Samong TDTI

Digital Multiverse Ecosystem

Samong TDTI

อัพเดทข่าวสาร การเปิดตัวโครงการ SamongTDTI หรือ หมายถึง Thai Digital Industry อุตสาหกรรมดิจิทัล ที่ขับเคลื่อนโดย สมอง ไทยแลนด์

ที่มาของโครงการ ว่าด้วย ความต้องการที่อยากจะให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตซอฟต์แวร์ที่มีขนาดใหญ่ ด้วยทีมนักพัฒนานับ 1000 ทีมเพื่อร่วมกันพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มจำนวนไม่น้อยกว่า 1000 ตัว โดยการใช้เครื่องมือและมาตรฐานการทำงานอันเดียวกัน

การเปิดโครงการในครั้งนี้ก็เพราะความพร้อมในการเริ่มต้นพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

ในโครงการนี้ จะมีการเปิดรับการลงทุนของผู้ที่มีความสนใจ เข้าใจในความสำคัญของธุรกิจแพลตฟอร์ม จะมีการสร้างทีม มีการฝึกอบรม และการลงมือทำงาน

โครงการนี้จะเป็นเฟสของการสร้างความสามารถในการผลิต กองทัพนักพัฒนา ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีและแนวคิดที่จะช่วยให้โครงการมีต้นทุนที่แข่งขันได้ และมีผลงานที่มีคุณภาพ เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้

สำหรับท่านผู้ที่สนใจ สามารถติดตามดูกรอบความคิดได้จาก เวบไซต์ https://samongtdti.com

14710total visits,10visits today