3 หมื่นล้าน ผ่าทางตัน ไปไม่สุด ขุดไม่เจอ !

ฟันธง !! ฟันธงได้เลยครับว่า  ความพยายามในการถมทะเลแดงเด…
Read more