่อนสู่ภาคธุรกิจอย่างจริงจัง  ที่เราจะได้เปิดการเจรจากับกลุ่มทุนอีกหลายกลุ่ม  เป็นการเจรจากึ่งการประมูลในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น

การมีเทคโนโลยีที่ใช่  ที่ง่ายต่อการดูแล  ที่ประหยัดในเรื่องต้นทุนการรักษา  ที่ง่ายในด้านการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวที่ลงลึกไปถึงระดับ DNA  และมีความปลอดภัยเป็นยอด  คือ  สุดยอดหัวใจของ iSTEE และ สมองไทยแลนด์

วันนี้  สมองไทยแลนด์  ได้พร้อมแล้วที่จะขยายผลไปสู่ธุรกิจและสังคม  ด้วยโมเดลทางธุรกิจ  ในการแปลงสติปัญญาของนักพัฒนาหรือโปรแกรมเมอร์ให้เปลี่ยนไปเป็น  “ใบหุ้น”  ที่เขาเหล่านั้น  จะสร้างชิ้นส่วนซอฟต์แวร์  ที่จะสร้างสรรสังคม  ทำรายได้อย่างมหาศาล  ภายใต้การนำเสนอ  การขายโครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่น  แอพพลิเคชั่น  ทีจะถูกสร้างมาเพื่อแก้ไขปัญหาของคุณ  และสร้างคุณค่านำพาตัวแอพพลิเคชั่นเข้าสู่ตลาดทุน

วันนี้  สมองไทยแลนด์  ไม่ไดเพียงแต่จะสานฝันเรื่องการเงิน  แต่ยังคงแน่วแน่ในการสร้างสรรงาน  “วิวัฒน์กรรม”  ที่ไม่เหมือนใคร  ที่จะสร้างความตื่นรู้  ความทรงจำ  ความรู้จักและความนับถือที่จะมีต่อคนไทย  ในนาม “สมองไทยแลนด์”  ว่าเราคือ  “นักพัฒนาฯ ระดับเจได”  ที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณ  ที่จะสร้างมิติใหม่แห่งการพัฒนาวงการซอฟต์แวร์และยกระดับคุณภาพสังคมไทย

ไตรมาสที่ 1  ปี 2561  จะเป็นปีที่เราต้องขึ้นบันทึกหน้าใหม่  ที่เป็นการปลดปล่อยพลังของ iSTEE  อย่างแท้จริง

ด้วยจิตคารวะ

 

5800total visits,1visits today

ใส่ความเห็น