+66-91-698-2616
131 M 11 Bangrakpattana Nonthaburi

5G กับทิศทางของ สมองไทยแลนด์

Samong-Onlinedigital platform5G กับทิศทางของ สมองไทยแลนด์
26 กุมภาพันธ์ 2020 Posted by admin digital platform StartUp Thailand4.0 No Comments

ข่าวคราวความคืบหน้าในการเปิดบริการ 5G ที่มีความเร็วจาก 4G อีกหลายเท่าตัว  คือตัวเร่งอัตราการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับชีวิตประจำวันและธุรกิจ

ไอโอที  เทคโนโลยีผสมผสานระหว่าง ฮารด์แวร์และซอฟต์แวร์  ก็จะยิ่งเข้ามามีส่วนในแวดวงได้เร็วขึ้น

ดิจิทัลแพลตฟอร์มขนาดใหญ่จะทำงานได้อย่างลื่นไหล  สะดวกสบายมากขึ้น

ภาคธุรกิจจะขยับตัวไปให้บริการ  โดยมีดิจิทัลแพลตฟอร์มเป็นสื่อกลางได้มากขึ้น

จึงกล่าวได้ว่า  แทบจะไม่มีธุรกิจใดที่จะอยู่รอดได้โดยไม่เข้าสู่ดิจิทัลแพลตฟอร์ม

มันคืออะไร ?

มันคือ  ระบบรวมของแอพพลิเคชั่ขนาดใหญ่  ที่จะต้องรองรับการใช้บริการของผู้คนได้จำนวนมาก  ประสิทธิภาพดี  มีความปลอดภัย  มีประโยชน์  สร้างรายได้แก่ผู้เี่ยวข้อง  ทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

ความสำเร็จของธุรกิจจะเกิดขึ้นได้จึงต้องอาศัยความเป็นเลิศของ 2 อย่างเป็นขั้นต่ำคือ   การบริการที่เป็นเลิศ  และระบบแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ  ต้นทุนต่ำปรับตัวตามเทคโนโลยีได้ทัน

จุดตัด  จุดความสำเร็จ  คือ  ดิจิทัลลแพลตฟอร์ม นั่นเอง

ความยากของดิจิทัลแพลตฟอร์ม  เริ่มตั้งแต่การคิด Business Model ที่ถูกต้อง  การพัฒนาด้วยต้นทุนที่เหมาะสม  การบำรุงรักษาที่ไม่เป็นภาระของผู้ลงทุน

เราจึงเห็นร้านค้าออนไลน์หลายเจ้าต้องปิดไป  เพราะเรื่องสมรรถนะของแพลตฟอร์มที่ตำ  หรือต้นทุนสูง  หรือการไม่มีคนดูแล  หรือการไม่มีเงินทุนบริหารแพลตฟอร์มให้ฝ่าช่วงฤดูมรสุมไปได้

ย่างปีที่ 4 ของสมอง(ไทยแลนด์)  ที่ปีนี้เราเปิดความสัมพันธ์  สร้างความร่วมมือกับหลายภาคธุรกิจ  อุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา  กำลังจะแสดงให้เห็นถึงพลังของเครื่องมือที่ได้สะสมมาอย่างยาวนาน

เราจะร่วมสร้างความสำเร็จแบบ Win Win Win แก่คู่ค้าและลูกค้าของเรา  ความร่วมมือ  การแลกเปลี่ยน  การถ่ายทอด  ที่พันธมิตรของเราจะต้องประทับใจ

บนข้อแม้ว่า  คุณก็ต้องใช่  กล้ามอง  กล้าตัดสิน  มีความเชื่อมันในวิสัยทัศน์ของเราแะของเขา

ขอบคุณความเชื่อ ความศรัทธาและความพยายามของเราและกองเชียร์  แฟนเพจ เวบไซต์ที่ติดตามกันทุกท่าน

927total visits,2visits today

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *