+66-91-698-2616
131 M 11 Bangrakpattana Nonthaburi

FAQ101-016 ป้จจุบันมีหน่วยงานไหนบ้าง ที่นำ iSTEE & Samong ไปใช้งาน?

Samong-OnlineFAQFAQ101-016 ป้จจุบันมีหน่วยงานไหนบ้าง ที่นำ iSTEE & Samong ไปใช้งาน?
26 กุมภาพันธ์ 2018 Posted by admin FAQ iSTEE Samong No Comments

iSTEE & Samong นำมาใช้พัฒนาเครือข่ายระบบอัจฉริยะของสมองไทยแลนด์

    เปรียบเทียบกับการโฆษณาขายสินค้าทั่วไป เช่น กระทะ การบอกว่าสินค้ามีคุณลักษณะข้อดีข้อเด่นมากแค่ไหนก็ตามแต่สุดท้ายความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์ก็ต้องอยู่ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง พิสูจน์ได้ว่าสามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายจากการทำอาหารให้ดูให้ชมและได้ชิม
    iSTEE  & Samong ก็เช่นเดียวกันถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเครือข่ายระบบอัจฉริยะของบริษัทสมองไทยแลนด์ เพื่อให้ได้ใช้งานกันเป็นการพิสูจน์ว่าเครื่องมือและเทคโนโลยีสามารถนำไปใช้งานได้อย่างแน่นอน
    ไอเดียตัวอย่างในการใช้งาน
    Smart.Home
    ที่มีการกล่าวถึงกันมาก  แน่นอน  ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ของเรา (Feb 2018)  และเราก็ไม่ได้ไปลอกโค้ดเขามาแน่นอน
    Smart.Home ไอเดีย  คือ บ้านอัจฉริยะ  ที่จะช่วยเจ้าของบ้านผู้ใช้แอพ ให้สามารถดูแลบ้านได้อย่างดี  ทั้งในระยะใกล้บ้าน  ในบ้าน หรือจากระยะทางไกล   ที่ระบบจะทำงานประสานกันระหว่างส่วนการตรวจจับ  ตรวจวัดสถานะของระบบภายในบ้าน  โดยมองบ้านเหมือนโณงงานอุตสาหกรรม  ที่มีส่วนต่าง  ๆทำงานอยู่ตลอด  มี sensor ตรวจจับ  มีตัวประมวลผล  หรือบันทึกผล  ส่งไปยังส่วนการเก็บข้อมูลส่วนกลาง  ที่จะประมวลผลตามคำสั่ง  เช่น  ให้มีการโทรแจ้งตำรวจ   หากระบบ sensor พบว่ามีการบุกรุกเข้าถึงตัวบ้านโดยบุคคลอื่น  นอกจากนี้ระบบจะส่งสถานะต่าง ๆ มายังมือถือของเจ้าของบ้านผ่านทางระบบสื่อสารยุคใหม่  5G ที่กำลังจะมาถึง

698total visits,1visits today

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *