อัตตาหิ อัตตาโน นาโถ และสติสู่ “สมองไทยแลนด์”

บริการ SaaS สมองออนไลน์

อัตตาหิ อัตตาโน นาโถ และสติ
สู่ “สมองไทยแลนด์”

กำเนิด..สมองไทยแลนด์
….
ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์   คือใช้สติ iSTEE ธาตุ (ดิน น้ำ ไฟ ลม)
เป็นเครื่องมือสร้าง Samong middleware Application  

เปรียบเหมือนเป็นแผ่นดิน   ที่เราไม่เคยมี Middleware หลังจากนั้นล่ะ   การเริ่มปลูกระบบ  หรือการปลูก  มังคุด  ละมุด  ลำไย  มะเพือง  มะไฟ  มะกรูด  มะนาว  มะพร้าว  ส้มโอ   คือการใช้ประโยชน์จากแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์แล้ว   ผลไม้พันธุ์ดีจึงจะเติบโต  สืบพันธุ์  ต่อไปได้ด้วยดี

….
เริ่มต้นด้วย ..
ATOM.S001 บริหารสมดุลชีวิต
Samong.ME สำหรับส่วนบุคคล
Samong.BIZ สำหรับส่วนธุรกิจ
….
ชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นนำมาประกอบเป็น Application
สร้างงาน สร้างรายได้ ให้นักพัฒนาระบบ รวมเป็น
มาตรฐานหนึ่งเดียว ที่เติบโตขึ้นทุกวัน อย่างแข็งแรง มั่นคง ยั่งยืน
….
เพิ่มประสิทธิภาพการนำกลับมาใช้ซ้ำ ทำให้ขยายตัว
กลายเป็นเครือข่ายระบบอัจฉริยะ เพื่อนคู่คิด ดูแลชีวิตล้ำสมัย
….
นำไปสู่การแบ่งปันรายได้บนวิถีแห่งสมดุล
พึ่งพาตนเอง ทำเอง ใช้เอง แบ่งปัน ช่วยเหลือกัน
ผ่านสหกรณ์ซอฟต์แวร์ไทย ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตรสมองไทยแลนด์
สมองไทยแลนด์ ..ผู้นำด้านไอทีของโลกบนวิถีแห่งสมดุล
samong.net ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณ
สำนักงานทรงลักษณ์ บริการประกันชีวิตและวินาศภัย
บางรักไฮเทค…บริการระบบไอทีครบวงจร
ดร.นิพัทธ์พนธ์ ..วิทยากรด้านพัฒนาศักยภาพบุคคล

กราบขอบพระคุณ…
มูลนิธิยุวพัฒน์ พ่อผาย
พระอาจารย์ ท่าน ว.วชิรเมธี

home_corporate.mp4

กำเนิด..สมอง(ไทยแลนด์)

กำเนิด..สมองไทยแลนด์….ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์คือใช้สติ iSTEE ธาตุ (ดิน น้ำ ไฟ ลม)เป็นเครื่องมือสร้าง Samong middleware Applicationเปรียบเหมือนเป็นผืนดิน….ที่เราไม่เคยมี Middleware หลังจากนั้นล่ะ…ก็เริ่มปลูกระบบ มังคุด ละมุด ลำไย มะเฟือง มะไฟมะกรูด มะนาว มะพร้าว ส้มโอ….เริ่มต้นด้วย ..ATOM.S001 บริหารสมดุลชีวิตSamong.ME สำหรับส่วนบุคคล Samong.BIZ สำหรับส่วนธุรกิจ….ชิ้นส่วนที่สร้างขึ้นนำมาประกอบเป็น Applicationสร้างงาน สร้างรายได้ ให้นักพัฒนาระบบ รวมเป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว ที่เติบโตขึ้นทุกวัน อย่างแข็งแรง มั่นคง ยั่งยืน….เพิ่มประสิทธิภาพการนำกลับมาใช้ซ้ำ ทำให้ขยายตัวกลายเป็นเครือข่ายระบบอัจฉริยะ เพื่อนคู่คิด ดูแลชีวิตล้ำสมัย….นำไปสู่การแบ่งปันรายได้บนวิถีแห่งสมดุลพึ่งพาตนเอง ทำเอง ใช้เอง แบ่งปัน ช่วยเหลือกันผ่านสหกรณ์ซอฟต์แวร์ไทย ร่วมกับ เครือข่ายพันธมิตรสมองไทยแลนด์สมองไทยแลนด์ ..ผู้นำด้านไอทีของโลกบนวิถีแห่งสมดุลsamong.net ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณสำนักงานทรงลักษณ์ บริการประกันชีวิตและวินาศภัยบางรักไฮเทค…บริการระบบไอทีครบวงจรดร.นิพัทธ์พนธ์ ..วิทยากรด้านพัฒนาศักยภาพบุคคลกราบขอบพระคุณ…มูลนิธิยุวพัฒน์ พ่อผายพระอาจารย์ ท่านว.วชิรเมธีTakecareThailandคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ

โพสต์โดย สมองไทยแลนด์ – Samong Platform เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2017

 

แม้นว่าหลักการแนวคิดตามหลักนี้  ที่เป็นหลักพุทธศาสนา  แต่หาได้มีการนำพาไปปฏิบัติเพื่อการบรรลุความสุขสงบที่แท้จริงในสังคม   สมองไทยแลนด์  จึงนำเอาหลักธรรมนี้  พร้อมกับเทคโนโลยี  ที่ไม่มีใครคิดว่า  ไอที กับธรรมมะจะไปกันได้อย่างไร

1473total visits,3visits today

ใส่ความเห็น