Author archives:

ATOM.S001-Guideline

คำแนะนำ:
1.ปรับระบบแสดงผลบนมือถือเป็น ภาษาไทย ก่อนติดตั้ง ***
2.ปิดแอพหลังติดตั้งเสร็จ เปิดแอพใหม่ เพื่อเริ่มต้นใช้งาน ***
3.คลิกรูป Home เพื่อเข้าระบบ สไลด์จอหนึ่งครั้ง เพื่อศึกษาวิธีใช้งาน ***

“ความสำเร็จในชีวิต…ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ” ก่อนเริ่มการเดินทางต้องวางแผนการเดินทางฉันใด การใช้ชีวิตย่อมต้องมีการวางแผนการใช้ชีวิตด้วยฉันนั้น เพื่อการเดินทางและการใช้ชีวิตอย่างราบรื่นที่สุด ไม่สะดุดหลงหรือออกนอกเส้นทางไป และถึงแม้จะพบกับปัญหาหรืออุปสรรคก็สามารถบริหารจัดการแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้โดยไม่ยากลำบากมากนัก

การใช้ชีวิตมีหลากหลายมิติเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมมากมายหลายด้าน ในแต่ละด้านก็มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไปที่จะต้องบริหารจัดการ จะเน้นเอียงไปด้านหนึ่งมากเกินไปไม่ได้ เพราะทำให้ไม่สมดุลก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้ท่านต้องมีภาระในการบริหารจัดการอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

การมีสติตื่นรู้สถานการณ์ข้อมูลขณะปัจจุบันได้อย่างชัดเจนมีความสำคัญอย่างมาก ที่ทำให้ท่านสามารถตัดสินใจเลือกกระบวนการวิธีควบคุมจัดการได้อย่างเหมาะสมได้ผลดี มีประสิทธิภาพสูง ง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดความยุ่งยาก จึงเป็นที่มาของ ATOM.S001 เครื่องมือช่วยบริหารสมดุลชีวิต

Digital Brilliant Life
Thailand 4.0

ท่ามกลางกระแสไทยแลนด์ 4.0 ที่เป็นสมญานามย่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจไทยรอบใหม่รองรับอนาคต 20 ปีข้างหน้า  ที่แวดข้างต่างรายล้อมไปด้วยกระแสเทคโนโลยีกระแสหลักคนเดียวบินเดี่ยว  กระแสนี้  คือ  ดิจิตอล   ที่วันนี้  ผู้บริหารประเทศกำลังชี้นิ้วให้มุ่งหน้าสู่ทุ่งกว้างอันไกลโพ้น  ที่ต้องการยกระดับคนไทยไปสู่ระนาบหรือแพลตฟอร์มใหม่  ตามแผนที่นำเสนอโดยคณะทำงานฯ (เพิ่มเติม…)

คุณลักษณะเฉพาะ

ความต้องการของระบบ

 • ระบบปฏิบัติ Android / iOS

ความปลอดภัยของข้อมูล

 • ระบบเก็บข้อมูลลงบนมือถือของท่านเท่านั้น
 • ทำสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย

การติดตั้ง ATOM.S001

ข้อแนะนำก่อนติดตั้ง:

 • ปรับระบบแสดงผลบนมือถือเป็นภาษาไทย
 • รอสักครู่เมื่อระบบติดตั้งทำงานครั้งแรก
 • หลังติดตั้งเสร็จ ปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่
 • คลิก Home สไลด์จอซ้ายหรือขวาหนึ่งครั้ง
 • เปิดอินเตอร์เน็ตก่อนอ่านวิธีใช้ออนไลน์

การเข้าทำงานในระบบครั้งแรก:

ชื่อผู้ใช้: administrator รหัสผ่าน: admin

Startup Industry ภายใต้ Thailand 4.0

หลายท่านคงได้อ่านและทำความเข้าใจกับโมเดล Thailand 4.0 และความสัมพันธ์ของ Thailand 4.0 ในมิติต่างๆ เช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านการศึกษา ด้านสังคม ผ่านทาง Facebook Fanpage ของผมไปแล้ว วันนี้ผมมีอีกด้านหนึ่งของ Thailand 4.0 ที่อยากจะแชร์ให้ทุกท่านได้เห็นภาพ นั่งคือด้าน Startup โดยเมื่อวานนี้ (22 มี.ค. 2560) ผมได้รับเชิญให้ไปบรรยายในหัวข้อ Thailand 4.0 & Startup Industry ในงาน Thailand’s Startups : Learning from Unicorns ซึ่งจัดโดย Bangkok Post ซึ่งมี Startup ชั้นนำหลายท่านร่วมเป็น Guest speakers เช่น Mr. Robert Rosenstein ผู้ร่วมก่อตั้ง Agoda คุณณัฐวุฒิ พึ่งเจริญพงศ์ CEO ของ Thailand’s Ookbee Company เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาในการบรรยายจะช่วยฉายภาพให้ทุกท่านได้เห็นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม Startup ภายใต้บริบทของ Thailand 4.0

ปัจจุบัน โลกของเราในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย โดยโลกในยุคนี้จะเป็นโลกที่มีความสุดโต่ง (Extremity) ความย้อนแย้ง (Paradox) และการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruption) ซึ่งส่งผลให้เกิดโอกาสและภัยคุกคามชุดใหม่ และส่งผลให้เกิดความต้องการสภาพแวดล้อมและความสามารถรูปแบบใหม่ในการใช้ชีวิต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นส่งผลให้เกิดรูปแบบในการดำเนินธุรกิจแบบใหม่ เช่น การเปลี่ยนจากตลาดที่ใช้พื้นที่ทางกายภาพ (Marketplace) สู่ตลาดบนพื้นที่ทางดิจิทัล (Marketspace) การเปลี่ยนจากวัฒนธรรมการเพิ่มผลิตภาพซึ่งช่วยให้ประเทศญี่ปุ่นประสบความสำเร็จในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมาสู่วัฒนธรรมการสร้างนวัตกรรม เป็นต้น ซึ่งประเทศต่างๆ ได้มีการปรับตัวให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ผ่านการกำหนดโมเดลในการขับเคลื่อนประเทศ เช่น A Nation of Maker ของสหรัฐอเมริกา Made in China 2025 รวมถึง Creative Economy ของเกาหลีใต้ ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องกำหนดโมเดลในการขับเคลื่อนประเทศ นำมาสู่โมเดล Thailand 4.0 ที่ทุกท่านทราบกัน

ภายใต้โมเดล Thailand 4.0 ซึ่งประกอบด้วย 5 วาระสำคัญในการขับเคลื่อน วาระหนึ่งที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน Startup คือ การบ่มเพาะวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Incubating Innovative Enterprises) ซึ่งผู้ประกอบการ Startup นับเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในวาระนี้ โดยต้องส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ Startup สร้างอุตสาหกรรมบนพื้นฐานของอุตสาหกรรม 3 กลุ่ม ได้แก่

1) อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม (Biological and Cultural Diversity) เช่น อาหาร ท่องเที่ยว วัฒนธรรม เป็นต้น

2) อุตสาหกรรมบริการที่มีมูลค่าสูง (High-Value Service) เช่น สุขภาพ ขนส่ง การศึกษา ความคิดสร้างสรรค์ ดิจิทัล

3) อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Technology Industry) เช่น หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ยานยนต์แห่งอนาคต เป็นต้น

โดยการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเหล่านี้ จะต้องอาศัย platform ที่สำคัญ คือ Internet of Things (IoT) ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของเทคโนโลยีในอนาคตที่ทุกอย่างจะเชื่อมต่อกันบนระบบ Internet ซึ่งการส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ Startup ในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว จะต้องอาศัยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น Fintech Foodtech Edtech Robotech เป็นต้น

เพื่อให้อุตสาหกรรม Startup เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้โมเดล Thailand 4.0 จึงจำเป็นจะต้องมีมาตรการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรม Startup ให้มีความเข้มแข็ง โดยมีมาตรการใน 3 ด้านที่สำคัญ คือ มาตรการด้านการเงินและการลดความเสี่ยง มาตรการด้านการสร้างความสามารถของผู้ประกอบการ Startup และมาตรการสร้างความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม Startup ในภูมิภาคและทั่วโลก ซึ่งรายละเอียดสามารถดูได้จากเอกสารนำเสนอที่ผมได้เผยแพร่ครับ

สุดท้ายนี้ ผมอยากให้ทุกท่านเข้าใจว่าโมเดล Thailand 4.0 นั้น เป็นโมเดลที่ออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าโดยคำนึงถึงคนไทยทุกกลุ่มในประเทศ และต้องอาศัยความร่วมมือของคนไทยทุกคนในประเทศ ดั่งภาษิตของชาวแอฟริกันว่า “หากคุณต้องการเดินทางไปอย่างรวดเร็ว จงเดินทางเพียงลำพัง แต่หากต้องการเดินทางไปได้ไกล จงเดินทางไปด้วยกัน” (If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.”) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาที่ว่า “เราจะเติบโตและเข้มแข็งไปด้วยกัน และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Stronger Together. Left No One Behind.”)

ที่มา : https://www.facebook.com/drsuvitpage/posts/1438451969794862

ติดตาม RAD Studio , Delphi & C++ Roadmap

เป็นอีกเรื่องราวทางด้านเทคโนโลยี่สำหรับโปรแกรมเมอร์ที่ต้องติดตาม  กับการพัฒนา ภาษาประเภทเครื่องมือ  ที่ว่าไปจะเป็นตัวที่อยู่ระหว่าง OS กับ Middleware  ที่เป็นมิตรกับทุกแพลตฟอร์ม

ที่ในปี 2016 – 2017  มันจะเป็นมิจรกับ Linux มากขึ้น  ฟังก์ชั่นความสามารถการทำงานใน Linux ประกอบกับการทำงานของโปรแกรมภาษาประเภทนี้  ก็ย่อมจะปลดปล่อย พลังความสามารถของมันออกมา

พลันที่เครื่องจักรฉลาดขึ้น  ส่วนหนึ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโลก  แต่อีกด้านหนึ่งมันคือผู้ล่า

บทความด้านล่าง  ขอยกมาทั้งกระบุงครับ  เก็บเอาไว้ชมกัน และติตดามว่าจะเป็นไปตาม Road map หรือไม่

Ref  :    https://community.embarcadero.com/article/news/16418-product-roadmap-august-2016

WRITTEN BY MARCO CANTU, RAD PM. POSTED IN NEWS

In February, we provided a detailed view of our Product Roadmap and we committed to update this Roadmap every six months to provide our many customers with good visibility into what is to come. As requested by many of you, we are moving to more updates and one larger release per year.

We have an exciting plan* that we will continue to fine tune to reflect customer and MVP requirements and input. One change from before is RAD Studio 10.1 Berlin Update 2 that will provide required support for Windows 10 Anniversary Edition, with specific support for the Windows Desktop Bridge, also known as Centennial. This update will also include new Win10 Anniversary Styles and UX controls.

While we continue to make excellent progress on Godzilla, we want to keep up-to-date with Microsoft developments.  To further expand our Windows 10 support, Update 2 will also include new Windows 10 Anniversary Edition styles and user interface controls.

As it was already discussed, the plan is to go back to a yearly release cycle, and offer 2 or 3 updates with additional features and support for new versions of the operating systems released during that time frame. This is an overall view of the roadmap, followed by some detailed comments by the three RAD Studio Product Managers: Marco, David, and Sarina.

2016 Product Roadmap

* Features are not committed until completed and released. All of the features mentioned in this article are subject to change, due to technical reasons or changes in priorities.

More Details from Marco

Marco CantuMarco focuses on the Delphi language and personality, Delphi RTL, the VCL, Database and Web Technologies, and RAD Server

Over the last couple of years, we have made tremendous progress with Delphi. As I speak with many MVPs and customers, I find that many new features incorporated in Seattle and Berlin are not so well known, starting with the extensive support for WinRT APIs on Windows 10. We delivered Windows 10 support for VCL in a timely way and plan to continue working in this direction, supporting new features in Windows 10 Anniversary Edition, as described earlier.

The most exciting new feature on the roadmap is the coming Linux support, which we’ll soon start previewing. Having the ability of taking your server side code (Apache extensions, console applications, WebBroker projects, DataSnap server, RAD Server modules, custom middle-tier architectures), keep your data access components and deploy on Linux on-premise machines or cloud instances, will open up new possibilities for Delphi developers — and C++Builder ones as well.

In the meantime we won’t forget improving the Delphi language. The main feature coming is support for nullable types, but we are also considering a rather long list of enhancements to the syntax, somehow minor changes that will improve the way you write code, its readability and expressiveness.

Here are some more roadmap details focused on Delphi, VCL and RAD Server:

BERLIN UPDATE 2

 • Windows Desktop Bridge (aka Centennial) deployment support, for building APPX files directly from the IDE, in a similar way of our mobile deployment support
 • QuickEdit properties, making it faster to do everyday tasks in the VCL designer, by providing rapid access to the most commonly used properties of standard controls
 • New Windows 10 CalendarView VCL control, matching the UX of the native WinRT calendar view controls (but entirely written in VCL code)
 • New VCL Styles for Windows 10 Anniversary Edition

GODZILLA

 • Delivering Delphi compiler and RTL for Linux Server 64bit
 • Integrated delivery of Konopka Controls
 • Further overhaul of VCL visual design experience, with the inclusion of designers from Konopka Controls in the core VCL design experience
 • New Windows 10 VCL controls including date and time pickers and additional customized panels
 • FireDAC Linux support and drivers update on all platforms, for a large numbers of supported database engines
 • Large-memory enable standalone Delphi compilers
 • The Linux version of RAD Server, with Apache integration, along with the ability to create Linux RAD Server API modules in Delphi and C++, some RAD Server Console UI enhancements and the Multi-Tenancy Capability

GODZILLA UPDATES

 • Quality and performance improvements
 • New VCL controls under evaluation
 • Improved code migration tools
 • For RAD Server, ActiveDirectory support for login and AD synchronization for accounts, plus Kerberos authentication for clients

CARNIVAL

 • Apple macOS 64-bit compiler and toolchain
 • Delphi language support for Nullable types
 • Delphi language syntax enhancements

CARNIVAL UPDATES

 • Quality and performance improvements
 • Further Windows 10 support

More Details from David

David MillingtonDavid focuses on the C++ language, including compilers and linkers, on the multi-platform debuggers, and the RAD Studio IDE

We have some great plans for C++Builder over the next couple of releases that I believe will make C++ readers very happy. We have been focusing on platform support recently, such as with the Linux Server work making its debut in Godzilla. That gives us great support for solving practical user needs – providing cross-platform support natively, compiling natively at all levels, with the same UI and other frameworks. No-one else is doing that to the level we do.  But the cost of focusing on that has been lagging on C++ language support and so from our strong platform foundation, we’re now going to improve that.

We plan to upgrade our Clang-based compilers to be based on Clang 3.9, and that will start with the Windows compilers with other platforms added soon after. In addition, we’re going to remain up to date with Clang: each release we will have compilers based very close to the head stable version of Clang.  That means we – and you our customers – can have your cake and eat it too: not only will you have better cross-platform support and cross-platform frameworks than other IDEs, but the C++ language support will be right up there as well.

We also want to open up a little bit from the closed silo we sometimes have with our IDE, and we’re starting this by looking into CMake support for our compilers, and also some degree of IDE integration. Let me know what you think here – we are evaluating what to support, and it’s not limited to only CMake. As well as tools, we’re also considering many of the common C++ libraries. Feedback on all of these is welcome.

Finally, we have some great plans for our debuggers, with ongoing work to start using LLDB on more platforms and improve its integration with our extensions and IDE. We want to end up using LLDB on many if not all platforms where we also use Clang and LLVM.

As some smaller but very important details, in Berlin’s Update 2, we will deliver rename refactoring for C++, which should be very useful. We’re also actively improving our IDE features, such as code completion, and the linker. Both these are things that we hear need work, and so we will focus on. All up I think we have some very nice items to deliver soon that will make long-time users happy, and some great features coming over the next year.

BERLIN UPDATE 2

 • Rename refactoring
 • Properties support in Win64 C++ debugger

GODZILLA

 • Delivering Linux Server 64

GODZILLA UPDATES

 • CMake support: inbuilt support for bcc32c and bcc64 in CMake itself (we will work with them, and/or write patches); some IDE support, extent to be decided
 • Upgrading to Clang 3.9
  • Win64 and Win32 initially
  • Full C++17 support
  • Other platforms over next few releases
  • Plan to stay constantly up to date with Clang – not fall behind like with Clang 3.3. End goal is all platforms rolling forward just behind the Clang head.

CARNIVAL

 • Significant debugger improvements for iOS64, OSX64 – use LLDB on these platforms with basic BCC extensions and Delphi support
 • Further Clang 3.9 / 3.x platforms

ONGOING, AND CARNIVAL FUTURE

 • Improved LLDB support – full extension, Delphi support; use on more platforms (iOS64, OSX64, Win64, Win32…)
 • Ongoing linker work

More Details from Sarina

Sarina DuPontSarina focuses on FireMonkey, the components libraries UX and styles, the installation experience, plus demos and documentation

Over the last couple of years, we have added a lot of great features to the FireMonkey framework. This includes the FireUI Multi-Device Designer, Behavior Services, FireUI Live Preview, native controls and many other features and enhancements that enable our customers to quickly build applications for multiple form factors and target platforms. One of the key themes in the FireMonkey roadmap is the expansion of our native controls support. We currently have Z-Order support on both iOS and Windows, and support native presentation for various UI controls on both platforms.

As you can see in our FireMonkey roadmap below, we have plans to extend our Z-Order support to both Android and Mac OS. As part of our roadmap, we are also planning on adding native presentation support for a range of UI controls on both Android and Mac OS. I think you will like the new native rendering support for TGrid on iOS which will be introduced in Update 1. Grid like layouts are popular in tablet applications given the additional screen real estate. They also offer a very flexible UI for enterprise apps where a table like layout may be preferred and features like column reordering, column resizing and text input are often required. I provided a sneak peek in a recent blog post.

BERLIN UPDATE 1

 • Native presentation support for TGrid on iOS
 • FireMonkey bug fixes

BERLIN UPDATE 2

 • New FireMonkey styles for Windows 10 Anniversary Edition
 • FireMonkey bug fixes
 • Deployment support for latest versions of supported operating systems

GODZILLA

 • FireMonkey native rendering support for Android, Phase 1: Z-Order Manager
 • FireMonkey refactoring work
 • Deployment support for latest versions of supported operating systems
 • Radiant Shapes component library
 • Various FireMonkey enhancements

GODZILLA UPDATES

 • FireMonkey native rendering support for Android, Phase 2 & 3 : Native presentation for various UI controls, including TEdit, TMemo etc.
 • Additional FireMonkey styles
 • Update advertising component to support additional advertising services
 • FireMonkey bug fixes

CARNIVAL

 • Native presentation for additional UI controls on Android
 • FireMonkey native rendering support for Mac OS, Phase 1: FireMonkey Z-Order Manager
 • FireMonkey native rendering support for Mac OS, Phase 2: Native presentation for various UI controls, including TEdit and TMemo
 • Additional FireMonkey controls, including platform specific controls
 • Deployment support for latest versions of supported operating systems
 • FireMonkey maps support on Desktop

CARNIVAL UPDATES

 • Native presentation support for additional UI controls on Mac OS (TListView, TGrid etc.)
 • Native presentation support for additional UI controls on iOS, Android and Windows
 • FireMonkey bug fixes and other enhancements

We are excited about the current RAD Studio roadmap and what lies ahead. We know the plans don’t cover everything you are expecting, but rest assured there will be many other features delivered along with the main ones highlighted in this document. It is also possible that some of the features will be delivered earlier than listed above.

If you have specific questions or feedback,  please let us know, reaching any of the PM over email. You can also log ideas and feature requests at quality.embarcadero.com.

These plans and roadmap represent our intentions as of this date, but our development plans and priorities are subject to change. Accordingly, we can’t offer any commitments or other forms of assurance that we’ll ultimately release any or all of the above-described products on the schedule or in the order described, or at all. These general indications of development schedules or “product roadmaps” should not be interpreted or construed as any form of a commitment, and our customers’ rights to upgrades, updates, enhancements and other maintenance releases will be set forth only in the applicable software license agreement. 

 

Facebook Comments

Samong.Thailand สนับสนุน Thailand 4.0 ?

Samong

ต่อยอดจากการเกริ่นถึงนโยบายไทยแลนด์แดนดิจิตอล ยุคที่ 4 ที่ท่านรองนายกฯ ได้กล่าวไว้ว่าได้ชำระชะล้างมาเป็นรอบที่สามและได้นำเสนอต่อท่านนายกไปแล้ว

ก็แน่ละครับ ไม่ง่ายที่ใครจะดีดนิ้วป๊อกเดียว เห็นแสงสว่าง ให้ได้แผนพัฒนาชาติไทยแบบไม้เดียวจบ หากทำได้อย่างนี้ก็ให้ท่านอยู่ต่อไปอีก 5 สมัยเลยมั้ย

ในภาพอินโฟกราฟฟิกตอนหนึ่ง ท่านรองนายกได้ไฮไลท์จากที่ท่านนายกกล่าวไว้ว่า “การสร้างนวัตกรรม ให้เป็นเครือข่าย สร้างงานได้ สร้างผลผลิตได้ นี่ซิ ถึงจะเรียกว่าเป็นคนไทยยุคไทยแลนด์ 4.0”

นี่แหละแกนของมันส์ ประมาณว่าเท่ห์แล้วก็ต้องกินได้ ต้องทำให้เป็นงานอาชีพให้ได้ ให้มีกินให้ได้ ให้ถ้วนหน้า อย่าร่ำรวยคนเดียว

การจะไปสู่ Smart Thailand นั้นจำเป็นต้องผ่านด่าน การสร้างสมาร์ทคลัสเตอร์หรือ SmartCity ขึ้นมาก่อน และจำเป็นจะต้องประสานกับแกนเส้นประสาทของ Smart Thailand

ที่รัฐบาลได้ kick-off SmartCity ในบางจังหวัดมาแล้ว คือ ภูเก็ต หาดใหญ่ (หรืออาจจะรวมเชียงใหม่ด้วย) และกำลังดำเนินการอยู่ในภาคปฏิบัติ โดยมีตัวอย่างต้นแบบตามสไลด์ของรองนายกฯ

ทีมพัฒนาสมองไทยแลนด์ของเราก็ไม่รอช้า ที่จะนำเอาโครงสร้าง เครื่องไม้เครื่องมือของ iSTEE & Samong Framework ไปใช้กับ SmartThailand เลยตั้งชื่องานชิ้นทดลองชิ้นนี้ว่า Samong.SmartThailand

สาระของสมาร์ท คือ ทั่วถึง รู้เร็ว รู้ลึก เป็นระบบยั่งยืน และเพื่อประโยชน์ประชาชน เป็นการแก้ไขประเด็นปัญหาที่เกิดสะสมไว้ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ว่ามันต่อกันไม่ติด ผู้บริหารไม่มีภาพว่า Mobility, Revenue, Connectivity , Production และอื่น ๆ ในแต่ละพื้นที่ คืบหน้าไปแค่ไหนตามกรอบของการใช้งบประมาณ

การพัฒนาระบบจึงจะต้องตอบโจทย์นี้ คือ ตั้งแต่การจัดโครงสร้างให้ครบถ้วนตามกิจกรรมและมองไปข้างหน้าถึงการเติบโตของข้อมูล การรายงานผล วิเคราะห์ผลที่รวดเร็ว ทันต่อการตัดสินใจของผู้บริหารระดับท้องถิ่น และในระดับประเทศ

และนี่คือ โครงสร้างการบริหารจัดการฐานข้อมูลของ SmartCity ที่จะเป็นฐานให้ SmartThailand เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้

ไหนละ ตอบโจทย์การสร้างงาน สร้างเงินตรงไหน ??

นี่งัยครับ ทีมงานที่จะต้องมาพัฒนาระบบในรายละเอียด โดยจะเป็นจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น และต้องใช้ทีมงาน เครือข่ายนักพัฒนาระบบ ที่จะต้องเติมลงไปพัฒนาส่วนต่าง ๆ หรือที่เราเรียกว่า ชิ้นส่วนซอฟท์แวร์ จึงจะเป็นการพัฒนา เครือข่ายและเกิดการจ้างงานอีกมากมายนับหมื่นนับแสนระบบ และจะมีบัญชีผู้ใช้งานนับล้าน ระบบ

และนั่นคือรายได้สำหรับทีมงานพัฒนา ที่มีมูลค่ามหาศาล ลดต้นทุนการนำเข้าซอฟท์แวร์ เพิ่มความเข้มแข็งจากภายใน

ว่าแล้วก็ต้องแนะนำให้ชมคลิปตัวอย่างการพัฒนาระบบ

การจะพัฒนาเครือข่ายนักพัฒนาระดับหมื่น ๆ คนนั้นจะเป็นไปไม่ได้เลยหากไม่ได้มีการวางแผนจัดการพัฒนาทีมงาน ทีมงานพัฒนาของเราก็ซนไม่เลิก สามารถหยิบเอาไอเดียการพัฒนาคน พัฒนาทีมงานมาจากสถาบันพัฒนาบุคคลากรแห่งหนึ่ง มาพั?นาต่อด้วยเครื่องมือ สมองตัวนี้แหละ ที่เราจะใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทีมงาน และจะเป็นระบบการพัฒนาออนไลน์ในลำดับต่อไป

นี่คือ ขั้นตอนการออกแบบระบบหลังบ้าน เป็นขั้นตอนที่ผู้ใช้ไม่คุ้นเคยกัน หลังบ้านต้องแน่น แข็งแรง เหมือนเครนใหญ่ หากยังยืนไม่แข็ง แต่พยายามกางแขน ก็ต้องล้มลงมาเช่นกัน

ทีมงานตอบอย่างแข็งขัน การพัฒนา UI นั้นไม่ยากเลย ขอให้หลังบ้านแน่น ๆ เข้าไว้ ซึ่งตอนนี้หลังบ้านเราแน่นเพียงพอที่จะพัฒนาระบบ UI ออกมาโชว์กัน

SamongThailand จะถูกยื่นเข้าสู่โครงการแข่งขันทางนวัตกรรม และนำเสนอไปในช่องทางที่สมควร เพื่อให้เรื่องนี้สำเร็จเกิดขึ้นได้ในระดับมหภาค และเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนไทย
ชม แผนการพัฒนา Samong.Academy และ Samong.SmartThailand ที่นี่

Facebook Comments

 

ไทยแลนด์ 4.0 จะเดินหน้าอย่างไร ?

……ผมอ่านเอกสาร Thailand 4.0 ที่นำเสนอในโอกาสการบรรยายของท่าน สุวิทย์ รองนายก ฯ ในคราวเยี่ยมเยือน มอ. ตามคำเชิญ ในวาระที่จะให้ มอ. และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันไปสู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0

….ในเอกสารนี้ มีคำหลักๆ คำซ้ำ หลาย ๆ คำ อาทิ เช่น

-Digital
-สังคมสมดุล
-แข็งแรงจากภายใน
-นวัตกรรม
-อัจฉริยะ


**************************
พร้อมกันนี้ผมได้ตัดตอนแผนภาพที่เป็นสไลด์ออกมาเพื่อให้เห็นแนวคิด ของท่านรัฐบาล และนำเสนอในไว้ในโพสต์ก่อนหน้า
***************************
ผมพยายามมองหา Action Plan ที่แปลว่ารัฐบาลจะทำอะไรบ้างนั้น ก็ไม่สามารถเห็นได้ชัดเจน ก็ตามสไตล์เดิมๆ ครับ เอาละก็พอมีอยู่บ้าง แต่ก็คงจะกินเวลาอีกหลายปีหลายสมัย และกว่าจะสำเร็จ ก็น่าจะมีคนคิดคำใหม่ ๆ เท่ห์กันออกมาอีกหลายคำ

ในฐานะคนไอที จะขอตัดตอนเรื่อง “ไอทีดิจิตอล” ที่ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากในรอบไม่กี่วันมานี้ ไหนจะคำว่า AI ก็อีกคำหนึ่ง มาว่าดังนี้
………………..

เมืองไทย เป็นประเทศ “ไอทีบริโภคนิยม” คือ เดินตามหลังเขา เรียนแบบภาษาเขา อะไรมาใหม่ก็บริโภคเข้าไป เปลี่ยนตลอด ไม่ค่อยจะได้กินได้ย่อย และไม่ตกผลึกให้ได้ซะทีว่าจะเลือกอะไรมาต่อยอดให้เป็น “นวัตกรรม” ซะที

เก่งที่สุดเราก็จะแค่คิดกันเรื่อง Solutions หรือการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบางอย่าง เช่น ผลิตรถไฟฟ้าได้ เราก็จะเฮโลกันทีนึง มีการผลิตรถใช้น้ำ ใช้ไฮโดรเจนได้ก็เฮกันทีนึงว่าพลังงานสะอาด แต่หาทราบไม่ว่า ไอ้เจ้า ไฮโดรเจนนั้นผลิตได้มากที่สุดจากไหน ก็จากปิโตรเลียมงัยครับ
แต่กลับไม่เข้าใจคำว่า นวัตกรรม หรือ Innovation ที่ว่ามันควรจะหมายถึงอะไร ๆ ที่มันพิลึกกึกกือและมีประโยชน์ต่อสังคม

กลับมาที่ เรื่องไอที กันต่อ สงสัยกันมั้ยครับ Google และ Facebook ทำไมถึงประสบความสำเร็จมากมาย

Facebook ทราบจากจริตคนว่า ชอบให้คนยกนิ้วให้ ชอบให้มีคนชื่นชม ชอบแชร์สถานะตัวเอง แค่นี่แหละครับที่นายมาร์กคิดขึ้นมาได้ ที่เหลือก็ไปหาทีมงานมาเขียนโปรแกรมขึ้นมา และก็ไม่เห็นมีใครถามหาว่านายมาร์คใช้ภาษาลิงอะไรในการเขียน ออกมาจนเป็น Facebook ที่ติดกันงอมหัวปักหัวปำ อันนี้จะเรียกว่า นวัตกรรมนิ้วโป้งก็ได้

และเช่นกันที่ Google วางแผนการมานานอย่างลึกซึ้ง ให้ผู้คนได้ใช้อีเมล์ ใช้ไดร์กฟรีกันจนติดงอมแงม ไหนจะแผนที่ ไหนจะ Search engine นี่คือวิสัยทัศน์้เต็ม ๆ ที่ Google ไม่ได้ฟันกำไรตั้งแต่การเริ่มธุรกิจในวันแรก แต่ยอมลงทุนและมองการไกลล้วน ๆ ที่ตอนนี้ไม่มีอะไรฟรีอีกแล้ว เริ่มคิดเงินค่าบริการกันแล้ว หนีออกมั้ยละครับ หนีไม่ออก จนกูเกิลจะครองโลกแล้ว อันนี้จะเรียกว่า นวัตกรรม กูผู้สู่รู้ ก็ได้

และก็ไม่มีใครถามอีกเช่นกันว่า กูเกิล ใช้ภาษาอะไรเขียน Search Engine หรือใช้อะไรทำอีเมล์ แต่ก็เห็นใช้กันไปทั่วโลก

ก้าวต่อไป นายมาร์ก กับกูเกิลคงจะครองโลกจริง ๆ ด้วยนวัตกรรม แว่นตามหาประลัย กูเกิลก็ส่งของด้วยโดรนด้วยเทคโนโลยี่ gps

จะมีคนไทยซักคนไหม ที่ลงทุนทุ่มเทศึกษาด้านเทคโนโลยี แล้วคิดสร้างระบบบ้า ๆ บอ ๆ อะไรออกมาซักอัน แล้วเรียกว่า แพลตฟอร์ม (Platform) ประเภท Middleware และหากสิ่งนั้นสามารถนำมาขยายเป็นการสร้างระบบงาน การบริหารของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้ กลายเป็น จังหวัด 4.0 กองทัพ 4.0 กระทรวง 4.0 ไปจนเป็นไทยแลนด์ 4.0 ละ พวกเราจะว่างัย

thailand-4-9

และที่สำคัญ หากกระบวนการการสร้าง อะไร ๆ 4.0 ทั้งหลายนั้นดันมีคนไทย มีนักพัฒนาจำนวนมากทำงานร่วมกันเป็นกำลังสำคัญ ผลิตผลงานและชิ้นส่วนซอฟท์แวร์จนเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้อย่างมหาศาลละ คราวนี้แหละจะเรียกว่าเป็นการเข้มแข็งจากภายในหรือยัง ? หรือ เป็นนวัตกรรมหรือยัง ? การมีความเป็นอยู่ร่วมกันที่ดีเท่าเทียม นี่คือการสร้างสังคมสมดุลหรือยัง ?

ผมขอโอกาสนี้แนะนำทุกท่านให้รู้จักกับผลงานบ้า ๆ บอ ๆ ที่ชื่อว่า Samong.Thailand ที่ช่างบังเอิญเหลือเกินว่ากรอบความคิดและแนวทางของมันคล้ายกันมากกับไทยแลนด์ 4.0 ของทีมงานนายกตู่สวาท

แต่ Samong.Thailand ได้บ่มเพาะมาเป็นเวลากว่า 20 ปี และ
ผมโชคดีมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนระบบ Server เพื่อการก้าวกระโดดของการพัฒนาในครั้งนี้

ขณะนี้ เราพัฒนาระบบงานจริงออกมาเป็นต้นแบบจำนวนมาก จำนวนหนึ่งได้เป็นการใช้งานจริงในสถาบันวิจัย ในภาคธุรกิจ และได้เผยแพร่ โครงการบางส่วนออกไปบ้างแล้ว ในนาม Samongthailand.com และในเฟสบุค และ Youtube

Samong.Thailand จะเติบโตเป็นระบบอัจฉริยะสำคัญของไทยและของโลกในไม่ช้านี้

พร้อมกันนี้ ใคร่ขอเชิญติดตามผลงานของพวกเราได้ที่https://samongthailand.com